Параграф22 Daily

§22 Новини

Заместник-министърът на правосъдието на Република Македония се срещна с представители на Висшия съдебен съвет

Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев, г-жа Вероника Имова – член на Съдийската колегия и г-жа Даниела Машева – член на Прокурорската колегия се срещнаха с г-н Оливер Ристовски – заместник министър на правосъдието на Република Македония и г-жа Бояна Босилкова – старши сътрудник за преговори, интеграция и мониторинг към Министерство на правосъдието.

Представляващият ВСС представи историята, състава, структурата, организацията и дейността на ВСС; процедурите за избор на председателите на върховните съдилища, главния прокурор и членове на ВСС от парламентарната и магистратската квота. Акцентирано бе върху функциите и правомощията на колегиите, пленума  и помощните комисии на ВСС; назначаването, повишаването и освобождаването от длъжност на магистратите, провеждането на конкурсни и атестационни процедури, дисциплинарната практика, формирането на бюджета на съдебната власт; управление и стопанисване на сградния фонд на съдебната власт; приемането на подзаконови нормативни актове, изразяване на становища пред Конституционния съд,  промяна на територията на съдебните райони и предприемане на мерки за регулиране на натовареността на магистратите.

Госпожа Имова и госпожа Машева коментираха планирането и провеждането на централизирани конкурсни процедури за съответните нива в органите на съдебната власт, като бе пояснено, че ежегодно до 30 септември административните ръководители информират колегиите за свободните щатни бройки. Представени бяха приложимите към момента мерки за преодоляване на неравномерната натовареност и попълване на кадровите дефицити.

Коментирани бяха и приетите от Съдийската колегия „Стандарти за независимост на съдебната власт“.

Заместник министърът на правосъдието Оливер Ристовски представи структурата, състава и правомощията на аналогичните на ВСС органи, както и идеите за предстояща реформа в тях. Обсъдени бяха моделите за промяна в органите на съдебната власт в България и Македония и отражението им върху пряката им дейност и натовареност.

Представляващият ВСС връчи на заместник министъра на правосъдието на Република Македония плакет на ВСС с пожелание за успешна реформа в областта на правосъдието и съдебната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във