Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

КОНПИ умря. Да живее КОНПИ!

На 26 март тази година в първоинстанционния Софийски градски съд се очаква най-сетне да започне делото за конфискация на имущество от бившия втори по влияние човек в ДПС - Христо Бисеров.

Искът срещу Бисеров, срещу съпругата му Мария и доведения му син Ивайло Главинков бе заведен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) преди две години - през декември 2015-а. Комисията поиска конфискация на имоти и пари за близо 2 млн. лв. от семейството на Бисеров. Въпреки че съдът го оправда  по всички наказателни обвинения, които отправи срещу него  прокуратурата. Мотивът на КОНПИ беше, че  оправдателните присъди нямат нищо общо с т. нар. "гражданска конфискация", за която било достатъчно имуществото да е с "недоказан" произход.

Любопитно е обаче кой ще представлява КОНПИ в съда по делото през март. Защото с приемането на антикорупционния закон от Народното събрание преди няколко седмици правилата, по които работеше тази комисия, бяха отменени. А самата тя би трябвало вече да е закрита - поне такава е нормалната логика, която следва от такива "грандиозни" промени в законодателството. На нейно място е предвидено да се появи един нов мегаорган, който да обедини под една шапка превенцията и преследването на корупцията.

Само че се оказва, че КОНПИ не само не е закрита. Нещо повече - в момента тя е този нов и все още неизбран мегаорган, превърнал се в най-видимата ябълка на раздора за управляващи и опозиция.

Да видим какво пише в публикувания на 19 януари тази година в "Държавен вестник" нов антикорупционен закон, който вече е в сила.

С параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби към него се отменят Законът за конфискация на престъпното имущество, Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. С това органите, които осъществяваха тези дейности, на практика би трябвало да са закрити.

На тяхно място би трябвало в двумесечен срок от влизането на закона в сила парламентът да избере членовете на новия антикорупционен мегаорган, който едновременно ще събира и проверява  имуществените декларации на хората с власт, ще следи за конфликт на интереси, ще разследва сигнали за корупция и ще отнема имуществото, придобито от престъпна дейност. Този нов орган, наречен Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, трябва да приключи и започналите по отменените закони процедури - поне така пише в параграф 4 от закона.

Само че в параграф 6 има изненада: от него разбираме, че този несъществуващ още орган всъщност вече го има. И той е ... старата-нова КОНПИ.

"Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (б.ред - досегашната КОНПИ) се преименува на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество", са записали депутатите. А това е името на новия мегаорган, който още не е избран.

С две думи: КОНПИ просто се преименува в него. И отгоре на това поема дейността на всички досега съществуващи структури, защото "в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция "Национална сигурност", свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности".

Преименуваната КОНПИ се оказва и правоприемник на активите, пасивите, архива, информационния ресурс, правата и задълженията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, на съответната част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Сметната палата, свързани с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и на съответната специализирана дирекция от Държавна агенция "Национална сигурност" за противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Служителите от практически закритите стари ведомства просто се преназначават в новата мегакомисия. И пак преименуваната КОНПИ, която реално е превърната в новия вездесъщ мегаорган, ще ги представлява по всички производства в съда. Включително и по делото за конфискация на имущество от Христо Бисеров, с което започнахме.

Абсурдът в тази история е пълен - не само заради липсата на нормална логика. Не и заради опасенията, че при това положение преименуваната КОНПИ може да продължи да работи практически неограничено дълъг период от време, защото депутатите могат спокойно да "заметат" избора на новите членове на лелеяния антикорупционен орган за когато си искат - какво ще стане, ако не спазят двумесечния срок, предвиден в закона за този избор, няма да им орежат заплатите за наказание, я? Пък и няма да им се случи за първи път. Но има и друго: старата-нова КОНПИ всъщност няма разписани правила, по които да работи, защото подзаконовите нормативни актове, които трябва да "допълнят" закона, тепърва ще се пишат.

Пита се в задачата: как тази нормативно-устройствена каша, сътворена от депутатите, помага на борбата с корупцията? Никак, разбира се. А как ще се отрази тя на казуса "Бисеров" тепърва ще видим.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във