Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Нищо ново при вторичния грабеж на КТБ

Докато вдъхновителите на погрома над Корпоративна търговска банка (КТБ) будалкат наивниците със закони срещу вторичния й грабеж, той си върви пред безучастния поглед на държавата. Поредната схема беше описана в сигнал на сдружението "Ние, гражданите", което защитава интересите на голям брой кредитори и вложители, чиито вземания към фалираната институция не попадат под закрилата на гаранционния фонд. Хапката, която уврежда с десетки милиони масата на несъстоятелността,  отново е повече от апетитна - Полиграфическият комбинат, разпрострял се на столичния бул. "Цариградско шосе".

Според  сдружението "Ние, гражданите" става въпрос за една от най-скандалните сделки във вреда на вложителите кредитори на банката с надгарантирани вземания. Организацията окачествява  процесите около разпореждането с активите на КТБ като "спираловидно развила се корпоративна престъпност", осъществявана с бездействието на прокуратурата и в престъпно съдружие със синдиците на банката, Фонда за гарантиране на влоговете, изпълнителната и законодателната власт в страната. Сигналът на сдружението е изпратен до прокуратурата, Министерския съвет, до Народното събрание и антикорупционната комисия, ще бъде изпратен и на Европейската комисия и във връзка с жалба на организацията по глобалния Закон Магнитски.

С пояснението, че никой от вложителите с надгарантирани вземания (които надхвърлят лимита на гарантираните по закон вземания) не е взел още нито стотинка от масата на несъстоятелността, сдружението сочи странни движения в позициите на одобрените от синдиците кредитори. Те влизат в списъка на приетите вземания, въз основа на който през март 2017 г. беше одобрена частична сметка за разпределение на налични суми. Оказва се обаче, че в списъка стават съмнителни размествания, които изстрелват определени дружества в първата редица на кредиторите с привилегировани вземания.

Под №731 в списъка е прието  вземане на "Аполо Инженеринг" ООД, гр. София, представлявано и управлявано от иранеца с българско гражданство Муханнед Наджим Абдуллах Ал-Нуаими. Вземането му възлиза на 8 341 525 лв. и е с четвърти ред привилегия. "Ардастрой" ООД от гр.Кърджали, представлявано от Александър Миронов Елинов, е също в списъка на кредиторите с четвърти ред привилегия и с прието вземане в размер на 3 937 015 лева. При публикуването на последната частична сметка за разпределение се оказва обаче, че двете дружества са вече с първи ред привилегия, което им гарантира правото да получат вземанията си в пълен размер.

Като основание за "скока" в привилегиите са посочени два договора за заем, обезпечени с особен залог на вземания в полза на двете дружества - от 7.06.2014 г. за "Аполо Инженеринг" и от 5.04.2014 г. за "Ардастрой". Договорите са представени в подкрепа на възраженията на двете дружества срещу поставянето им в четвъртия ред на привилегированите кредитори. Членовете на  "Ние, гражданите" окачествяват като скандални решенията на синдиците Кристи Маринова и Ангел Донов, с които са уважени въпросните възражения.

Тези решения би следвало да се основават на налични в  банката писмени доказателства - оригинали на договори за особен залог, оригинали на уведомления от залогодателя КТБ до заложните длъжници,  надлежни осчетоводявания във вътрешно-счетоводната и деловодната система на КТБ АД (н) за тези залози. Според "Ние, гражданите" няма данни такива доказателства да са представени, нито договорите да са вписани в Централния регистър на особените залози. Ръководството на гаранционния фонд в лицето на Радослав Миленков, Бисер Манолов, Борислав Стратев, Нели Кордовска и Валери Димитров  обаче одобрява решението на синдиците. 

От организацията на вложителите смятат, че е  абсурдно която и да било банка да обезпечи чрез особен залог сума, внесена в нея като депозит. Освен това  посочените документи за учредяване на особени залози на вземания не са нотариално заверени, не са регистрирани в счетоводните книги на КТБ и по тях управителните и надзорните й органи не са се произнасяли съобразно нейния устав. Оттук следва  и логичното предположение, че договорите са антидатирани - може да са били изготвени във всеки момент между август 2015 г., когато е публикуван първият списък на синдиците на приетите вземания, и датата на обявяване в Търговския регистър на сметката за разпределение.

Междувременно свързаното с "Аполо Инженеринг" по линия на собственост "Алнуаими груп"  ЕООД закупува в края на октомври 2017 г. редица недвижими имоти от "СФ - БТ" ЕООД, което е част от холдинга "Булгартабак холдинг” АД. Капиталът на "Алнуаими груп"  се държи от "Евро Инвестмънт Холдинг" ЕАД. Едноличен собственик на акциите му е Муханнед Наджим Абдуллах Ал-Нуаими, който е и управител в "Аполо инженеринг". На практика иранецът, който има и  солиден оръжеен бизнес, прехвърля срещу 25 млн. евро Полиграфическия комбинат сам на себе си. Най -близкото до ума обяснение за тази операция е да го отдалечи по веригата от източника на средства за неговото придобиване - КТБ.

Въпросът е за себе си ли го прави иранецът, или действа като подставено лице на няКОЙ в сянка. "Аполо Инженеринг" работи в консорциум с "Техноекспортстрой"  и от  партньорството се реализира оборот за стотици милиони левове. В началото на февруари Ал Нуаими напуска "Аполо инженеринг" заедно с другия управител Румен Райков. На тяхно място за управител е вписан Даниел Димитров, който е съдружник във фирма, която няма  реална дейност.

Полиграфическият комбинат е предмет на серия от тъмни сделки, след като немските издатели от ВАЦ прекратиха бизнеса си в България. През 2014 г. комплексът, който включва и новоизградената печатница, беше продаден за 15 млн. евро на "Карано пропъртис - България", собственост на лихтенщайнско дружество. Последва отдаването му под наем на "Благоевград БТ", което пък е  част от "Булгартабак холдинг". После имотът беше прехвърлен последователно във владение на "София БТ" и на дъщерното му дружество "СФ-БТ", което пое и софийската фабрика на цигарения холдинг, преди да излезе от него заедно с новопридобитите имоти и да стане собственост на дубайското Bulgartabac Trade FZE.

 


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във