Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Обходен маньовър за третата колегия на ВАС

Председателят на ВАС Георги Колев спечели първата битка за създаване на касационна колегия във ВАС и ще разчита на ВСС за окончателната победа.

Създаването на трета касационна колегия във Върховния административен съд (ВАС) отива в полето на Висшия съдебен съвет, който ще трябва да придаде повече легитимност на идеята. Преди две седмици пленумът на ВАС гласува с неголямо мнозинство предложението на председателя Георги Колев към съществуващите две колегии да бъде добавена още една. Но не "по хоризонтала",  както е сега, а "по вертикала" - т. е. третата колегия да бъде обособена на инстанционен принцип и да се произнася само с окончателни актове по всички административните дела, подсъдни на ВАС.

Истинската причина за отлагането е вероятно съпротивата срещу подобно преструктуриране. Освен че на пленума предложението беше подкрепено от 48 съдии, а 32-ма бяха против, последваха отрицателни становища на Висшия адвокатски съвет,  Съюза на съдиите в България и министъра на правосъдието Христо Иванов. Във вторник (27 октомври) - деня, в който пленумът на ВАС трябваше да гласува и състава на третата колегия, той изпрати до съда писмо, с което предложи друго решение на въпроса за определянето на касационните състави. Правосъдният министър поиска това да стане със Закона за съдебната власт в рамките на обсъждания вече пакет за неговото изменение и допълнение.

Подобно на адвокатурата и съдийския съюз Христо Иванов се позовава също на чл.121 от съдебния закон, който дава възможност в заседанията на пленума да участват главният прокурор или негов заместник, председателите на административните съдилища и други съдии, председателят или член на Висшия адвокатски съвет и министърът на правосъдието. Те нямат право на глас, но имат право да изразяват становища, което в случая не са имали възможност да направят, тъй като не са били уведомени от председателя на съда. Георги Колев пък заяви по време на заседанието, че не ги уведомил, защото не смята, че имат право на такова становище. Според него ставало въпрос не за общо събрание, а за организационен пленум.

Изхождайки от последния мониторингов доклад на Европейската комисия за България, в който беше отправена критика към ръководството на ВАС за непрозрачност при формиране на касационните състави, Иванов заявява че избраният модел не решава централния проблем със случайността при разпределяне на делата. Правосъдният министър подчертава, че този модел влиза в дисонанс с въвеждането на новия софтуер, заместващ програмата Law Choice, и че Брюксел не е предписвал подобно решение. 

Проблемът се оказа твърде горещ картоф, чието хвърляне в жаравата явно е било подготвено предварително. Поддръжниците на Георги Колев твърдят, че трудности със създаването на отделна касационна колегия няма. Първо, защото конституционната уредба на съдебната власт не посочва структурата на съдилищата. Второ, защото съдебният закон дава право на пленума да определя броя и състава на колегиите. Логиката е: щом може да има две колегии, защо да не може и три - сегашните също ли са незаконни? Освен това законът не задължава изрично председателя да уведоми адвокатурата и министъра, а предвижда това само като възможност. 

Очевидно Георги Колев е предвиждал подобно развитие на нещата, защото прие възможността за отлагане на преструктурирането още на заседанието на пленума. Тогава стана ясно, че промяната е обсъждана активно от ръководството на ВАС в продължение на месец. Колев пък призна, че тя няма как да се случи  веднага и ще има много проблеми, посочвайки, че необходимото технологично време може да отнеме седем или осем месеца. И изрази надежда "дотогава егото на много колеги да бъде удовлетворено". Нещо повече, той контрира критиките с опцията съставът на касационната колегия да бъде променян през три години на ротационен принцип, подчертавайки многократно, че изборът на членовете й ще е отново на пленума, а не негов. Очевидно Колев разчита да преодолее съпротивата с отпускането на нови бройки за ВАС от страна на ВСС и с изразената готовност за въвеждането на ротация.

Засега обаче съпротивата тепърва ще нараства. Подобна промяна надхвърля твърде много структурната уредба на ВАС, макар че формалният прочит на закона не я забранява. Несъгласните с нея съдии подозират, че инстанционното и йерархичното разделение се правят не заради критиките на Брюксел, нито за да се намали натовареността, а за да се овладеят важните дела, като за председател на касационната колегия бъде назначен "правилният" човек. Те се чудят каква е логиката да се търси ново решаване на проблема със случайното разпределение на делата, вместо да се спазва издадената вече от Колев заповед в тази насока.

Някои съдии пък нямат принципни възражения срещу обособяването на нови колегии, но не на инстанционен принцип, а с оглед материята по делата подобно на Върховния касационен съд. Позицията на най-радикалните противници на ставащото изрази Йовка Дражева, според която разделянето на ВАС на две колегии е станало "по абсолютно безпринципен начин". Дражева предложи структурата да бъде променена в точно обратната посока - да се премахнат всички колегии и да останат само съществуващите отделения, като всички петчленни състави разглеждат на втора инстанция абсолютно всички дела на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във