Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Агент? Първо тест за интелигентност!

S 250 35282728 b30f 4fb1 8bd3 d3423528ed29
S 250 23afc66e b4ea 4624 99e2 25e2d93903c9

Кандидатите за работа в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) вече ще бъдат  подбирани по нови правила. Те са описани  в проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" ( обн., ДВ, бр. 90 от 2015 г., изм. и доп. бр. 18 от 2017 г.). Проектът бе публикуван в портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Едно от нововъведенията е, че кандидат-агентите вече ще бъдат подлагани на тест за интелигентност. За тази цел в Глава 4 на проектонаредбата се създава нов раздел VIа "Изследване на интелектуалните способности". В него се добавят чл. 27а. (1), според който изследване на интелектуалните способности се провежда с кандидатите, допуснати по реда на чл. 27, ал.1, които отговарят на специфичните изисквания по чл.5, ал.1, т.3, 3а и 5-7, чрез писмен тест. Изследванията се провеждат и оценяват по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол, се посочва също  в новия текст. Според чл.27б резултатите от изследването на интелектуалните способности ще се преценяват от комисия, която ще допуска кандидатите до участие в следващия конкурсен етап.

В мотивите  за новите правила е записано, че отделянето на това изследване като отделен конкурсен етап, който ще  има елиминаторен характер, се обосновава от констатациите и извършените анализи от Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" на ДАНС на база на проведените до момента процедури по подбор на кандидати за постъпване на служба в агенцията. "IQ е най-добрият прогностичен фактор за цялостното представяне на работното място, в обучението и в изпълнението на конкретни задачи. Необходимо е да бъде отбелязано, че валидността на интелигентността като предсказващ фактор се генерализира много добре в различните държави, култури, индустрии и работни места. Нещо повече, тази валидност се повишава с увеличаването на сложността на осъществяваната дейност. Колкото по-изискваща е осъществяваната дейност в интелектуално отношение, толкова по-важна за успеха е интелигентността. IQ има по-голяма валидност при предсказването на работното представяне, отколкото личностните качества, конкретни способности или професионални интереси. Хората с по-висок IQ придобиват по-ефикасно (по-бързо и повече) професионални познания, което от своя страна е изключително добър маркер за успешно представяне в осъществяваната дейност. С други думи, по-високият IQ индикира по-добра обучаемост", се посочва още в мотивите към проектонаредбата.

С въвеждането на изследването на интелектуалните способности като отделен етап  ще бъде елиминирана  възможността да се провеждат останалите конкурсни етапи с кандидати, чиито общи умствени способности не са на нужното ниво, за да изпълняват достатъчно ефективно възложените със закон дейности на ДАНС, е позицията на вносителите на новите текстове.

Други промени в наредбата  акцентират  и на психологичното здраве на кандидатите. В досегашната наредба се посочваше, че те трябва да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност в ДАНС;  да са физически годни за съответното направление на дейност в ДАНС.

Според проекта този текст вече е обособен в две части. Освен изменената част, отнасяща се до изискването кандидатите да не страдат от психични заболявания, се създава нова точка, в която се посочва, че трябва "да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност в ДАНС".

Очевидно тази промяна създава възможност агенти да стават и хора, които имат някакъв здравословен проблем, но не страдат от психически заболявания и могат да работят в ДАНС.

Според сега действащите правила, за служители в ДАНС се приемат кандидати само с българско гражданство, на възраст до 40 години, със завършено средно или висше образование, физически годни, въздържатели и без регистрации в МВР.  В чл.19 (1) се уточнява, че "конкурсът за постъпване на държавна служба в ДАНС се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура". Етапите бяха следните:

1. изследване на физическата годност;

2. оценка на нивото на езикова култура;

3. оценка на нивото на обща компетентност;

4. психологично изследване;

5. полифизиографски тест;

6. заключително интервю с конкурсната комисия.

Според проекта вече няма да има психологично изследване, а на негово място се въвежда "изследване на интелектуалните способности".

Запазва се и Раздел ІV от досегашната наредба "Оценка на нивото на езикова култура". Според текстовете му оценката  на езиковата култура се извършва чрез провеждане на тест по ред, определен със заповед на председателя на ДАНС.

 

Как е във ФБР и ФСС?

Агент на ФБР може да стане всеки американски гражданин на възраст между 23 и 37 години, утвърден в досегашната си професия, без значение каква е тя. Процедурата по набирането на кандидат-агенти трае цяла година. От подалите молби онлайн само 7000 кандидати получават достъп до входния тест. В края на процедурите по отсяването в  академията в Куонтико  постъпват само 1100 души. Престоят им там продължава общо 20 седмици. 

На втория ден от встъпването си в академията кандидатите се подлагат на физически тестове. Мъжете, които не направят 30 лицеви опори без прекъсване, имат право да повторят теста след шест седмици. Ако и тогава не успеят, трябва да напуснат академията. При жените нормата е 14 лицеви опори. Кандидатите бягат и на късо разстояние за норматив, правят коремни преси. Физическата подготовка съставлява 1/4 от цялостното обучение. Други 25% се падат на уменията по стрелба, както и на теоретичната подготовка по право. Бъдещите агенти трябва да знаят и как се провеждат разследвания и какви са изискванията при писане на доклад.

Преди да получат оръжие, агентите трябва да са запознати с т. нар. Deadly Force или Lethal Force правила. Най-общо те се отнасят до прилагане на сила с възможен смъртоносен изход. Това предполага използването на предмети и оръжие за самоотбрана. Използването им се разрешава, когато вашият живот или този на колегите ви е заплашен от неминуема опасност или при риск от тежки телесни поражения.

След престой от 20 седмици в Куонтико приключва основната подготовка на агентите на ФБР. Академията завършват успешно около 850 души. Те започват работа в едно от 56-те поделения на бюрото в страната с начална заплата от 57 хил. долара годишно.

От 2012 г. служителите на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), която е наследник на КГБ, пък вече преминават през тест за наркотици и психотропни вещества. Нововъведението стана факт с указ на директора  на службата Александър Бортников. Указът придвиждаше планови и извънредни проверки. При определени случай служителите на  ФСБ минават и на полиграф, а извънредни проверки вече са предвидени и за тези служители, които са се лекували от хепатит В и С. С този указ Бортников задължи кандидатите за работа в ФСБ да представят подробна информация за себе си, включително и за първия сексуален контакт, предпочитани партньори или извънбрачни връзки.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във