Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Узаконяват скъпо незаконните строежи

Незаконните строежи оцеляха   - с правозащитна цел по отношение на ромите, и с фискална - по отношение на всички останали българи. Това измъдриха управляващите  с  поредната си инициатива за промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ) от типа "И вълкът  сит и агнето  цяло". Иначе казано - беззаконието ще продължи на пълни обороти, но ще плащат онези, които така и така  си плащат. Останалите ще се бранят колективно с крясъци,  с тухли и  с жалби до Страсбург и  до Брюксел. 

Мотивите към внесения от депутати от  ГЕРБ законопроект са достатъчно откровени. Предлаганият нов режим за узаконяване на строежи, изградени без строителни книжа, трябва да замени  отменения в началото на века Закон за териториално и селищно устройство. Вносителите признават, че премахването на процедурите за узаконяване е имало своята икономическа и техническа логика, но десетилетия по-късно се появила необходимост от нови по-гъвкави правила. Новото в тях обаче не е толкова много, колкото изглежда.

Условие за узаконяването на строежите е те да бъдат допустими според подробния устройствен план - не само при наличие на действащ, а и на такъв, който би могъл да бъде одобрен за съответния имот. На узаконяване ще подлежат широк кръг сгради и строежи, чиято застроена площ може да достигне 5000 кв. метра. Ще се изискват виза и проект за узаконяване, след което строежът трябва да бъде приведен в съответствие със съгласувания проект и да му бъде съставен технически паспорт.

Глобата скача на 30 % от строителната стойност на строежа, която ще бъде определяна тепърва по методика на регионалното министерство. Процедурата ще започва по заявление на собственика на имота или притежателя на право на строеж и ще завършва с издаване на акт за узаконяване, който подлежи на обжалване по административен и съдебен ред. При започване на отчуждителна процедура преди края на процедурата незаконните строежи ще подлежат на обезщетяване. 

Във всичко това има, разбира се, разум, но не и политическа воля за решаване на проблема. ГЕРБ тупа тъпана срещу незаконното строителство вече три мандата, а сега просто се готви  за местните избори догодина. Акциите край язовир "Искър", язовир "Ивайловград", "Ченгене скеле", "Максуда", Гърмен, Асеновград, "Арман махала" и др. приключиха с козметични мерки. В последния случай кабинетът клекна след жалба до Европейския съд по правата на човека, по която дойде указание да не се бутат ромските къщи, без да им бъдат осигурени нови.

Последният аргумент е посочен изрично и сега - много често незаконните строежи били единствени жилища на техните обитатели и процедурата по премахването им влизала в остро противоречие с конвенцията по правата на човека. Според вносителите предлаганата промяна ще има икономически,  социален и възпитателен ефект. Така щели да бъдат разтоварени негативите, които генерират кметовете на общини, което е твърде странен аргумент с оглед масовите протести именно в общините с най-безогледни строителни беззакония.  

Заплащането на сериозна глоба за узаконяване пък щяла да облекчи значително разходите за премахване и повторно изграждане на строежа, както и да подпомогне общинските бюджети с допълнителни средства. Посочен е и насърчителният ефект върху държавната и общинската администрация за упражняване на по-строг контрол върху строителството. Неизбежното завишаване и на корупционния ефект не е споменато, но допускаме, че той няма да е водещият. 

Законова възможност за узаконяване на строежите при спазване на основни изисквания безспорно трябва да има. Остава обаче въпросът какво правим с гетата, в които почти всичко е незаконно, но строителният контрол влиза от дъжд на вятър - само когато търпението на българите свърши и нервите им избият в поредния спонтанен протест срещу етническата дискриминация и безхаберието на властта. Тогава властта изкарва багерите само за да лъсне гузният профил на задните й части. 

Колко от ромите в гетата ще предприемат новата узаконителна процедура  с опцията да платят всички разноски по нея плюс 30-процентната глоба върху стойността на строежа?! И с какво управляващите ще променят описаните в законопроекта нагласи за последователни строителни "амнистии", щом като въпросната етническа група няма страх от санкции?! В мотивите към законопроекта аргументи в тази насока, разбира се, няма. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във