Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Справедливост "со много кьотек"

Свръхвисоките такси за обжалване на обществените поръчки най-сетне бяха отменени от Върховния административен съд. Това се случи след близо две години мотаене между два негови състава - един тричленен, и един петчленен. Междувременно правителството пусна за обществено обсъждане проект за нова тарифа, която не е по-малко спорна - най-вече защото също не дава никакво обяснение какво налага една проста такса да скочи двойно: от 1700 на 5000 лв. само в рамките на две години. И то при положение, че нито "услугата" на държавата е станала по-добра, нито стойността на чиновническия "консуматив" е поскъпнал толкова. А като капак - този втори опит за повишение на таксите за обжалване се прави на фона на скандалите с обществените поръчки. И "абонираните" за хранилката им фирми и бизнес кръгове "гърмят" както никога досега и не слизат от първите страници на вестниците.

Но да караме поред. Скандалът с таксите, за който още преди две години алармирахме в "Параграф 22", тръгна по времето на правителството на Пламен Орешарски. През юли 2014 г. то вдигна драстично стойността за подаване на жалбите срещу безобразията при раздаването на обществени пари под масата. Бе променен принципът, по който се начислява таксата, и така тя от "проста" (в размер между 850 и 1700 лв.) се превърна в пропорционална, т.е. в процент от стойността на обжалваната обществена поръчка. А таванът на таксата стигна до 15 000 лева. Единственият мотив за това драстично поскъпване, който представи правителството, беше, че така щяло да се предотврати "неоснователното" обжалване на поръчките.

На всичко отгоре тарифата с новите такси бе въведена "със задна дата", което е принципно недопустимо. Така десетки фирми, които вече бяха подали жалби пред Комисията за защита на конкуренцията, получиха честитки: или да си доплатят по новите солени такси, или да пият по една студена вода, защото ще им прекратят производствата.

Един от тези "сурвакани" жалбоподатели беше консорциумът от фирми и неправителствени организации "Идеин-ФПИ-Фиеста". В него влизат Фондация "Право и интернет" и фирмите "Идеин" ЕООД и "Фиеста Травел" ЕООД. През март 2014 г. консорциумът бе играл за обществена поръчка, обявена от Министерския съвет, но останал втори. Мениджърите му обжалвали пред КЗК, внесли дължимата към онзи момент такса от 850 лева. Но получили съобщение да довнесат още, ако искат жалбата им да бъде разгледана. Новата сума била 5666 лева.

Само че хората от консорциума предпочетоха да тръгнат на битка в съда. И спечелиха по всички пунктове.

Всъщност въвеждането на тарифата със задна дата се оказа най-малкият проблем, който беше решен буквално за дни - всичките 96 фирми и сдружения, от които КЗК поиска да си доплатят новите такси по вече внесени и висящи производства, спечелиха делата си във ВАС. Проблемен обаче се оказа и самият размер на таксата - защото правителството по никакъв начин не успя да обоснове необходимостта от подобно повишение на цената за "услугите" на КЗК. А и на съда, на който фирмите бяха задължени също да плащат солено - до 7500 лв. за дело.

Макар и със значително забавяне във времето първо триинстанционен състав на ВАС се произнесе, че така определените такси са напълно незаконни, а на 29 февруари това решение бе потвърдено и от петчленен състав. Това становище на съда е окончателно, което значи, че тарифата е вече отменена.

"Таксата е парично задължение към държавата, дължима на компетентен държавен орган за извършването на определена дейност. Тя следва да бъде разходоориентирана и икономически обоснована. Определените с обжалваното постановление държавни такси не са обосновани нито с реалното увеличение на себестойността на предоставяните услуги, нито с реалното увеличение на доходите на гражданите, поради което е налице нарушение на Закона за държавните такси. Нарушението на Закона за държавните такси обуславя и противоречие на министерското постановление с разпоредбата на чл.60, ал.1 от конституцията, регламентираща задължението на гражданите да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Повишаването на дължимите такси може да доведе до ограничаване на конституционно гарантираните права на гражданите за достъп до правосъдие. Елемент от тази гаранция е и финансовата достъпност на съдебните услуги, защото заплащането на държавни такси е част от нормативно установения ред за упражняване на правото на съдебна защита. Съдържанието на това право многократно е тълкувано и от Европейския съд за правата на човека, който приема, че то следва да може да бъде упражнено, без съответната държава да поставя каквито и да било правни и практически пречки, освен ако е налице законна цел за това. Не може да се приеме като законна цел икономически необоснованото съображение за високия брой на обжалваните процедури за обществени поръчки..."

Това са само част от основните мотиви, с които Върховният административен съд отмени супервисоките такси за обжалване на обществените поръчки. Колко фирми са платили по тези цени никой няма да ни каже. А и никой няма да им върне парите, разбира се - решението на съда няма "обратна сила", за да има основание за това. Въпреки че незаконосъобразността на таксите си беше съвършено очевидна още от самото им приемане.

По-важно е какво следва оттук нататък. В момента КЗК е в цайтнот, защото старата тарифа е отменена, а нова няма. И се чудят какво да правят с купищата жалби, които ги заливат.

В същото време вече е пуснат за обществено обсъждане нов проект за тарифа за таксите, които фирмите ще плащат за обжалване на обществените поръчки. Според него при обжалване пред КЗК фирмите ще плащат между 1000 и 5000 лв. такса - в зависимост от прогнозната стойност на поръчката. Най-ниска ще е таксата за поръчка под 1 млн. лв., за поръчки над 5 млн. лв. таксата ще е 5 бона. А за обжалване пред съд ще се плаща наполовина, т.е. между 500 и 2500 лева.

Би било любопитно да се разбере как точно е спазено задължението за "разходоориентираност" и на тези нови такси: максималната например скача от 1700 лв. (колкото е била през юни 2014 г.) на 5000 лв. - без на практика нищо да налага подобно увеличение. Само че такова обяснение няма - единственото изречение, което е предложено като мотив към проекта за новите такси, гласи буквално следното: "Предлагам на вниманието Ви и проект на Тарифа за таксите. Предложението е вместо сега действащите пропорционални такси, съставляващи съдържанието на настоящата тарифа, която е предмет на обжалване пред Върховния административен съд, да бъде върнат вариантът с действащите преди това такси, определени в абсолютен размер". Толкова.

А това прави напълно възможен вариантът и новите такси да бъдат оспорени пред съда. Колкото да се докаже правилото, че у нас справедливост само "со кротце и со благо" не дават - винаги трябва и "много кьотек".

Facebook logo
Бъдете с нас и във