Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Ще има ли поправка "Кузманова" в ЗСВ?

Бившият член на Висшия съдебен съвет Мария Кузманова не може да иска разкриване на бройка за търговски съдия в Софийския градски съд, за да я заеме след края на мандата си във ВСС. Освен това съветът няма правомощие да преразгледа или да коригира решението на Общото събрание на съдиите в СГС, с което Кузманова бе пратена да разглежда първоинстанционни и брачни дела в Гражданското отделение.

Това най-общо гласи решението, което новото попълнение на ВСС гласува по казуса "Кузманова" във вторник (7 ноември). Дотук се стигна, след като самата Кузманова сезира ВСС с жалба, в която се оплака, че на 13 октомври тази година Общото събрание на СГС не я допуснало отново в Търговското отделение на съда, откъдето преди пет години дошла във ВСС. Кузманова прати във ВСС възражение срещу това решение, а освен това и искане: ако наистина няма свободна бройка за търговски съдия в СГС, да бъде разкрита  - за да може тя да бъде възстановена на нея.

И двете й молби обаче бяха оставени без разглеждане, защото се оказаха извън компетентността на ВСС.

Проблемът на Кузманова идва оттам, че в закона е изрично предвидено след края на мандатите си членовете на ВСС да бъдат възстановявани на длъжностите, които са заемали, преди да станат висши кадровици. Но длъжност означава само "съдия",  не "съдия в търговско отделение". И това е логично, още повече че в много от съдилищата в провинцията няма отделения или колегии. Друг въпрос е, че законодателят предвиди за освободените членове на ВСС предостатъчно други бонуси - точно заради възможността те да избират в кой равен по степен съд в България искат да отидат вече се стигна до абсолютно необосновано раздуване на щатове в съдилища, където и без бившите кадровици нямаше достатъчно работа за съдиите.

Решението на Общото събрание на съдиите във всеки един такъв казус се взема по целесъобразност - разпределението на съдиите по материя се прави според нуждите на съда. И това правило важи за всички - както за редовите съдии, така и за "величията" в системата. 

В случая обаче има и още един гаф: в самото решение за възстановяване на Кузманова в СГС членовете на ВСС великодушно са се "разпоредили" вместо общото събрание на СГС тя да бъде назначена в търговското отделение на съда - без да имат по закон правомощие да дават подобни указания. И сега ВСС нито може да си коригира решението, нито може да "укаже" или застави СГС да пратят Кузманова там, където тя е пожелала.

В тази ситуация всъщност ВСС се оказа без нито един правилен ход. Затова и закри казуса, без да се намесва в него. Както обясни замесник-шефът на Комисията за атестирането и конкурсите Красимир Шекерджиев: "Нито комисията, нито съдийската колегия могат да преразглеждат решенията на общо събрание на съдии. А искането на госпожа Кузманова за разкриване на щатна бройка в Търговското отделение е направено от некомпетентно лице - затова и двете й искания трябва да останат без движение."

В края на дискусията обаче, сякаш за успокоение на всички бъдещи "бивши" съдебни кадровици, шефът на ВАС Георги Колев намекна, че може да се мисли за изменение в закона в тази  му част. Само че от думите му се подразбра, че изменението може да не е в посока да се гарантира възстановяване на конкретни места в системата за "бъдещите бивши", а да се даде възможност в такива спорни случаи да се "преразглеждат" решенията на общите събрания на съдиите. А ако наистина това е идеята, то тя не вещае нищо добро за и без това едва процеденото в закона съдийско самоуправление.

Дали все пак ще се стигне до поправка "Кузманова" в ЗСВ  предстои да узнаем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във