Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Митниците и ДАНС заедно срещу прането на пари

Агентите от ДАНС вече ще имат достъп до информационните масиви на митниците.
S 250 c0650057 55c8 4e9d abd2 c1b31a25b2a4
S 250 99a6d208 4290 4e76 80a0 b41e67ccb256

Евродепутатите предприеха още по-строги мерки за противодействие на прането на пари и финансиране на терористична дейност. Тази седмица две комисии на Европейския парламент одобриха мерки за по-ефективна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които допълват съществуващото от 2005 г. законодателство. Новите текстове ще дадат повече права на митническите служби в ЕС да контролират различни по вид парични средства, влизащи или излизащи от съюза. Регламентът ще бъде окончателно гласуван в пленарната зала на Европейския парламент следващата седмица.

Както е известно, в средата на май тази година Съветът на ЕС и Европарламентът приеха промени в Четвъртата директива за борба с изпирането на пари (2015/849). Новите правила целят предотвратяване на използването на финансовата система за финансиране на престъпни дейности, въвеждане на по-строги правила относно прозрачността, за да се предотврати широкомащабното укриване на средства. Текстовете предвиждат повече прозрачност във връзка със собствеността на дружества и доверителна собственост, като регистрите ще бъдат свързани помежду си, за да се улесни сътрудничеството между държавите членки.

Държавите членки ще си запазят правото да предоставят по-широк достъп до информация  в съответствие с националното си право. Сред мерките са по-строги проверки на рискови трети държави, справяне с рисковете, свързани с предплатени карти и виртуални валути, засилено сътрудничество между националните звена за финансово разузнаване. В списъка на ЕС за рискови държави четем имената на обичайните заподозрени - Афганистан, Босна и Херцеговина, Гвиана, Ирак, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен, Етиопия, Шри Л

анка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Иран и Северна Корея.

Прагът за идентифициране на притежателите на предплатени карти е намален от 250 евро на 150 евро, а изискванията за проверка на клиентите са разширени. А платформите за обмен на виртуална валута и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, ще трябва да извършват комплексна проверка на клиентите, като по този начин се слага край на анонимността, свързана с подобен обмен.

Междувременно Министерският съвет пусна в сайта за обществени консултации два проекта за инструкции, отнасящи се до Държавна агенция "Национална сигурност" и Агенция "Митници". Първият проект се отнася до взаимодействието между ДАНС и Агенция "Митници" за предотвратяване, разкриване и разследване на нарушения и престъпления. Инструкцията разглежда съвместните действия в сферата на митническите, валутните и данъчните нарушения и престъпления, незаконен трафик на взривни вещества, огнестрелни, химически, биологически, ядрени оръжия или боеприпаси, на ядрени материали, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения. Предвиждат се общи действия и при разкриване на престъпления, свързани с трафика на токсични, силно действащи и химически вещества и техните прекурсори, на биологични агенти и токсини, на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, както и на изделия, които могат да се използват за производство на оръжия за масово унищожаване. В проекта се посочва, че сътрудничеството ще се осъществява и при "други престъпления, от които се генерират значителни финансови средства, предотвратяване и превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма".

В изпълнение на предвидените мерки двете ведомства ще обменят информация, ще провеждат и съвместни оперативно-издирвателни мероприятия. В чл.5 от проекта за инструкция се посочва, че митниците и ДАНС ще обменят информация за лица, транспортни средства и стоки, за които има данни, че са свързани с извършването на митнически, валутни и данъчни нарушения и престъпления. При изпълнението на възложените им по закон задачи ДАНС и митниците ще установяват, наблюдават, контролират и пресичат дейността на физически и юридически лица, за които има данни, че участват в извършването на митнически, валутни и данъчни нарушения и престъпления. Уточнява се също, че при поискване Агенция "Митници" трябва да предостави на Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС статистически данни, анализи и друга информация, както и експертна помощ, необходима за извършване на национална оценка на риска по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

 

Черният списък на ЕС

В края на юли тази година Съветът на ЕС актуализира списъка на лицата, групите и организациите, по отношение на които се прилагат специални мерки за борба с тероризма. Сред групите на първо място е поставена "Абу Нидал", известна също като "Революционен съвет на Фатах", "Черният септември". Следват я "Бригади на мъчениците от Ал-Акса", "Бабар Капса", Комунистическа партия на Филипините, "Джамаа Ислямия" (известна също като "Ислямска общност"), "Фронтът на великите ислямски източни войни", "Хамас", военното крило на ливанската "Хизбула", "Муджахедините на Хизбула", Международна федерация на младите сикхи" (ISYF), Кюрдска работническа партия, "Тигри за освобождение на Тамил Илам", "Палестински ислямски джихад", "Народен фронт за освобождение на Палестина", "Революцонна армия за народно освобождение" (Dev Sol), "Революционни въоръжени сили на Колумбия", "Сияйната пътека" (Sendero Luminoso).

В списъка на лицата са попаднали: Абдулахи Хамед, известен също като Мустафа Абдулахи, роден в Иран през 1960 г.; Ал Насер, Абделкарим Хюсеин Мохамед, роден в Саудитска Арабия; Ал Якуб, Ибрахим Салих Мохамед, роден през 1966 в Саудитска Арабия; Мансур Арбабсиар, роден през 1955 г. в Иран, ирански и американски гражданин; Абу Зобаир, роден през 1978 г. в Амстердам, член на Hofstadgroep; Из-Ал-Дин Хасан, роден през 1963 г. в Ливан; Мохамед Халид Шах, известен като Вин Халид, Фаха Бин Абдалах, роден през 1964 г. в Пакистан; Шахлаи Абдул Реза, роден през 1957 г. в Иран, с последен адрес военна база Мехран, провинция Илам, Иран; Язем Сулеймани, роден през 1957 г. в Иран, с чин генерал-майор.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във