Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Търсят парите за БТК там, където ги няма

Софийският градски съд (СГС) уважи рекорден иск в полза на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ), но е повече от съмнително дали поне малка част от сумата ще бъде събрана. Присъдените 125 млн. евро трябва да бъдат платени от "V2 Инвестмънт С.а.р.л." - едно от регистрираните в Люксембург дружества по веригата на собственост върху "БТК" АД.  Няма обаче изгледи офшорното дружество без реални активи да плати огромната сума, с която да бъде попълнена масата на несъстоятелността.  

От съдебното решение става ясно, че никой не оспорва предназначението на средствата - за преструктуриране на БТК. Спорът дали срещу тях е получено нещо е решен обаче в полза на синдиците. Предоставянето на средствата е станало чрез кредитиране на множество фирми от края на 2012 г. до края на 2013 г., след което достигат до "V2 Инвестмънт С.а.р.л.". В крайна сметка "В.Т.Б." ЕООД придобива близо 94 % от акциите на оператора, всички дружества от групата, контролирали собствеността върху него, преди това са се обогатили неправомерно, а получените кредити остават невърнати. 

Съдът отхвърля всички възражения на ответника, които са от различно естество. Оспорена е както допустимостта на иска, така и неговата основателност.  От "V2 Инвестмънт С.а.р.л." твърдят, че българският съд не е компетентен да се произнесе по спора срещу люксембургско дружество, както и че същото имущество е претендирано по други две дела, с други ответници. Нямало и трансформиране на имущество, а дори и да има трансформация, тя е прекъсната на ниво първоначално кредитиране. Оспорва се и произходът на средствата - с уговорката, че ако все пак са от КТБ, подлежат на връщане в по-малък размер, съответен на собствеността в капитала на "БТК" АД.

От "V2 Инвестмънт С.а.р.л." твърдят още, че е изтекла погасителна давност на вземанията на "КТБ"  АД по първоначалните договори за кредит в общ размер от 85 млн. евро. Както и че искът засяга интересите на трети за спора лица - миноритарни акционери, които са самостоятелни и независими инвеститори с индиректно участие в ответника, без да са получавали средства от банката. Няма спор обаче, че банката е била гарант на преструктурирането, че то е станало чрез контролирани от Цветан Василев дружества, както и че е успешно като бизнес резултати. 

Преди година съдът по несъстоятелността отхвърлил иск на синдиците по нововъведените разпоредби в Закона за банковата несъстоятелност срещу друго люксембургско дружество по веригата към БТК. Става въпрос за "LIC Телекомюникейшънс С.а. р. л.", като синдиците поискаха да бъде признато за установено, че то притежава 43% от капитала на друга люксембургска компания - "V Телеком Инвестмънт", и тя да бъде осъдена да върне тези акции в масата на несъстоятелност на КТБ.

"V Телеком Инвестмънт" притежаваше на свой ред "Интер Инвестмънт", което е първото по веригата компании в Люксембург, които участваха в собствеността на БТК до ноември 2015 година. Тогава един от акционерите и кредитор на "Интер Инвестмънт" - инвестиционното поделение на руската банка "ВТБ" - "VTB Кепитъл", организира търг за задължението от 150 млн. евро, обезпечено с акциите на "Интер Инвестмънт". Търгът, чрез който собственикът на дълга получаваше и собствеността над БТК, беше проведен и спечелен от консорциум с лица Спас Русев, братята Милен и Георги Велчеви, а "ВТБ" придоби телекома на цена от 330 млн. евро.

Процедурата се запомни със съпротивата на свързвания с Цветан Василев бизнесмен Дмитрий Косарев, който поиска главният прокурор Сотир Цацаров да не допуска "незаконна рейдърска атака" срещу собствеността в БТК, провеждана от братята Милен и Георги Велчеви, мениджъри на "VTB Кепитъл България". Това очаквано не се случи, а в резултат на съдебното решение синдиците се провалиха в опита си да върнат в масата на несъстоятелност контрола над 43% от "V Телеком Инвестмънт" като част от разликата от 180 млн. евро между стойността на продадения от "VTB Кепитъл" дълг и платените от консорциума нови собственици 330 млн. евро.

Оценката на Цветан Василев за преструктурирането на БТК е за изключително сложна операция за рефинансиране на дълговете й към нейните международни англо-американски кредитори. Банкерът не пропусна да напомни, че в резултат на крайно некомпетентното управление на ръководството преди 2012 г. телекомът беше натрупал значителни задължения и беше пред финансов колапс.

"Екипът на "КТБ" АД и "VTB" си подадоха ръка тогава, за да преструктурират дълговете и спасят "Виваком". За тези, които още не са разбрали къде точно е "КТБ" АД в сделката - банката е финансирала компаниите майки на "Виваком" при придобиването на компанията. Важно е да се отбележи, че след придобиването ръководството на телекома беше сменено и компанията оздравена, обяви Цветан Василев. 

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във