Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Агенцията за подслушване излезе на светло

Шефът на ДАТО Цветан Китов (?) има причини да е доволен, след като неговата агенция за първи път излезе на светло.

Държавната агенция "Технически операции" (ДАТО) излезе от зоната на здрача, където пребиваваше дълги години, и направи първа крачка към прозрачност и граждански контрол, като отвори информационен сайт за дейността си.

ДАТО публикува и първия си отчет за работата си и за разходите си през 2014 година. В документа се отбелязва, че през 2014 г. агенцията е положила усилия да обнови инфраструктурата си и да подобри административния си капацитет като звено към Министерския съвет. Според отчета, през миналата година МС е утвърдил разходи на ДАТО за 42.501 млн. лева. По-късно е коригиран и е станал 41.098 млн. лева.

Отчетът твърди, че ДАТО е похарчила 39 565 000 лв., т.е. 96.27% от планираните пари. От тях за заплати са отишли 20 954 152 лв., а за други възнаграждения и плащания още 5 615 922 лева. Звеното за подслушване като коректен работодател чинно е изплатило и осигурителни вноски в размер на 10 669 364 лева.

Каква е ползата от похарчените пари обаче няма как да се разбере. Всякакви сведения за организацията на работа, способите, средствата и придобитата информация чрез СРС представлява класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Така че поради спецификата на дейността й няма как детайлно да бъдат определени качествени и количествени показатели, по които да бъде оценена работата на ДАТО.

Публичните данни, предоставени от агенцията, сочат, че за 2014 г. в ДАТО са постъпили общо 6627 искания за ползване на спецсредства. От тях 4958 са разрешени от съда и са направени от звена на МВР и ДАНС. А 1669 са исканията на Служба "Военна информация" и "Военна полиция". Любопитен факт е, че Националната разузнавателна служба не е пожелала нито веднъж да й се позволи да прилага спецсредства при работата си. В голямата си част разрешените средства, поискани от МВР и ДАНС, са били за срок от два месеца, докато военното разузнаване и военната полиция са искали разузнавателните способи да се прилагат до шестмесечен срок.

Според вида на оперативния способ най-много са приложените технически средства за подслушване - общо 6516. Следват ги спецсредства за наблюдение - 5377, за проследяване - 5359, и в 1190 случая става дума за технически средства, приложени след проникване в помещения, както и такива, ползвани от контролирани лица (чл.8 от ЗСРС).

По същото време дирекцията "Технически операции" в ДАНС е прилагала спецсредства в 2593 случая, но исканията са били 2906. Сметката от подслушването на двете правоимащи звена сочи, че общо в страната ни през миналата година са били приложени 9220 спецсредства.

Своеобразен показател за ефективността на работата на ДАТО е числото на веществените доказателства, представени за нуждите на съда - те са общо 1101 броя. И този показател обаче не е категоричен, тъй като това число означава, че не всички приложени спецсредства са достигнали до информация за извършена престъпна дейност и до съответните доказателства за нея. И в голяма част това е "заслуга" не на ДАТО, а на заявителите, които са поискали приложението на разузнавателни способи - звената на МВР, ДАНС, прокуратурата, и т.н. 

При отчета си през 2014 г. председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев посочи, че през 2013 г. са били дадени 8330 разрешения за използване на спецсредства, което е драстичен спад в сравнение издадените близо 12 000 за 2012 година. Оповестената статистика от последния отчет на ДАТО подкрепя положителната тенденция за снижаване на ръста на подслушването, която за 25 години преход и грижливо пазени тайни е направо явление от областта на фантастиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във