Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Синдикатите на нож за извънредния труд

В МВР не се спазват писани норми, което води до възможност за пореден път да бъде сезиран компетентният съд, казва в декларация Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР). Федерацията с недоумение посреща изявленията на заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов "за продължение на тази политика, която предприе това ръководство - всички такива важни въпроси, касаещи социални права на служители, да бъдат обсъждани в рамките на Съвета за социално партньорство…"

МВР предлага парите за извънреден труд на полицаите да се променят всяка година. Промените са заложени в поправките на Закона за МВР, които вече са внесени за обсъждане в НС. На 04.09.2017 г. силовото ведомство публикува проект на заповед, с която се регламентира допълнителното заплащане за извънредни дежурства. И по двата проектодокумента, в нарушение на принципите на социалния диалог, не е имало консултации или обсъждания със синдикалните организации в МВР при създаването им, протестират синдикатите. "Министърът поканва представители на Федерацията за консултации при обсъждане и подготовка на проектите на нормативни и общи административни актове, включително и правилници, наредби, инструкции и заповеди, които касаят трудовите и социално-икономическите права и интереси на служителите. Цитираните нарушения не могат да бъдат приети от федерацията за пример на добър социален диалог, а неспазването на писани норми води до възможност за поредно сезиране на компетентния съд, което отново да доведе до негативен отзвук върху институцията МВР - призвана да съблюдава законността в Република България", е становището на СФСМВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във