Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Подслушването отвори щат за нов началник в Спецсъда

Cъдийската колегия на Висшия съдебен съвет без никакви дебати одобри назначаването на трети заместник-председател в Специализирания наказателен съд. Това ще бъде съдия Пламен Панайотов, предложен за длъжността от председателя на съда Сотир Ушев.

Заместникпредседателското място обаче ще е  за сметка на щата от редови съдии - нова бройка така и не беше отпусната, въпреки исканията на Ушев за назначаване на 15 нови съдии, които да поемат "лавината" от дела за висока корупция след поправките в Наказателнопроцесуалния кодекс.

Истинският дебат за исканото увеличение на щатовете в двете специализирани съдилища - първата и апелативната инстанции, бе насрочен за четвъртък. За назначаването на Панайотов обаче споровете за това дали очакваното натоварване с корупционни дела ще е толкова високо, че да мотивира назначаването на още съдии и колко точно трябва да са те няма значение. Назначаването на нов заместник-председател е наложително по съвсем различни причини: огромното количество искания за прилагане на специални разузнавателни средства (СРС), с които е залят Спецсъдът. А разрешения за подслушване може да издават само председатели на съдилища и техните заместници.

"Над 90% от делата в Спецсъда са частни наказателни дела (б.ред. - такива са основно делата за прилагане на СРС). Повечето от тях могат да бъдат решени само от административния ръководител и заместниците му. И в този смисъл комисията по атестиране и конкурси единодушно смята, че  се налага разкриването на трета длъжност за заместник на административния ръководител", обясни във вторник (5 декември) Красимир Шекерджиев пред съдийската колегия.

Това всъщност бе единственият мотив, с който увеличението на началническите бройки в Спецсъда бе одобрено. С което ситуацията в спецсъдилищата съвсем заприлича на оня лаф за многото вожд и малкото индианец - в момента съотношението е четирима началници  за 17 съдии.

Също във вторник съдийската колегия на ВСС реши да обяви конкурси за девет вакантни места за съдии във Върховния касационен съд, както и за 40 места в районните съдилища. Най-много ще са бройките, отпуснати за Софийския районен съд, който е и най-натовареният в страната. Четири от отпуснатите места - в Царево, Козлодуй и Оряхово, ще се заемат с "външен" конкурс, запазени са и длъжности за сегашните младши съдии, които след края на обучението си трябва да бъдат назначени като титуляри съдии в съдебните райони, в които вече работят.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във