Параграф22 Daily

§22 Новини

Зам.-министърът на МВР Стефан Балабанов се срещна с директора на Европейския институт за равенство между половете

Виргиния Лангбак бе информирана, че българското председателство ще постави за обсъждане въпроса за подобряване на полицейското сътрудничество за превенция и противодействие на домашното насилие и насилието, основано на полов признак.

На 13 декември заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов проведе работна среща с Виргиния Лангбак - директор на Европейския институт за равенство между половете (ЕИРП). В разговорите участваха старши комисар Благородна Макева, заместник-директор на ГД „Национална полиция“ и председател на Работна група „Правоприлагане“ в периода на Българското председателство на Съвета на ЕС, началникът на кабинета на министъра на вътрешните работи Анжелина Тотева, представители на ГНДП, на ЕИРП, както и на Министерството на труда и социалната политика.

Заместник-министър Балабанов пожела успех в дейността на ЕИРП и изрази задоволство от факта, че от 2015 г. досега България се е придвижила с 10 места напред в класацията по Индекса за равенство между половете на ниво ЕС, представена предишния ден в НС. В този смисъл г-жа Тотева благодари за сътрудничеството между ЕИРП и българските институции, изрази подкрепа за провежданите от него инициативи и готовност за конкретно сътрудничество в периода на БПСЕС.

Старши комисар Макева информира представителите на Европейския институт за постигнатото през последните години в областта на противодействието на домашното насилие в тясно сътрудничество с МТСП. Тя представи и два наръчника за работа на полицията в такива случаи.

Българското председателство ще постави за обсъждане в Работна група „Правоприлагане“ въпроса за подобряване на полицейското сътрудничество за превенция и противодействие на домашното насилие и насилието, основано на полов признак. България ще извърши преглед и сравнение на правната рамка, компетентните органи на държавите-членки и предприеманите мерки – посочи още заместник-директорът на ГДНП. Темата се разглежда в контекста на текущата процедура по ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).

Акцент ще бъде поставен и от гледна точка на миграционните процеси, в които голям брой жени стават жертви на насилие, както и по отношение на уязвимите социални групи. Въз основа на предварително проучване ще бъде изготвен проект на Заключения, които следва да бъдат приети от Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ през юни 2017 година. Стремежът на България е да постигне трайно подобряване на сътрудничеството в тази област между компетентните органи на ниво ЕС.

Виргиния Лангбак приветства инициативата и изрази готовност за активно съдействие чрез предоставяне на статистика, анализи и друга подкрепа. Тя подчерта важността на темата за миграцията от гледна точка на правата на човека и в частност на жените и непълнолетните, подлагани най-често на насилие, основано на пол.

Двете страни споделиха мнение, че изследванията, извършени от ВКБООН, Агенцията за основни права на ЕС и други, следва да бъдат надградени с конкретни инициативи за превенция и комплексно противодействие на това явление. Беше подчертана също констатацията, че жертви на домашно насилие стават по-лесно жертви на трафик.

Българската страна пожела успех на директора на Европейския институт за равенство между половете в бъдещата й дейност, включително и като неформален председател на деветте европейски агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи за следващата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във