Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Прокуратурата се хвърля срещу домашното насилие

Държавното обвинение се активизира срещу домашното насилие след заповед на главния прокурор Сотир Цацаров от началото на седмицата. Цацаров утвърди "Указание за работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие". С него се цели да бъде създаден унифициран механизъм за своевременна реакция на прокуратурата в такива случаи, както и да се защитят ефективно правата на пострадалите.

Указанието въвежда задължителни единни процедури при подаване на сигнали (жалби) за домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие. Предвижда се незабавно започване на действия от страна на дежурните прокурори веднага след приемането на сигнала. При лично явяване на пострадалия в районната прокуратура задължително му се снемат писмени обяснения от дежурен прокурор, като му се предоставя и възможност да попълни формуляр, съдържащ и информация за неговите права. Когато прокурорът установи данни за непосредствена опасност за живота и здравето на пострадалото лице, той незабавно уведомява съответното полицейско управление за предприемане на мерки съобразно ЗМВР и Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН). Въвежда се задължително установяване на определени обстоятелства още в началото на проверката. Сред тях е дали извършителят се води на отчет в психиатрично заведение, дали притежава оръжие, дали са постъпвали други сигнали срещу него, дали на мястото на произшествието е присъствало дете и др. Указанието съдържа и конкретни разпоредби относно своевременното разследване при досъдебно производство и необходимостта от мерки за защита на пострадалия по реда на НПК. Предвидено е задължение за незабавно уведомяване и взаимодействие със съответната териториална Дирекция "Социално подпомагане" при данни за осъществено домашно насилие над дете или в присъствието на дете, както и на лице с увреждания.

На районните прокурори се възлага организацията на взаимодействието с МВР, както и провеждането на ежемесечни координационни срещи с шефовете на полицейски управления за преглед на сроковете и изпълнението на указанията по всички преписки и досъдебни производства с предмет домашно насилие, закана с убийство и нарушени заповеди за защита от домашно насилие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във