Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

БНБ и Инспекторатът към ВСС ще търсят решение за проблема с "такса проверка"

Спешна среща между Инспектората към Висшия съдебен съвет и ръководството на БНБ ще търси изход от проблема с таксите, които банки удържат от магистратите заради ежегодните проверки на имуществото им и исканите справки за наличностите в техните сметки.
Както вече написахме в "Параграф 22", банки събират по 30 лв. от съдии, прокурори и следователи като такса за "услуга", която са им извършили. А всъщност таксата се начислява, защото трезорите са дали информация за наличностите в сметките, поискана от ИВСС.
Случаят достигна до вестника по оплакване на магистрат, който вече е сезирал относно проблема и Висшия съдебен съвет. Според него е абсолютно недопустимо съдия, прокурор или следовател да плаща за такава "услуга", която той не само не е поискал като титуляр на сметката, но и на всичко отгоре не се извършва на него, а на инспектората.
На този етап не е е ясно колко банки прилагат тази практика, не е ясно и какъв е размерът на таксите и дали има разлика в цената на "услугата", когато става дума за левов депозит или за такъв във валута. Проблемът обаче е голям, защото засяга около 5000 магистрати в страната, а и семействата им, чиито банкови сметки също подлежат на проверка, при това всяка година.
"За да бъде разрешен засегнатият проблем възможно най-бързо, с писмо от 25 юни 2018 г. главният инспектор отправи покана до БНБ за провеждане на среща. На срещата представителите на БНБ ще бъдат запознати с проблема с цел последващо предприемане на предвидените в закона действия, чрез които да бъде установено законно ли е събирането на банкови такси от титуляра на сметката, когато информация за наличността по сметката е предоставена на държавен орган за изпълнение на правомощията му", поясняват в отговора си до "Параграф 22" от Инспектората към ВСС.
От ИВСС казват също и че до момента други сигнали за начисляване на такива такси за "услуги" на магистратите при проверките на техните сметки  не са постъпвали при тях. Но дори и да постъпят,  решението очевидно не е в техните правомощия.
"Тъй като ИВСС няма контролни правомощия спрямо банките, включително и по отношение на законосъобразността на събираните от тях такси, единствената възможна реакция е да бъде сезиран компетентният орган - Българската народна банка. Само последната може да отговори на въпроса за законосъобразността на събираните такси от титулярите на банковите сметки, в случаите на предоставена банкова информация, включително и за целите на проверката на ИВСС", казват от инспектората.
И допълват, че законът не предвижда заплащането на такси за проверки на магистратските сметки - поне не и платими от ИВСС: "Неслучайно Законът за съдебната власт предвижда безплатен достъп до необходимата информация за проверката на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи. Без тази информация или чрез ограничаване на достъпа до нея, включително чрез поставяне на изисквания за заплащане на такси, ИВСС няма да може да извърши в пълнота задълженията си по проверка на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи. Това законово предвиждане - за безплатно предоставяне на информация за целите на коментираната проверка, включително и от страна на банките, е изрично подчертавано на всички срещи между представители на ИВСС и Асоциацията на банките в България", казват от ИВСС.
Въпреки че в закона такава такса не е предвидена,  документът за платена от магистрат такса в размер на 30 лв. за "искане на информация" от банковата му сметка е факт. А дали срещата с БНБ ще доведе до някакво решение, което да е обвързващо за всички банки и дали и как ще се намеси ВСС - тепърва ще видим.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във