Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

"Позлатиха" Георги Колев на изпроводяк

Минути преди да бъде "преназначен" като редови съдия във Върховния административен съд, досегашният му председател Георги Колев получи златен почетен знак за заслуги към правосъдието. Според закона отличието се дава за  "проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества". С десет гласа "за" и само един "против" съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши във вторник (21 ноември),  че Колев го заслужава.

Председателстващият ВСС Боян Магдалинчев, който доскоро беше заместник на Колев във ВАС, обяви, че е сред  членовете на ВСС, които са внесли предложението за награждаване на Колев, и обясни, че тази номинация  отговаря на всички законови изисквания. Според него Колев имал изключителни заслуги за това, че през годините на мандата си успял да приключи с окомплектоването на административните съдилища и да ги снабди  със сгради. "Знам, че през целия си мандат той полагаше изключителни грижи за изграждането на единната информационна система на административните съдилища, която е вече почти пред завършване. Засили се изключително  и тълкувателната дейност, включително и между двете върховни съдилища", изреди Магдалинчев.

Единственото мнение "против"   изказа  Атанаска Дишева - единствения редови съдия от ВАС, която влезе във Висшия съдебен съвет. Според Дишева Колев няма заслуги, които трябва да бъдат отличавани толкова високо. Не е негова  заслугата и, че административните съдилища съществуват и че се сдобиха със собствени сгради, заяви Дишева. "Няма да се спирам на професионалния стаж на Георги Колев, но като изключително достижение е посочено овладяване на прекомерната натовареност на съдиите. Аз бях съдия във ВАС през всичките седем години от мандата му и твърдя, че прекомерната натовареност не е преодоляна", продължи Дишева. Според нея Колев няма и никаква заслуга за "трайния баланс между постъпващите и решените дела - това се дължи на работата на всеки отделен съдия", подчерта още Дишева. И отказа да приеме също заключението,  че е налице "унифициране на правоприлагането" - което също се изтъква като заслуга на Колев : "Такова унифициране не е постигнато. От съществуващите системи за информация може да се установи без проблем наличие на  противоречива практика на ВАС", продължи Дишева.

За нея Колев няма заслуга и за постигането на "изключителни резултати в тълкувателната дейност".  Нещо повече, тя заяви, че точно по времето на Колев е бил направен опит да се въведат непознати дотогава практики на поименно или дори "кабинетно" гласуване по тълкувателни дела - единствено с цел да се постигне определен резултат по тълкувателни дела, както и че се налагало прегласуване на тълкувателни решения и поправки на протоколите от заседанията заради опити за манипулация на резултата от тълкуването. "Считам, че Колев наложи един авторитарен модел на ръководство на съда, който беше отречен и от новоизбрания председател на ВАС Георги Чолаков", категорична беше Дишева. И припомни, че през годините многократно беше осъществявано преместване на материя между отделенията по заповед на председателя, както и на съдии в противоречие на всякакви принципи, на закона и вътрешните правила. Командироването пък било осъществявано за дълъг период от време и извън правилата на ВСС, командировани били съдии от общите съдилища - въпреки наличието на повече от 200 подготвени съдии в административните съдилища. "Наложи се практика на фаворизиране на определени съдии и игнориране на други без ясно установени правила", заяви още Дишева.

Тя обаче остана единствената, която гласува против удостояването на Колев със златния почетен знак. Самият Колев отсъстваше по време на дебата. Отсъстваше, впрочем, и другият председател на върховен съд - Лозан Панов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във