Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Пак ще слагат ред в етажната собственост

Гергана Благиева - завеждащ жилищната политика в МРРБ.
S 250 b1c732ee 8b60 42fb 83d4 876eb76fe2a1

Приетият преди десетилетие след тежки спорове и преправян дузина пъти (последно - миналия месец) Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) ще бъде  прекроен  отново. След първоначалната информация за началото на обществен дебат по промените първи официален коментар по темата направи директорката на дирекция  "Жилищна политика" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Гергана Благиева. 

"Огромен е интересът на обществото към промените, които в момента изработваме за подобряване на управлението на етажната собственост. Те трябва да доведат до по-качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост. В момента е отворена широка дискусия за промени в Закона за етажната собственост - все още не са готови текстовете, които да бъдат подложени на обществено обсъждане. До 15 април събираме предложения, които ще бъдат обсъждани за включване към новите текстове на закона. Всички получени предложения ще бъдат подложени на внимателна дискусия", коментира Благиева.

С добавката, че активността на гражданите е "много голяма", тя посочи и основната линия на измененията - завишаване на санкциите за етажните собственици, които не плащат дължимите разходи по поддръжка на общите части. Спомената беше идеята таксите  за управление и поддръжка да нараснат и да бъдат събирани не от управителните органи на етажната собственост, както е сега, а от общината редом с местните данъци и такси. С оглед исканията на собствениците на обособени имоти на първи и втори етаж да не бъдат освободени от поддръжката на асансьор пък ще бъде търсен механизъм за по-справедливо разпределение на таксите в зависимост от етажа и дела в общата собственост. 

"В момента собствениците на имоти имат повече права, отколкото задължения, и е много трудно налагането на санкция към собственик, който не изпълнява решенията на  общото събрание в  етажната собственост и  който не плаща дължимите такси за управление и поддръжка на общите части в сградата  и  гласуваните такси за  Фонд "Ремонт и обновяване". Затова се предлага завишаване на задълженията на собствениците и увеличаване правата на общото събрание за санкции към неизрядните собственици. Ефектът, който търсим, са изпълнението и контролът  за изпълнение на правилата за управление  и поддръжка на общите части в сградата да се повиши, както и да се повиши ангажираността към собствеността. Освен към жилището  трябва да се полага необходимата  грижа и към общите части, които са дял от всяко жилището", обобщи Гергана Благиева.

Декларираните добри намерения не може обаче да бъдат приети лековато за чиста монета. Не защото отчайващото състояние на огромна част от жилищния фонд не изисква решителни мерки, а заради обичайните витаещи съмнения относно реалната цел на промените. Че ЗУЕС не работи и няма да работи, беше ясно още при влизането му в сила - както заради неефективните способи за ангажиране на отговорността на етажните собственици, така и заради критично високата маса на онези от тях, които все нямат пари за поддръжката на общите части. И в МРРБ явно знаят, че съпротивата сега ще бъде подновена  с нова сила. 

От сайта на ведомството става ясно обаче, че то е заело позата на нещо средно между  пощенска кутия и бъдещ медиатор -  събира предложения, но не  предлага нищо. На създаден във ведомствения сайт публичен "регистър" с напълно свободен достъп се събират постъпващите мнения и предложения, което е добра стъпка по посока на  прозрачност и обществена активност.  По-същественото  обаче е друго - че инициативата стъпва върху формулираните пред МРРБ първоначални предложения за промени в ЗУЕС, направени от  три професионални бизнес сдружения. Едното е на Фондация "Асансьорна безопасност", която предлага Концепция за портал за управление на етажната собственост и електронен регистър на асансьорите в България. Второто предложение е на "Българска фасилити мениджмънт асоциация", а третото - на Национално сдружение "Недвижими имоти".

Хората от  асансьорния бизнес предлагат въвеждане на единна форма за управление на етажната собственост чрез лицензирани домоуправители, включване на асансьорните съоръжения като част от сградните инсталации и в паспортизацията на многофамилните жилищни сгради, създаване на фонд за подпомагане на етажни собствености, при които се е стигнало до  обезлюдаване на жилищните сгради и дигитализация на процесите по управление на етажната собственост чрез връзка на професионалните домоуправители с масивите на НАП.

От фасилити асоциацията искат ефективни механизми за въздействие при нежелание на някой от собствениците да  участва  в общото  събрание на етажната собственост, нерегламентирано ползване на услугите на доставчиците, неоткриване на собственици на отделни имоти, невярна информация за броя на собствениците и обитателите, неплащане на разходите по поддръжката, както и въвеждане на банкова сметка за тази цел, с която да разполага професионалният домоуправител. Общото в тези хипотези е настояването за засилване ролята му с подкрепата и  на публичните власти. 

Предложенията на сдружението на недвижимите имоти са по-общо формулирани, но в същите насоки, като се иска и разширяване на законодателната инициатива с регулиране на свързаните професии "брокер на недвижими имоти", "пропърти мениджър" и "професионален домоуправител". Аргументът е, че те се припокриват в много аспекти, изпълняват се често от едни и същи лица, а тенденцията е в бъдеще да се слеят. Покрай създаването на професионален регистър, минимални прагове за професионална квалификация и застраховка професионална отговорност сдружението настоява за достъп до личните данни на етажните собственици и до информация за притежаваните от тях имоти.    

Както може да се предполага, темата е гореща и тепърва ще се вихрят страсти покрай нея. Отзивите за дейността на фасилити бизнеса са крайно противоречиви и не може да има съмнение, че той е ключовият вдъхновител на промените. Поробващи договори и надписване на сметки за неизвършени дейности са най-тежките дефекти в бранша, който се разрасна и започна да печели в пълна мъгла особено по отношение на  плащаните данъци. Именно в тази връзка са и реакциите срещу регламентирането на бизнеса като задължителен участник в дейност, основана от години на представата за самоуправление. 

И все пак безотговорността на етажните собственици и липсата на ефективен контрол върху действията и бездействията им са въпросите, по които има пълен консенсус. Основателно се поставя и  въпросът  кое гарантира спазването на нови правила, щом като досегашните не се прилагат. За основен проблем при управлението се сочи най-вече трудното събиране на пари, неангажирането с доброволен труд и липсата на цивилизовани навици - особено по отношение на отглеждането на животни. Странното е само че малцина привеждат обичайната практика в цивилизованите страни, при която неспазването на правилата води  неизменно до бързо и  трайно  извеждане на нарушителя  от имота му и от сградата.

 

Мнение от регистъра 

"ЗАДЪЛЖЕНИЕ на местната власт е да урежда инфраструктурата и пространствата около сградите, а не да се опитва да урежда проблеми, които не са нейни! Погледнете другите държави!!! Първото, което прави впечатление, са хубавите пътища и тротоари, обособените паркинги в междублоковите пространства! ЧИСТОТА И КРАСОТА! В България се издигат луксозни сгради сред кал, която нанасяме всеки ден в домовете си, дишаме пепел, която се вдига чак  до последните етажи на най-високите блокове! Колкото и да са луксозни сградите и комплексите в България, като се съпоставят с общия фон на инфраструктурата, изглеждат като кристален полилей, поставен в  кочина! Ето това е за мен истинският проблем, а не дали професионалните домоуправители трябвало да ги лицензират! Това е техен проблем, ако искат да си създават регистър, да се лицензират и да излизат на СВОБОДНИЯ пазар, който иска да си сключва договори и да ги ползва! Защото ако собствениците на една сграда нямат съгласие помежду си, какъвто и професионалист да им "назначат", това няма да доведе до изправяне на ситуацията, защото този домоуправител НЕ Е СОБСТВЕНИК и каквото и да трябва да се направи по сградата, той не може да го направи без съгласието на поне две трети от собствениците! За нас е ясно, че този закон беше най-вече създаден да обслужи санирането, но ако то вече не е изцяло БЕЗПЛАТНО, както беше досега, съмнявам се, че две трети от собствениците ще ДОплатят за него! Още повече  че изнудването да се плаща на някакви фирми със закон  може да вдигне сметките за поддръжка на всеки от собствениците доста НАД размера на местните данъци и такси, а това ще се яви като вид скрит данък, с който е нормално много хора да не се съгласят!

 


Facebook logo
Бъдете с нас и във