Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Люта битка за съдебния инспекторат

Новите правомощия на съдебния инспекторат, предвидени в рамките на проекта за конституционни промени, изострят надпреварата за участие в подновения му състав. В края на миналата седмица парламентарната правна комисия удължи с повече от месец срока за внасяне на предложения. Така процедурата бе "разтегната" до 10 ноември. Преди това крайната дата за номинации беше 5 октомври и депутатите я одобриха с промени в процедурните правила за предлагане, оповестяване, изслушване и избор на съдебни инспектори. Това стана на 18 септември, което даваше 17-дневен срок за представяне на кандидатури.

Това решение на парламента обаче беше незабавно порицано от двете основни професионални организации на магистратите - Съюза на съдиите и Асоциацията на прокурорите. Те реагираха с декларации, в които обявиха, че срокът за тези номинации е изключително кратък и няма да позволи задълбочено и ползотворно обсъждане на кандидатите. Обявяването на новата крайна дата пък беше обяснено от председателя на правната комисия в Народното събрание Данаил Кирилов и с необходимостта да се избегне съвпадението с началото на кампанията за местните избори.

Истинската индикация какъв е залогът в предстоящата подмяна на състава на инспектората дойде обаче от Върховния касационен съд (ВКС). Хората там не само не изразиха недоволство от краткия срок, но два дни преди удължаването му издигнаха кандидатурите на шестима висши магистрати за съдебни инспектори. Това стана на проведени общи събрания на гражданската, търговската и наказателната колегии. На тях беше решено ВКС да номинира Ценка Георгиева, Мария Славчева, Любка Богданова, Теодора Нинова, Елена Величкова и Лидия Стоянова. А председателят на съда Лозан Панов изпрати незабавно списъка с имената им на председателя на Народното събрание Цецка Цачева и на министъра на правосъдието Христо Иванов. И дори изрази готовност да им предостави и протоколите от проведените общи събрания.

В разрез с традиционната незаинтересованост на ВКС от избора на съдебни инспектори, Лозан Панов заяви: "Направихме го въпреки кратките срокове, предвидени от Народното събрание в процедурните правила, защото ясно осъзнаваме колко важна е ролята на ИВСС за преодоляването на натрупаните негативи и съмнения в обществото към съдебната система, за връщането на доверието в нея и за възстановяването на чувството за справедливост в българските граждани", се казва в писмото му. Тласък е дало и запитване на неправителствени организации дали съдиите от ВКС не биха изявили желание да обсъдят на общо събрание свои кандидатури, за да може изборът на съдебни инспектори да стане по-убедителен както за обществото, така и за магистратската общност. 

Зад цитираните високопарни думи прозират обаче и опасения от съдебен инспекторат с опасно разширени правомощия, в който е добре да имаш свои хора. Той е част от пакета от реформаторски идеи, заложени в проекта за промени в конституцията. При това точно тези предложения засега остават незасегнати от съпротивата на несъгласните с повечето текстове основни политически сили. А те предвиждат да се въведе т. нар. проверка за почтеност на магистратите. Това е побългарен вариант на въведената и показала завидни резултати в Румъния проверка на магистратския "интегритет".  

Проучването ще обхване съответствие на доходите на магистратите с начина им на живот, наличие на конфликт на интереси, индикации за корупционно поведение, като например дали социалните им контакти влияят на правораздавателната им дейност, включително и на постановените от тях актове. Предвижда се проверяващите съдебни инспектори да бъдат обособени в звено "Интегритет", което да има достъп до банковата и данъчната тайна на магистратите по специален ред. А имунитет срещу проверките му няма да имат нито председателите на двете върховни съдилища и съдиите в тях, нито главният прокурор.

Детайлите на процедурата ще бъдат уредени в Закона за съдебната власт, чиито параграфи ще бъдат на дневен ред за ремонт след евентуалната промяна на конституцията. Това може и да се забави доста. А за разработване на методологията и за обучение на експертите щяло да се търси финансиране по Оперативната програма "Добро управление" и чрез сътрудничество със Световната банка. Във ВКС обаче явно отдавна са оценили опасността и са решили да реагират навреме.

Безпрецедентната активност на висшата съдебна инстанция в подбора на съдебни инспектори може да бъде преценявана и в контекста на факта, че за цялото си съществуване досега инспекторатът така и не събра смелост да направи проверка на висшите магистрати във върховните съдилища и прокуратура.

От последния годишен доклад на инспектората каза гласно това, което иначе всички знаят - че ефективността му като контролен орган е изключително ниска. Отчитат се розови резултати на хартия, но те не могат да прикрият липсата на резултати. Оказа се, че за миналата година органът е внесъл едва четири предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати. Имената им са спестени и не е посочено образувани ли са производства и какъв е резултатът от тях. Във всички случаи става въпрос за забавени дела, а не за качеството на съдебните актове, тъй като се спазва стриктно мантрата за ненамеса в работата на магистратите по същество. За пореден път беше скрит броят на жалбите срещу конкретни съдии и актове, а бяха посочени само параметрите на оплакванията за бавно правосъдие, по които държавата изплаща парични обезщетения.

Малко по-рано в свой доклад Сметната палата обобщи резултатите от извършения одит на управлението на предишния главен съдебен инспектор Ана Караиванова, която остана на поста две години след края на мандата си поради нежеланието на политическите сили да изберат неин приемник. В доклада беше подчертано, че под нейно ръководство органът се е превърнал в "непрозрачна и изключително неефективна институция, която действа без стратегия, мисия, цели и приоритети, без критерии, анализ и планиране, в нарушение на редица законови разпоредби". Изводът на одиторите е, че "с всичките дефекти на своята дейност инспекторатът не е бил в състояние да осигурява достатъчна и надеждна база от данни за вземане на управленски решения от ВСС при атестиране на магистратите и оптимизиране на натовареността на органите на съдебната власт, нито при подобряване на стандартите за дисциплинарната практика, което води до субективен подход при реализиране на дисциплинарната отговорност на магистратите".

 

 

Новият главен съдебен инспектор Теодора Точкова изпрати писмо до председателя на Народното събрание Цецка Цачева в четвъртък, 8 октомври, в което предложи квотно разпределение на десетте места за съдебни инспектори. Точкова е на мнение те да бъдат заети от седем съдии и от трима прокурори или следователи с доказана професионална компетентност и нравствени качества, които са способни да работят активно. И след мандата си в инспектората те да се върнат в съдебната власт. Петима от седемте инспектори от съдийската квота трябва да са разглеждали граждански, търговски и административни дела, а останалите двама - да имат опит в наказателни. Точкова обаче посочва, че стажът на инспекторите като висши магистрати не бива да бъде приеман като изключително предимство. Тя смята, че в инспектората трябва да влязат и хора със стаж, добит в по-ниските нива на съдебната система, тъй като проблемите им "остават на разстояние от върховните инстанции". Главният съдебен инспектор настоява още бъдещите й колеги да не са пред пенсиониране, а да са активни хора, които след мандата си ще се върнат в системата - явен намек за безметежните старини на Ана Караиванова. Според Точкова това ще е минимална гаранция, че кандидатите за инспектори ще бъдат пряко ангажирани с поетите от тях отговорности и ще имат необходимата мотивация за "проактивна" работа. На финала Теодора Точкова напомня на депутатите, че "би било удачно при избора на инспектори парламентът да съобрази на ниво принципи и цели съответствието между концепциите на кандидатите за инспектори и концепцията на действащия главен инспектор". И моли Цачева да запознае народните представители с предложените критерии и изисквания към кандидатите, с които те да се съобразят при номинациите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във