Параграф22 Daily

§22 Седмичник

Административният съд в Шумен отхвърли протест на прокуратурата

Административният съд в Шумен отхвърли протеста на прокуратурата срещу текст от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет във Велики Преслав, сочи БНР. Според прокуратурата текстът не съответства на нормативен акт от по-висока степен, тъй като е предвидена възможност кметът на общината еднолично, без решение на Общинския съвет, да учредява право на пристрояване на сграда, която се намира върху частна общинска собственост.

Съдът е достигнал до извод, че не са налице основания за нейната отмяна и депозираният протест се явява неоснователен. В мотивите си съдът е приел, че  оспореният текст е законосъбразен и приет според административно-производствените правила.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок

Facebook logo
Бъдете с нас и във