Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Контролирана безнаказаност на лекарските грешки

Отстранената директорка на "Медицински одит" проф. д-р Златица Петрова премина в режим на активна отбрана.

"Агенцията работи за подобряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване на гражданите, като стимулира различните субекти в здравеопазването и изпълнителите на медицинска помощ към устойчиви подобрения в работата, в качеството и в повишаване на професионализма. Агенцията стимулира процеси на непрекъснати промени в здравеопазването, чрез които да бъде гарантиран достъпът на българските граждани до качествена, безопасна, ефективна, навременна и в пълния й обем медицинска помощ. Агенцията работи за изграждането на система за тотално управление на качеството в здравеопазването на национално ниво, която да обхваща всички звена, структури и здравни институции."

Така описва в официалния си сайт своята  мисия, визия и стратегически цели Изпълнителната агенция "Медицински одит" към министъра на здравеопазването. Останалото е разминаването между думи и дела, характерно за всеки сектор на държавното управление. Всеки знае и усеща по много поводи и начини това, което беше изнесено преди дни от прокуратурата за институцията, призвана да контролира медицинската грижа. И винаги се питаме кои са неведомите сили, парализиращи до такава степен контролните органи.  

Обявените на специална пресконференция резултати от проверката на Върховната административна прокуратура вадят на показ обичайната смес от служебни и корупционни зависимости. Влошаването на ситуацията е станало в последните две-три години, когато изпълнителни директори на агенцията са Златица Петрова и Михаил Христов. Утвърдена е Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и Методически указания към нея, които противоречат на нормативен акт от по-висок ранг - издадената от здравния министър Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит".

Става въпрос за възможности за извършване на проверка без писмена заповед, както и за  редица случаи, в които може да не се съставя констативен протокол - при проверка по документи в агенцията, при липса на нарушения и др.  Наредбата изисква обаче протокол със съответните обстоятелства от проверката да бъде съставян винаги, след което въз основа на него да бъде изготвен и доклад. Констатирани са случаи, в които докладите отразяват нарушения, за които липсва протокол и не е ясно кога точно и от кого са установени. 

В редица случаи на настъпила смърт пък агенцията не е сезирала прокуратурата за резултатите от проверките и материалите са изпратени на Върховната касационна прокуратура за образуване на досъдебни производства за лекарски грешки. Такова е образувано вече за извършено престъпление по служба, като периодът е ограничен в рамките на миналата година. Държавното обвинение смята, че е налице превишаване на власт от страна на длъжностни лица с цел да се набави за проверяваните физически и юридически лица облага.

Дали под натиск, или и срещу подкуп проверяващите не са съставяли актове за констатирани административни нарушения, за които е следвало да бъдат наложени и санкции. В случаите, в които протоколи  и доклади все пак са писани, това е ставало със забавяне от няколко месеца. Сред смъртните случаи, за които прокуратурата не е уведомена, пък са и такива на починали бебета. Подобна е практиката и във връзка с оперирани хора, без да са им направени необходимите изследвания, които да докажат нуждата от интервенция.

На здравното министерство вече са препоръчани изменения на вътрешните актове, включително и отмяна на давността за докладите от проверките. Целта е пострадалите лица да получат адекватен отговор, а виновните - наказание. Отправен беше призив недоволните от действията на агенцията граждани да изпратят сигнали. Ясно е обаче, че информация е имало достатъчно, защото прокуратурата призна, че установеното от нея съвпада с установеното от здравното министерство. Затова е нелепа версията, че научили за станалото от бившия главен секретар на агенцията Димитър Евлогиев. 

"Ще изскочат смачкани преписки и подменени констатации. Аз очаквам лавина от разкрития в "Медицински одит". Говорим за корупция в най-зловещия й вариант. Дотам бяха стигнали нещата, че те го бяха приели като стил за работа. Проблеми във всяка администрация има, но около 2016 г. сигналите от колегите зачестиха и нещата започнаха да се влошават. Това започна да става всекидневие. Всеки Божи ден при мен идваше колега с оплакване - за оказване на натиск, за това че е свършил работа, че има разкрития по нарушенията. Екипи от по двама-трима човека констатират нарушения и всичко завършва с едно голямо нищо. После те обясняваха, че поради намеса на даден ръководител  са се въздържали да съставят актове”, обясни пред медиите Евлогиев.

Бившият главен секретар обвинява цялото ръководство, до което отправил писмени сигнали. "В тях посочих, че това е корупционна среда, която създава предпоставки за злоупотреби. И те, вместо да се коригират, направиха мобилизация и се направи една организирана кампания за публичното ми очерняне - експертно, в личен план, изолация и т.н. Репресиите са страхотни!”, уверява Димитър Евлогиев. И добавя, че схема за прикриване работи въз основа на вътрешни правила, според които решението на проверяващите се съгласува с различни хора на ръководни длъжности.

Златица Петрова пък отвърна с упрека, че в последните дни срещу ръководството на агенцията и персонално срещу нея се злоупотребявало публично и се упражнявал дискриминационен натиск. Отстранената директорка се обяви за жертва на вътрешен конфликт с Димитър Евлогиев, който живеел със служителката, която се оплака публично от оказван върху нея натиск. В добавка тя беше окачествена като “един икономист бакалавър“, който не трябвало да коментира медицински случаи.

В опит да обоснове колективната безотговорност Петрова твърди, че с алгоритъма на работа в агенцията се спекулирало и нямало как тя да оказва влияние на крайните решения. Колкото до прекратяването на проверките по сигнали поради "маловажност", това не се отнасяло за самата смърт, а за евентуални нарушения във връзка с нея. Въпросът, на който проверките на агенцията по правило не дава отговор, е колко от тези нарушения са наистина маловажни.

Междувременно за временно изпълняващ изпълнителен директор беше назначен неврологът Любомир Чипилски, постъпил на работа в агенцията преди две години. Очевидно Чипилски е наясно с лошите практики, тъй като ръководи Дирекция "Осигуряване на качество и анализи", като е заемал и длъжността главен секретар. Въобще всички в агенцията са знаели това, за което всички извън нея се досещаме - че гарван гарвану око не вади. 

Иначе големият преглед на медицинския сектор става вече хроничен. В края на миналата година главният прокурор Сотир Цацаров разпореди служителите на МВР и здравното министерство да проверят всички държавни и общински болнични заведения, сключили договори в нарушение на Закона за лечебните заведения. По резултатите от проверката бяха образувани досъдебни производства за безстопанственост в  седем болници в страната, като разследването по всички тях ще се води от Националната следствена служба под надзора на Софийската градска прокуратура. Проблемът е, че както описаните от Димитър Евлогиев проверки, така и повечето знакови дела у нас завършват неизменно с "едно голямо нищо".

Facebook logo
Бъдете с нас и във