Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Мерки на пожар за съдебната ваканция

S 250 c762bc1c 7631 4a6a 96bc f4fdae423d66
S 250 62b373f7 f638 4c8c bc8a 49055a1985ad

По-малко от година след въвеждане на последните и най-сериозни промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) дефектите на някои от тях лъсват по един или друг повод. Както писахме в предишния си брой, орязаните на тъмно правомощия на Върховния касационен съд (ВКС) да постановява задължителни за всички съдилища решения, както и да уеднаквява съдебната практика, пораждат основателни подозрения за  скрит лобизъм. В последните дни пък всички власти се втурнаха вкупом да оправят бъркотията със спирането на процесуалните срокове по граждански дела по време на съдебната ваканция. 

По силата на тази поправка сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по Закона за съдебната власт. По трудовия кодекс официалните празници и групи празници са десет. Съдебният закон пък определя периода на съдебната ваканция,  която тече от 15 юли до 1 септември, но посочва изключенията, при които процесуалните срокове продължават да текат и по време на нея. 

Съгласно тези изключения - независимо от общото правило за спиране на сроковете през съдебната ваканция, се разглеждат определени видове дела - наказателни с постановена мярка "задържане под стража"; някои брачни, семейни и трудови спорове, искания за обезпечаване на искове и на доказателства, дела по несъстоятелност, дела за защита от домашното насилие, както и бързи производства, които трябва да бъдат проведени в рамките на един месец. В този списък попадат и други дела, за които спирането на сроковете не важи "по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието".

Поправката в ГПК за сроковете внесе такова объркване, че законодателната, изпълнителната и съдебната власти се захванаха да спасяват положението на пожар буквално в първите дни от съдебната ваканция. И понеже вече бе късно за пълен отказ от нововъведения режим,  той ще бъде адаптиран да действа до нейния край, след което от 1 септември ще отпадне. Така сегашната съдебна ваканция ще е първата и последната, в която някои срокове по ГПК няма да текат. А за страните остава да не се объркат от различните мерки на парче, което евентуално да причини  загуба на права. 

Показателно за нормотворческия хаос в парламента е, че проблемът беше идентифициран при обсъждане на поредните нови промени в кодекса - този път за подсъдността на потребителските и застрахователните дела. По време на дебата беше направено основателното предложение към изключенията на правилото за спиране на сроковете през лятната ваканция да бъде добавено и такова за  изпълнителните дела. Тогава депутати от всички парламентарни сили стигнаха до заключението, че ако се върви към въвеждане на още изключения, е по-добре да отпадне самото правило. Теза, която беше подкрепена и от присъстващите представители на съдилища. 

"Замисълът е бил тази разпоредба да ползва страните и техните представители, но се оказва, че ползите за тях са твърде илюзорни“, обобщи мнението им тогава заместник-председателят на Софийския апелативен съд Иво Дачев. "Не приемам критиката, че законодателят е имал смелостта да мисли нетрадиционно спрямо утвърдения стереотип. Може би нашата смелост обаче е била преждевременна спрямо готовността да се възприеме това правило“, оправда поредната законотворческа недомислица председателят на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов. На което членът на Висшия съдебен съвет (ВСС) Даниела Марчева отвърна, че не иска да обижда някого, но разпоредбата изобщо не е съобразена с българското право. 

В крайна сметка правната комисия отмени единодушно разпоредбата, но отложи влизането в сила на нормата  за 1 септември. Приет беше аргументът на заместник-председателката на Софийския градски съд Албена Ботева, че много страни по дела са си направили вече сметката за лятото и изненадващият заден ход на законодателя ще ги завари напълно неподготвени.

Междувременно под натиска на частните съдебни изпълнители правосъдният министър Цецка Цачева разпореди със спешна заповед сроковете по изпълнителни дела да текат и по време на ваканцията. Аргументите бяха отново основателни - "разтягане" на сроковете за доброволно изпълнение, за превеждане на парите на кредитора, за присъединяване на държавата, за провеждане на публична продан и др. Държавните съдебни изпълнители пък нямаха принципни възражения срещу твърденията на частните за неравнопоставеност с оглед на обстоятелството, че съдебният закон изключва първите от спирането на сроковете, а законът за ЧСИ не предвижда това за вторите. 

За изясняване на положението пък Висшият съдебен съвет (ВСС) създаде също спешно на сайта си допълнителен регистър, в който да бъдат публикувани заповедите на административните ръководители в системата, с които те са определили делата, чиито  срокове и по време на съдебната ваканция продължават да текат. Регистърът съдържа обаче все още много малко такива заповеди, като не е ясно дали повечето председатели на съдилища не са издали такива, или още не са ги изпратили. Във всеки случай почти сигурно е, че на места ще се стигне до различна практика в изчисляване на сроковете, каквито опасения посочи ВСС в подкрепа на новосъздадения регистър. 

А до всичко това можеше изобщо да не се стигне, ако депутатите си бяха направили труда да слушат и мислят повече. Още при обсъждането на промените в ГПК миналата година в юридическите среди и форуми бяха изказани основните аргументи срещу спирането на сроковете за толкова много и/или дълги периоди. От една страна, това води до неравнопоставеност на страните, тъй като едната от тях може да разполага с далеч повече време за процесуални действия по делото, отколкото другата. От друга страна, очакването е да се стигне до натрупване на дела след съдебната ваканция, които да не може да бъдат "разчистени" в продължение на месеци.  

Прехвърчаха  искри  и между съдии  и адвокати. Първите изразиха недоволство, че се затормозява работата им, като напомниха, че по време на съдебната ваканция съдът всъщност работи с някои ограничения. Независимо че поправката за спиране на сроковете беше инициирана от представители на адвокатурата, с нея не бяха съгласни и много нейни членове.

Не всички споделят посочената от члена на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова цел на разпоредбата "всички български граждани да си починат от съда - не може всички да са ангажирани и да стоят да чакат да им дойде съобщението". И смятат, че при добросъвестното му приемане и добра организация може винаги да се отреагира. Задава се и въпросът с какво официалните празници са по-различни от почивните дни, че по време на едните сроковете няма да текат, а по време на другите ще е обратното.

Други адвокати напомнят обаче практиката на някои съдии да не пишат решенията си с месеци, след което да хвърлят на страните и процесуалните им представители в началото на съдебната ваканция изписаните актове по дела, продължили с години. И понеже процесуалните срокове за съдиите са инструктивни (разбирай - пожелателни), а за страните и адвокатите им - преклузивни (водещи до загуба на права), рискът е само за вторите.

Покрай аргумента, че всеки може да почива гъвкаво и в различно време, се чуха и находчиви каламбури. Като този, че спиране на срокове има при войни и бедствия, а отпуските не са бедствие. Процесуалният закон дава всъщност възможности както за продължаване на неизтекли срокове, така и за възстановяване на изтекли. За първото трябва да са налице обаче уважителни причини, сред които не е ходенето на море. Освен това тази възможност е неприложима за сроковете за обжалване и за подаване на молба за отмяна на влязло в сила решение.

Ограничен е и режимът за възстановяване на пропуснати вече срокове. Това може да бъде поискано, ако страната докаже че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. И, разбира се, внезапното отиване на почивка няма как да бъде признато за такова. Така и не разбрахме обаче проучили ли са законотворците ни съответната уредба в други страни и има ли изобщо подобна на въведената преди няколко месеца от тях, която сега спешно отменят. За да знаем поне дали някой друг се е опитал да спре времето със закон, за да си почине от него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във