Параграф22 Daily

§22 Новини

Зам.-министър Стефан Балабанов започна поредица от срещи със синдикалните организации в МВР

Преговорите имат за цел да подновят Споразуменията за формите и начините за сътрудничество между министъра на вътрешните работи и синдикалните организации при осъществяването на социален диалог в МВР.  Споразуменията изтичат и предстои подновяването им за следващите 4 години. Договореното ще гарантира и защита на социално-икономическите права и интереси на държавните служители - членове на синдикати.

Работните срещи имат за цел да уточнят начините за взаимодействие между страните за постигане на общи цели, насочени към  подобряване на условията на труд, избягване на трудовите конфликти чрез  спазване на действащото законодателство в областта на служебните, трудовите и осигурителни правоотношения и активен социален диалог.

Срещата със Синдикален Алианс "Сигурност" в МВР  бе първата от поредицата такива, които престоят със седемте полицейски синдиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във