Параграф22 Daily

§22 Новини

Зам.-министър Милко Бернер участва в защитата на VI-я национален доклад на България пред Комитета на ООН против изтезанията

България защити своя VI-ти периодичен национален доклад пред Комитета на ООН против изтезанията по време на 62-та му сесия в Женева на 20 и 21 ноември 2017 г.

Делегацията на България беше ръководена от заместник-министъра на външните работи Юрий Щерк и включваше заместник-министъра на вътрешните работи Милко Бернер, заместник-министъра на правосъдието проф. Николай Проданов, постоянния представител на България към ООН и другите международни организации в Женева, посланик Деяна Костадинова, секретаря на НКБТХ Камелия Димитрова, представители на Академията на МВР, Министерството на правосъдието и дипломати от дирекция „Права на човека“ в МВнР.

Комитетът против изтезанията е орган, съставен от 10 независими експерти, които наблюдават приложението на Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Всички държави-страни по Конвенцията са задължени да представят и защитават редовни доклади пред Комитета за изпълнението на поетите задължения.

Членовете на българската делегация отговориха на редица въпроси, свързани с достъпа до правна защита и правни гаранции, състоянието на затворите и местата за задържане, защитата на правата на бежанците и мигрантите, непридружените деца, хората с увреждания, употребата на сила от правоохраняващите органи, борбата с трафика на хора, дейността на Омбудсмана като Национален превантивен механизъм, реформата в съдебната система и др.

Страната ни получи поздравления за подписването на Истанбулската конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, за напредъка на процеса за деинституционализация на грижата за деца в България, както и за сътрудничеството на институциите с неправителствените организации и гражданското общество.

България получи признание от членовете на Комитета за конструктивния подход и изчерпателната информация, предоставена по време на диалога.

Facebook logo
Бъдете с нас и във