Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Бавно и полека за конфликта на Кордовска

Ексгуверньорът Иван Искров и временната му заместничка Нели Кордовска катерят стълбите на успеха
S 250 53d680e2 ecbb 4ea3 9c0e 428f21d5526e

На четвъртата година от образуване на производство за фрапиращ конфликт на интереси, допуснат от  бившата подуправителка на БНБ Неели Кордовска, която ръководеше  управление "Банков надзор" , отговорното  звено в новосъздадената антикорупционна комисия установи, че такъв има. С решение от тази седмица Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущества призна фактите, които цяла България научи още в началото на 2015 г. от публикация на журналиста Мирослав Иванов. 

Закъснението е обяснено с липсата на кворум при членовете на бившата самостоятелна Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.   В цитираната публикация беше разкрито, че Кордовска е изтеглила спестяванията си от Корпоративна търговска банка (КТБ) ден преди институцията да бъде поставена  под специален надзор. На драматичния 19 юни 2014 г. Нели Кордовска получила лично на каса наличните в сметката й 64 195 евро.

На следващия ден УС на БНБ гласува крайната надзорна мярка по предложение на самата Кордовска въз основа на аналогичното искане  на изпълнителните директори на КТБ. Гуверньорът Иван Искров пък обяви на специална пресконференция, че "КТБ не е фалирала банка, тъй като БНБ действа бързо и решително, за да се избегне фалит". Така беше спечелено време, в което се действаше бързо и решително точно в обратната посока. 

В сигнала се казваше още, че Кордовска е изтеглила парите от  евровата си сметка повече от час и половина след края на работното време с клиенти в КТБ. Както и че имала и друга сметка, с която депозираната от нея в банката обща сума надхвърляла гарантирания за възстановяване минимум в размер на 100 хил. евро. Подчертано беше, че Нели Кордовска е участвала пряко в цялата процедура по вземане на всички решения на УС на БНБ от налагането на специалния надзор до отнемането на лиценза.

Единственото, което направи БНБ в отговор на медийния интерес по случая, беше да заяви, че не събира и не разполага с информация за личните спестявания на нейни служители в търговски банки. И че нямало как някой от тях да е знаел за затварянето на КТБ, преди да постъпи искането на изпълнителните й директори за това. В добавка журналистите бяха посъветвани цинично да подават сигнали за изплатени в полза на служители на централната банка суми от КТБ след поставянето й под специален надзор. 

На заседанието пред антикорупционната комисия Кордовска се явила за изслушване и признала фактите, но оспорила тезата за конфликт на интереси. В нейна подкрепа адвокатът й заявил, че "от 12-ти до 20 юни 2014 г. цяла България се беше изредила да си тегли депозитите от КТБ". Обещал също да представи в седемдневен срок удостоверение, от което да стане ясно, че на 19 юни 2014 г. Кордовска не била единственият клиент, който е изтеглил средствата по влога си. Такова удостоверение обаче  не е било  представено. 

В решението си  антикорупционната комисия прави  извода, че въз основа на събраните доказателства и с оглед на правомощията на Кордовска  тя е разполагала към 19 юни 2014 г. с пълна и точна информация за състоянието на КТБ. За това говори и фактът, че от предишния ден е действала назначена лично от нея надзорна инспекция от служители на управление "Банков надзор". Надзорната инспекция е разполагала с достъп до счетоводната и информационната система на КТБ, включително и до всички изходящи парични потоци от нея в посочения период. В резултат Кордовска е била наясно, че КТБ е в ликвидна криза, застрашена е от  неплатежоспособност и поставяне под специален надзор, което ще доведе до спиране на изпълнението на всички нейни задължения. Знаела е също, че УС на БНБ ще разгледа проект на решение за поставяне на КТБ под специален надзор. Същата информация е била на разположение на ограничен кръг лица.

"Тази информация представлява служебна тайна и не е била достъпна за останалите вложители, включително и за тези, които са изтеглили депозитите си в разглеждания период. Използването на тази информация при изтеглянето на личната влогова сметка на Кордовска е в неин частен интерес и създава за нея предимство в сравнение с останалите вложители. Предвид изложеното Комисията приема, че Н.Д.К. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, се е възползвала от служебното си положение, като е използвала информация, станала й известна с оглед заеманата от нея длъжност и изпълняваните публични функции, в частен интерес - неин личен", се казва в решението.

Посочени са и неблагоприятните последици от специалния надзор за всички вложители в КТБ, които не са разполагали с наличната за Кордовска служебна информация - за целия петмесечен период на специалния надзор парите на депозантите са останали блокирани по сметките им, след което те са възстановени с намалените от БНБ лихви, а не с тези по депозитните договори. Заключението на антикорупционната комисия, че е налице конфликт на интереси, обаче не води  автоматично до налагане на санкции.

Това става с наказателно постановление, което не може обаче да бъде издадено, тъй като решението е обжалвано вече пред Административния съд в  София град. Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност като тази, която  заема  Нели Кордовска към днешна дата - тя е заместник-председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. По закон на конфискация подлежи и получената от конфликта на интереси облага, но такава санкция няма как да бъде наложена върху изтеглената от Кордовска сума, която представлява внесените средства по договор за банков депозит. Остава вариантът за налагане на глоба. 

Освен историята с изтегления влог  Нели Кордовска отнесе и други негативи. Тя  беше посочено лично от председателя на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова като служителя, разрешавал от името на гаранционния фонд да бъдат променени условията по договорите на 1000 депозанти в КТБ. В резултат са отпаднали преференциалните условия по тях, за да бъде активирана законовата гаранция за изплащането им до тавана от 100 хил. евро. На практика хора, които са реализирали финансовите ползи от тези привилегии с ясното съзнание,че рискуват всичко при евентуален крах, са се наредили сред гарантираните вложители в разрез със закона.  

Схемата беше установена от специалната парламентарната комисия, разследваща КТБ. Оказа се, че като ръководен член на гаранционния фонд Нели Кордовска е дала писмени указания на квесторите в отговор на питането им как да процедират с преференциалните договори, по които клиентите са направили едностранни изявления за прекратяването им при поставяне на банката под специален надзор. Отговорът на Кордовска гласи: "Ако вложителят е платил наказателна лихва при прекратяването на договора за предсрочното му прекратяване, влогът е гарантиран." Пред депутатите обаче тя обяснява указанията си с "техническа грешка"  във вид на сгрешен входящ номер и моли те да не бъдат... вземани под внимание. 

Активна роля на Кордовска беше съзряна и в избора на разследваща фирма, която да обясни механизма и да проследи финансовите потоци за източване на КТБ. По предложение на ДПС в лицето на Лютви Местан, Делян Пеевски и Йордан Цонев Народното събрание прие решение, с което препоръча на БНБ да намери специализирана компания с доказан капацитет и международен опит в тази насока. През март 2015 бяха гласувани и съответните поправки в Закона за банковата несъстоятелност, като всички парламентарни сили се правеха, че вярват в тази пушилка.

От първоначалните 11 кандидати бяха подбрани  шест, след които гаранционният фонд избра избра "Аликс Партнърс". В деня на избора - 19 май 2015 г., Кордовска не се яви в Народното събрание за заседанието на парламентарната комисия за КТБ, като представи болничен лист за счупен крак. Със същия този крак обаче  тя присъства на заседанието на управителния съвет на фонда, на което беше взето  решението в полза на "Аликс Партнърс".

Две седмици по-късно фондът възложи на синдиците на КТБ да сключат договор с дружеството, от което се очакваше да проследи нейните активи и да препоръча действия за запазването и връщането им в масата на несъстоятелността. Веднага след това обаче с редица свои решения управителният съвет на гаранционния фонда дава разрешения на синдиците да подпишат анекси в току-що сключения с "Аликс партнърс" договор. И то не какви да е, а такива, с които се променят практически всички основни параметри - за цената, обема, начина и обхвата на финансовото разследване. 

Веднага след сключване на договора с "Аликс Партнърс" и последващите анекси към него управителят на БНБ Иван Искров подаде исканата му от месеци оставка.  След изпълнението на договора в края на септември 2015 г. същото направи и Нели Кордовска по отношение на длъжностите си в Централната банка. Междувременно около избора на фирмата гръмна грандиозен скандал, в хода на който управляващите предприеха неубедителни опити да разсеят съмненията в нейната автентичност.

След медийни публикации, че контрагентът по договора АlixPartners Services UK LLP е създадена едва в началото на 2015 г. и не е ясна връзката й с американския оригинал, фондът увери, че тя е 100% негово дъщерно дружество. Обявено беше, че  "AlixPartners се състои от определен брой самостоятелни предприятия, подходящи за юрисдикциите, в които оперира". И че "AlixPartners Services UK LLP е еднo от тези дъщерни дружества и е изцяло собственост на AlixPartners - водещa световнa компания в консултантския бизнес".

Стигна се и до парламентарно питане с кое точно дружество е сключен договорът за разследване на източването на КТБ. В прессъобщението на Гаранционния фонд беше посочена компанията AlixPartners Services UK LLP, а седмица по-рано в писмо на синдиците до финансовото министерство  наименованието е с една дума по-кратко - Alix Partners UK LLP.  Приложена беше и справка от Търговския регистър на Великобритания, от която става ясно, че AlixPartners Services UK LLP е регистрирано на 12 януари 2015 г. - два месеца преди влизане в сила на промените в Закона за банковата несъстоятелност, с които беше въведена тази опция.

Оказа се, че в това дружество капиталът се държи от група физически лица и от AlixPartners LTD, но последната прекратява участието си в него само 10 дни след регистрацията му. Остана въпросът кои са физическите лица и дали наименованието на оригиналната компания не е ползвано само за заблуда на  съответната комисиона. В добавка платеното по договора също остана в мъгла - от слуха, че са дадени 22 млн. лв., до сметката на финансовия министър Владислав Горанов, че сумата е "под 1 млн. евро - около 800 хил. евро". Но само  "доколкото той знаел".

Последва епична битка за разсекретяване на доклада, приключила с откритието, че полза от него няма. Едва няколко от всичките 500 страници обобщаваха същността му - в останалата си част той просто описваше раздадените кредити. Чуха се панически призиви за незабавно наемане на друга международна компания, която да се заеме със събиране на източените от банката средства срещу процент от събраната сума. Нещо, което така и не се случи, а Горанов коментира хладно, че очакванията са били "силно преекспонирани". 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във