Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

МВР-реформата: спомен от бъдещето

Реформаторският ренесанс в силовите ведомства, за който мечтае кабинетът, изглежда, се случва само в едно от тях - в Министерството на отбраната (МО). Миналата седмица, по предложение на военния министър Аню Ангелов Министерският съвет гласува решение за намаляване на щатните бройки във ведомството с 32 на сто. Това се наложи, защото, както каза самият министър, в МО съотношението на началници към изпълнители е едно към шест, а би трябвало да е едно към десет. Изкривяването е свързано с едно характерно за нашенските георгарфски ширини явление, което народът нарича чантаджийство.
Покрай облаците пушек, вдиган от протестиращите от година полицаи, неведнъж се подхвърляше, че чантаджиите в МВР се роят, вместо да се изнасят един по един през вратата, въпреки реформаторските настроения на вътрешния министър и вицепремиер Цветан Цветанов, който непрекъснато говори за съкращаване на разходите.
Ако разгледаме структурата на звената в МВР, се разбира, че и до ден днешен вътрешното ведомство хвърля грешни пари за издръжката на
многобройна администрация
Главна дирекция Криминална полиция (ГДКП) е особено важно звено в структурата на МВР. То е призвано да се бори с престъпността с общо 488 души численост. Една част от тях работят в дирекция Противодействие на общата престъпност (303 души), рапределени съответно в три отдела: 83-ма са ситуирани в отдел А, който се занимава с престъпленията срещу личността и собствеността, с грабежи, кражби на МПС, на културно-исторически ценности и с детската престъпност. Любопитно е, че секторът за културно-историческите ценности се състои от четирима редови служители и един началник сектор. С грабежите се занимават 12 души плюс началник, с престъпленията против личността -18 души и началник сектор.
Отдел Б е с обща численост 47 души и се занимава с престъпления в икономиката и свързаните с фондовете на Европейския съюз. Почти равностоен по численост е отдел Г. Там се намират документални фондове, извършва се справочна дейност, има сектор Информационно изчислителен център, както и сектор Информационни-технологии и логистика (шест души)
Ако някой си мисли, че всичките 488 души на главната дирекция обаче са впрегнати в борбата с престъпността, той се лъже. Най-многолюдното звено след дирекцията за общата престъпност се оказва дирекция Управление и администрация - общо 185 души. А от нея най-уплътнено в щатно отношение е отдел Сигурност на информацията. Простата аритметика показва, че на седем криминалисти от Противодействие на общата престъпност се пада приблизително по един служител по сигурността на информацията. Факт, който говори добре за желанието да се пази тайната, но пък от друга страна не трябва да се забравя, че тези служители не получават заплатата си от шефката на ДКСИ Цвета Маркова, а от МВР-шефа Цветанов. В неговите правомощия е да направи така, че хем тайната да си остане такава, хем да спре тази щатна разточителност в името на сигурността на информацията.
Прави впечатление и друго - освен за опазването на тайната МВР най се притеснява от международното положение. И за да не сбърка нещо, си е изградила мощна организационна система за международна дейност.
В дирекция Криминална полиция например, в рамките на администрацията, съществува сектор ЕС и международно сътрудничество, състоящ се от един началник и четирима подчинени. Нямаше да има нищо лошо този сектор да си съществува и добрува. Но ако с международна дейност не се занимаваха и още стотици чиновници в най-различни звена в централната администрация на МВР и в областните администраци.
Бегъл поглед върху МВР структурата води до извода, че цитираният сектор в ГДКП донякъде
дублира дейността
на една цяла дирекция в МВР, която е на пряко подчинение на професионалното ръковоство в лицето на главния секретар Калин Георгиев. Става дума за Дирекция Международно оперативно полицейско сътрудничество ( МОПС), където над тази специфична задача се трудят 102 души. Там са отделите за Интерпол и Европол, има единен комуникационен телекомуникационен център с 26 служители - ще рече: всичко необходимо за добро полицейско международно сътрудничество. Разбира се, и тук тайната е важна - има звено Сигурност на информацията с нещо като две отделчета от по двама души и двама вождове начело.
Да приемем, че гореспоменатата МОПС е все пак специфично звено. Какво обаче да кажем за дирекцията в специализираната администрация на вътрешното ведомство Европейски съюз и международно сътрудничество, която храни 45 служители? Предполага се, че в двата й отдела Европейски политики и инициативи и Международно сътрудничество и, разбира се, в няколкото секторчета от по пет-шест човека със съответните началници, се обхваща цялото многообразие на така дефинираната дейност.
Има и още една специализирана в задгранични дела дирекция в МВР - Международни проекти. В нея се трудят 29 служители, които явно се занимават с всички проекти на ведомството по програми на ЕС. Пита се тогава, при това струпване на сили и капацитет за справяне с международното положение в самото МВР какви ги върши например сектор ЕС, международно сътрудничество и проекти (четирима души) в Главна дирекция Охранителна полиция? А самостоятелното звено в Криминална полиция, сектор Организация по изпълнение на проекти в Криминална полиция с мощ от петима служители?! Не си остава каруцата в калта и пожарната дирекция - там също трескаво работи самостоятелното звено ЕС и международно сътрудничество (четирима души), както и сектор Управление на програми и проекти със шестима служители и воглаве със секторен началник.
Дотук с международното положение, което се оказва май основна задача за иначе вътрешното ведомство. Да хвърлим поглед и върху някои направо паразитни структури, където се изливат пари на данъкоплатеца, вместо да се закрият щатовете. Например чували ли сте някога, че в Охранителна полиция има Национален информационен център по сигурността на спортните мероприятия? Каква ли работа са вършили неговите седем служители по време на скандалния инцидент в Мездра например, можем само да гадаем.
Не за първи път отваряме дума и за прословутата дирекция в МВР Управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка (УКОМБ), чието наименование издава с какво се занимава - игрички на катастрофални бедствия и война. Цели 90 души от състава му
не спят ден и нощ
за да мислят върху планове за изход от кризи и навременната мобилизация на личния състав на администрацията в МВР при война. А само на една ръка разстояние (вече) се намира Главната дирекция Гражданска защита, заради която преди години очите щяха да си извадят политици и експерти, спорейки дали да си остане самостоятелна агенция, или да се влее в мегаминистерството на Емел Етем. Най-накрая Гражданска защита акостира в пристана на МВР, газейки тежко заради екипажа си от 1768 души на борда. Между другото и там обръщат сериозно внимание на международното положение, изразено в звена, сектори и прочие трансмисии на сътрудничеството.
Мегдан за съкращения на разходи има и в няколкото специализирани институти на МВР. Става въпрос за Институт по компютърни технологии (60 души), Институт за специална техника (149 служители), Институт по психология (127 ) и Научноизследователски институт по криминалистика и криминалогия (119). Последният - НИИКК например, с голям успех може да излезе извън системата на МВР, тъй като работи и по задачи на следствието, прокуратурата и съдилищата. Дори при това положение може да стане и печеливш, ако услугите за клиентите се заплащат.
Не на последно място голям камък на шията на МВР е и Медицинският институт, с неговите 1054 души служители. Любопитно е, че него не го хващат нито реформите в болничните заведения, нито досега някой шеф на вътрешното ведомство е дръзнал да се занимае с т.нар. МВР-болница.
Има защо да бъде разровена и дирекцията в администрацията на МВР Управление на собствеността и социални дейности, бившият Тил. Тук влизат и няколкото почивни станции на ведомството - в Стрелча, Велинград, Костенец, Боровец, Ахтопол, Несебър, Дружба, Долна баня. От тях целогодишно работи само тази във Велинград, останалите - през лятото. Каква е сумата, която МВР и специално бившият Тил отделя за поддръжката им, не е известно. Видно е обаче, че вместо да се хвърлят грешни пари за текущи ремонти, би било по-добре да се помисли за гъвкави форми на съсобственост или наемодателство например.
Както се вижда, многобройни са дупките, през които изтичат малобройните левчета на вътрешното министерство. Не е ясно дали заради всеобхватността на това явление, но МВР-ръководството просто е скръстило ръце и чака да му падне нещо от небето. Оттам обаче - тишина. Само от време на време прогърми гласът на Борисов пари няма, действайте. И всичко си тръгва, както преди, а реформата в МВР остава спомен в бъдеще време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във