Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

КМЕТОВЕ НА ДОГАН ОБЪРНАХА ДЪРЖАВАТА НА БАЩИНИЯ

От средата на април до края на юли в страната бе проведена национална кампания, в рамките на която бе проверено и спазването на трудовото законодателство в сферата на държавната и общинската администрация. Резултатите от тоталната проверка все още се обработват, но инспекторите от Областната инспекция по труда в Шумен и началниците им от Главната инспекция по труда в София не могат да повярват на какво са станали свидетели в Делиормана. Проверихме десетте общини в областта и открихме, че няколко кметове са готови за Книгата на рекордите Гинес, ако в нея съществуваше раздел за шуробаджанащина и наглост, заявиха за Параграф 22 шуменски инспектори по труда, участвали в проверките. Безспорният шампион е кметът на община Венец - Кахри Ибрахим, който за година и осем месеца (местните избори бяха на 26 октомври 2003 г.) е уредил на държавна заплата почти цялата си рода - братя, братовчеди, снахи и чичовци. Проверката е установила, че една трета от 28-те щатни бройки в общинската администрация са заети все от негови роднини. Без да се замисля дали е законно или не, кметът на Венец е назначил за свой заместник първия си братовчед Мехмед Кечеджи, по-големия си брат Хюсеин е направил свой шофьор и бодигард, а на по-малкия си брат - Фахри, е поверил общинския ученически автобус. Освен това в общинските служби Социално подпомагане и Земеделие и гори са назначени снахата на кмета - Ширин Мехмед, и синът му - Танер Кахри Ибрахим.По време на проверката се оказало, че Кахри Ибрахим не е забравил и Адем Кенан - лидер на незаконната Турска демократическа партия и смъртен враг на Ахмед Доган. Това е доста странен ход, като се знае, че през 2002 г. пламна конфликтът между кмета на Венец и отцепника сепаратист, когато Адем Кенан и сестра му развяха турски национални знамена и призоваха съселяните на борба за създаването на турска автономия в Делиормана. Тогава кметът Ибрахим дефинира Адем Кенан като най-големия проблем в района, защото със сепаратистките си лозунги той наливал вода в мелницата на ултранационалистите и на... безработицата. Явно, за да запуши устата на врага завинаги, малко след като спечели местните избори през 2003 г., кметът на община Венец назначава дъщерята на Кенан - Берие, на отговорния пост шеф на общинската служба Социални грижи. Така се умиротворява районът, защото Кенан тутакси забравя сепаратизма си, а кметът Ибрахим се сдобива с лоялен служител в лицето на Берие, дълбоко загрижена за съдбата на по-далечните кметски роднини. Ето защо съпругата на единия чичо на Ибрахим е назначена в Социални грижи - община Венец, докато жената на другия му чичо (явно поради липса на повече щатни бройки в Социални грижи) започва работа в общинското училище в близкото с. Ясенково. Според шуменските инспектори по труда второто място в местната шуробаджанашка класация е заето от кмета на община Каолиново - Нида Намък. Въпреки категоричната разпоредба на чл. 330, ал.2 от Кодекса на труда, според който роднинските връзки са достатъчно основание за прекратяване на трудовите правоотношения, след победата на местните избори през 2003 г. кметът Нида Намък оставя баща си - Намък Ахмед, на работа в общината като щатен специалист. Незнайно защо по време на периодичните проверки на Областната инспекция по труда този факт остава толкова незабелязан, колкото и масовата чистка в общинската администрация, организирана от Намък след кметската му победа през октомври 2003-а. Тогава той само за три-четири седмици изгонил от общината една трета от администрацията - главния финансист, юрисконсулта и главния специалист по образованието, плюс още 11 души - касиери, счетоводители и секретари на кметства. По време на проверките на Областна инспекция по труда - Шумен, в общините Венец и Каолиново действително са констатирани нарушения и са дадени конкретни предписания за тяхното отстраняване, заяви Снежана Димитрова - директор на дирекция Държавна администрация в Министерския съвет. Случаят е уникален и с назначаването на съвършено некомпетентни хора за директори на дирекции и началници на отдели в община Каолиново само защото са близки на кмета. За да спази формално нормативите обаче, той ги е назначил като... стажанти. По тази схема общинският бюджет е ощетен с 30 000 лв. за заплати и осигуровки и ако Нида Намък не изпълни предписанията за отстраняване на нередностите в срок, ще му бъде търсена административнонаказателна отговорност, заяви за Параграф 22 Стела Методиева, директор на Шуменската областна инспекция по труда. По време на проверката в община Каолиново е било установено и друго. Почти всички шефове на отдели и на дирекции, които са със статут на държавен служител, са назначени в нарушение на чл.10 от Закона за държавния служител, т. е. без конкурс. Притеснена от съществуващото положение, главният юрисконсулт на общината Гюлджан Сабриева поиска от министъра на държавната администрация (в оставка) Димитър Калчев писмено да й разясни дали кадровата политика на кмета Нида Намък е незаконна, или само на нея така й се струва. В писмото си Гюлджан Сабриева моли министър Калчев за експертен отговор и на другия щекотлив въпрос: дали кметът има право да назначава шефовете на отделите и дирекциите в общината на стажантски длъжности (с цел заобикаляне на Закона за държавния служител), каквито са случаите с Назике Хюсмен - директорка на Финансови и стопански дейности, с Незиха Сюлейман - директорка на Административно обслужване и образование, и с още двама началници на отдели.Недопустимо е стажанти да бъдат назначавани на ръководни позиции в администрацията, тъй като едно от задължителните законови изисквания е тези длъжностни позиции да се заемат от хора с доказан професионален опит, гласи писменият отговор на Димитър Калчев до главния юрисконсулт на община Каолиново Гюлджан Сабриева. В отговора на министър Калчев до г-жа Сабриева, с който Параграф 22 разполага, се казва още:Разпоредбата на чл.13, ал.1 от Закона за държавния служител регламентира възможността за определяне на стажантски длъжности в администрацията в случаите, когато е предвидено наличието на предварителен стаж. Понятието предварителен стаж не се покрива с понятието професионален опит, което е дефинирано в чл.2, ал.2 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията... Към настоящия момент (30 май 2005 г. - бел. ред.) в държавната администрация няма длъжности, за които нормативно да е предвидено наличие на предварителен стаж... Напълно сте права и при тълкуването на разпоредите на чл.10 от Закона за държавния служител, където задължително е въведена конкурсна процедура при назначаването на държавни служители. Кметът на общината, като орган на държавна власт, трябва да съблюдава закона и да издава законосъобразни административни актове. В противен случай възникналите служебни правоотношения са недействителни, категоричен е министър Димитър Калчев. Общината в Шумен също е била включена в проверката. Директорката на тамошната Областна инспекция по труда Стела Методиева не пожела да отговори дали там са провеждани конкурси при назначаването на държавните служители. По данни на неколцина общински съветници обаче, пожелали имената им да не бъдат цитирани, доскоро конкурси изобщо не са провеждани. От Шуменската областна инспекция по труда обещаха, че след обобщаването на резултатите от проверката прокуратурата ще бъде сезирана за всички нарушения на Закона за държавния служител. Кметът на община Каолиново Нида Намък пред Параграф 22:ЩЕ КОРИГИРАМ НЕРЕДНОСТИТЕ Г-н Намък, в писмото си до главния юрисконсулт на общината - Гюлджан Сабриева, министърът на държавната администрация Димитър Калчев е категоричен, че неправомерно сте назначили неколцина шефове на дирекции и отдели като стажанти в общинската администрация. Какво смятате да правите оттук нататък?- Имах среща с директора на Шуменската областна инспекция по труда и доста говорихме по този въпрос. Заявих, че 80% от предписанията, направени след приключването на проверката през юли, са изпълнени. Ще коригирам нарушенията. Работя по въпроса. Значи вие признавате, че носите конкретна вина за съществуващото положение, така ли?- Не съвсем. Една от служителките наистина нямаше достатъчен професионален стаж. Всичко обаче ще бъде наред, уверявам ви. А по какви причини сте назначавали държавни служители без конкурси?- Това е пропуск, който аз отчитам и който в най-скоро време ще бъде отстранен, защото вече насрочих конкурси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във