Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Купиха 250 гривни за наблюдение на затворници

Новите средства за наблюдение стоят добре и на женски глезен.

Електронните гривни за наблюдение, с които Министерство на правосъдието ще следи затворниците на лек режим, вече са налице. В началото на седмицата заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов представи устройствата, които са част от проекта за внедряване на система за електронно наблюдение на правонарушители "Модернизиране на пенитенциарната система в България", съфинансиран от Европейския социален фонд. Правосъдното министерство, в партньорство с Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", е бенефициент по проекта, който включва разработване на Стратегия за развитието на пенитенциарната система в България за периода до 2025 г. и внедряване на система за електронно наблюдение на правонарушители. Общата стойност на проекта е 1 341 572 лева. В тази цена влизат компютрите и платформата, които дават възможност за обслужване на 2000 гривни за електронно наблюдение.

При представянето на проекта стана ясно, че засега са закупени 250 гривни. Според заместник-министър Проданов те са достатъчни. "В рамките на изпълнението на проекта са предоставени 200 комплекта настолни приемопредавателни устройства, 200 гривни за персонална идентификация и 50 гривни за GPS проследяване на правонарушители", уточни комисар Юлиян Шимширов, ръководител на отдела за социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите.

Министерството предвижда тези средства за проследяване да се използват спрямо три категории лица. Първата категория са лишените от свобода, които се намират в затворнически общежития от открит тип при лек и общ режим, които имат предварително издадено разрешение да работят и нощуват на обекти извън местата за лишаване от свобода. Втората категория са лицата с наложени пробационни мерки и ограничения в свободното придвижване и със задължителна регистрация по настоящ адрес. Третата категория са лицата с наложена мярка "домашен арест". Това е мярка, контролирана от МВР, но когато е приложен електронен мониторинг, ще се осъществява взаимодействие със службите на местата за лишаване от свобода.

Разработена е подробна инструкция за взаимодействието на Министерство на правосъдието и МВР, която предстои да бъде подписана и обнародвана, тъй като срокът за обсъждане е изтекъл. Предвиждат се мерки за сигурност, включително и ползване на електрически пистолети, когато се получи сигнал, че е напуснат адресът или че лице с гривна е агресивно. За лицата с наложени пробационни мерки електронното наблюдение се прилага от два до шест месеца, като еднократно може да се удължи, но максималният срок за електронното наблюдение е една година и задължително се подписва декларация за съгласие. По отношение на лишените от свобода - заповедите за налагане на електронно наблюдение ще се издават от началниците на затворите по предложение на началниците на затворническите общежития, като срокът за прилагане на електронното наблюдение спрямо тях е периодът, за който имат разрешение да работят и да нощуват на работни обекти извън мястото за лишаване от свобода. По отношение на лицата с мярка домашен арест не се изисква предварително съгласие и наблюдението ще бъде започвано след издаване на заповед от началника на областната служба за изпълнение на наказанията.

При представянето на проекта шефът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" в МП  главен комисар Васил Миладинов заяви, че електронно проследяване е значително по-евтино, в сравнение с изпълнението на ефективното наказание и намалява необходимостта от нови места в затворите. Той уточни, че електронното наблюдение се насърчава като алтернатива на лишаването от свобода в редица препоръки на Комитета на министрите към Съвета на Европа като средство, което допринася за рехабилитацията, ограничаването на рецидива и осигурява защитата на обществото.

Оказа се, че заместник-министър Проданов вече е пробвал средството за наблюдение лично. През лятото той е изкарал цял уикенд с гривна, като в първия му ден на работа подробно му е докладвано къде е ходил и какво е правел през почивните дни. Според Проданов устройството не е показало никакъв дефект и след като го е киснал във ваната. 

Закупените 200 комплекта настолни персонални устройства са за радиочестотен контрол. Има и две  гривни - устройства за персонална идентификация, както и 50 броя за GPS (джипиес) проследяване на нарушителите. С подобни гривни осъдените на пробационни мерки се освобождават от задължението да се разписват всеки ден. Технически системата може да обхване до 2000 души под домашен арест.

Правосъдното министерство ще закупи и 28 електропреносни пистолети за мобилните екипи, които контактуват с електронно наблюдаваните лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във