Параграф22 Daily

§22 Новини

Зам.-главният прокурор Ася Петрова се срещна с омбудсмана Мая Манолова

Във ВАП се проведе среща между ресорния заместник на главния прокурор Ася Петрова и омбудсмана - Мая Манолова. На срещата бяха обсъдени въпроси за наличието на основания за протестиране на решението на КЕВР, с което се повишава цената на топлинната енергия. След получения сигнал от г-жа Манолова против този акт на КЕВР, ВАП изисква административната преписка по приемането му и ще прецени законосъобразността му в нормативно установения срок.

Предмет на разговора беше и участието на омбудсмана в неприключени съдебно-административни производства, образувани по инициатива на ВАП, с които се протестира повишението на цените на В и К услугите, предоставяни от „Софийска вода“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „В и К“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Напоителни системи“ ЕАД, „В и К - Златни пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца. Повод за това е участието на омбудсмана в производството по вземане на тези решения пред КЕВР, а последващият сигнал на г-жа Мая Манолова до ВАП е приложен към вече образуваните преписки.

Част от посочените дела са завършили в Административен съд София град, като са отхвърлени протестите срещу увеличените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „В и К“ ООД, гр. Кърджали, „В и К - Златни пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД и съдебните решения са атакувани от ВАП пред ВАС. Протестът на ВАП против цената на В и К услугите, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД е уважен.

През 2017 г. ВАП протестира три решения на КЕВР - за повишаване на цената на природния газ с близо 30%, като с окончателно решение на ВАС е потвърдено това увеличение, както и за одобряване на бизнес плана и увеличение на цената на В и К услугите, доставяни от „Софийска вода“ АД и за покачване на цените на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия, производствата по които не са завършени пред Административен съд София град.

Facebook logo
Бъдете с нас и във