Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Отпор на идеята за "съдебно прерайониране" в София

S 250 98816649 5a32 4baf 9e1a de75136c9ce9

Предложението да се "прекрои" съдебната карта на София така, че част от делата, които сега се гледат в свръхнатоварения Софийски районен съд, да се "разпръснат" по околните слабонатоварени съдилища, вече среща мощен отпор - както от други професионални гилдии на юристи, така и от местните кметове и политически деятели, а и от гражданите. Пък и съдиите в малките съдилища хич не са доволни от факта, че за същите заплати ще им се наложи да вършат повече работа - при все че техните административни ръководители вече "под строй" се редят за интервюта, в които да заявяват публично колко добре ще стане, ако им се прехвърлят още дела...

Да припомним, че идеята за "разтоварването" дойде в края на септември от Комисията по съдебна карта и натовареност на съдийската колегия. Най-общо то изглежда така: част от делата, които сега се гледат в СРС, да се пренасочат към по-слабо натоварените районни съдилища в Костинброд, Елин Пелин, Перник и Самоков. А това може да стане, ако се променят границите на съдебните райони, като част от селищата, които се обслужват сега от СРС, се прехвърлят към съдебните райони на Костинброд, Самоков, Елин Пелин и Перник.

Идеята на това "преразпределяне" е между  6000-8000 дела от София да бъдат "прехвърлени" към районните съдилища в близост до столицата. Като това би довело до облекчаване на ситуацията в СРС и по-бързо (а евентуално и по-качествено) правораздаване там. От друга страна, би разпределило по-справедливо натовареността между съдиите от София и колегите им в провинцията.

Предложението беше внесено от членовете на ВСС Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева за разглеждане в съдийската колегия като "спешна мярка" за разрешаване на проблема с натовареността в Софийския районен съд. Само че колегията отказа да го гласува "на коляно" и без предварително съгласуване с всички ведомства и групи, чиито интереси то би засегнало.

А като се започна това обсъждане, се видя, че то събира повече негативни мнения, отколкото подкрепа.

Всъщност предложението на Кояджиков и Марчева не е ново - за първи път то бе поставено за обсъждане през 2011 г. от Красимир Влахов - тогава магистрат, а сега - конституционен съдия. Но и тогава не бе прието. А по всичко изглежда, че може да не мине и сега.

Първи скочиха нотариусите и това е разбираемо: преначертаването на съдебните граници в София няма как да не се отрази и на тях: нотариусите се разпределят според населението в района на съответните районни съдилища - по 1 нотариус на 10 000 души. Ако всички тези селища бъдат "прехвърлени" от съдебния район на София към Костинброд, Самоков, Елин Пелин или Перник, там ще има недостиг на нотариуси, а в столицата ще се появи излишък. И това ще е проблем - включително и за гражданите.

Частните съдебни изпълнители също не са доволни от това предложение и твърдят, че то няма да реши проблемите на гражданите, а на всичко отгоре ще е с твърде кратковременен ефект, защото струпването на хора и фирми към столицата няма как да бъде спряно. Освен всичко друго  тази "спешна мярка" в помощ на съда може да пострадат интересите на множество кредитори, които вече имат "висящи" изпълнителни дела и започнало принудително изпълнение при държавните изпълнители - те се назначават с район на действие към съответния районен съд. Да не говорим, че прехвърлянето на изпълнителни дела със сигурност ще изисква и прехвърляне на бройки съдебни изпълнители към малките съдилища.

Не са доволни и гражданите на столицата, които ще бъдат "прехвърлени" към съдилищата в провинцията - за тях достъпът до правосъдие ще се оскъпи. Защото сега те могат да стигнат до Софийския районен съд на цената на едно билетче за градски автобус. А ако се осъществи прерайонирането - ще трябва да плащат за междуградски транспорт...

Наскачаха и общинските съвети и местните кметове, които се обявиха категорично против. Стигна се дотам Столичният общински съвет да прием специална декларация против предложението за прерайониране - при това одобрена с внушително мнозинство от всякакви политически лагери. Според столичните старейшини "прерайонирането" ще накърни правата и интересите на широк кръг от столичани, тъй като ще ограничи правото им на достъп до съда - защото заради оскъпяването на транспортните разходи по-малко хора ще могат да участват пълноценно в съдебните производства по защита на техните законни права и интереси. Столичните съветници са категорични и че няма никаква логика административните услуги за гражданите на София да се извършват от Столичната община, а съдебните - от други районни съдилища, според тях  начинът на райониране на съдилища трябва да следва административното деление на територията.

Подобно е становището и на голяма част от  кметовете на селата и районите, за които се предлага да преминат към съдебните райони на районните съдилища в Костинброд, Перник, Елин Пелин и Самоков.

Обсъжданията на предложението за прекрояване на столичната съдебна карта все още продължават, а повторно вкарване на идеята за гласуване в съдийската колегия се очаква догодина - при това  най-рано напролет.

Въпросът е дали това е правилната мярка. Защото София явно наистина ще продължава да расте. И след още пет-шест години току-виж се стигне до обсъждане дали жителите на "Лозенец" да не се пренасочат към съда в Самоков, а тези от "Надежда" да не бъдат пратени да се съдят в Костинброд.  Вместо да стане обратното и бройките от малките "бутикови" съдилища в опразнени от хора общини да се "изтеглят" към София - там, където се установяват както хората, така и бизнесът...

А за да има отговор някой, първо, трябва да се хване със статистиката и да извади от нея "кухите бройки" дела, които се образуват по всякакъв повод, от същинските съдебни спорове. Да изготви "норма за натовареност" на съдиите, която да каже колко дела (по вид и сложност) е приемливо да се разглеждат от един магистрат за ден, за месец, за година. След което - според тази норма, да се направи преразпределение на щатовете, които са налични в системата в цялата страна. 

Едва тогава разговорите за прекрояване на съдебната карта биха имали основа, а и смисъл. Всичко друго би било просто "пожарникарска мярка", от която единственият траен ефект ще бъде, че ще продължаваме да плащаме издръжката на огромно количество магистрати (по този показател сме сред рекордьорите в Европа), а срещу парите си да получаваме бавно или некачествено правосъдие.

 

Какво се предлага?

* Кметствата от район Нови Искър да преминат към съдебния район на Районен съд -  Костинброд.

* Район "Нови Искър" е вторият най-голям по територия измежду 24-те столични района. Той включва: гр. Нови Искър, селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войнеговци.

* Кметствата на Волуяк и Мрамор, които са към район Връбница, да преминат към съдебния район на Районен съд Костинброд.

* Кметствата от район Кремиковци да преминат към съдебния район на Районен съд - Елин Пелин. Район Кремиковци включва: с. Яна, с. Желява, с. Долни Богров, с. Горни Богров, гр. Бухово, квартали: Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци, Челопечене.

* Кметството на с. Бусманци, което е към район Искър, да премине към съдебния район на Районен съд - Елин Пелин.

* Кметствата на с. Кривина, с. Герман, с. Железница и с. Лозен, които са към район Панчарево, да преминат към съдебния район на Районен съд - Елин Пелин.

* Кметство Мало Бучино, което е към район "Овча купел", да премине към съдебния район на Районен съд - Перник.

* Кметствата на Владая и Мърчаево, които са към район "Витоша", да преминат към съдебния район на Районен съд - Перник.

* Кметствата на Долни Пасарел и Плана, които са към район "Панчарево", да преминат към съдебния район на Районен съд -  Самоков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във