Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

В прокурорската колегия: бързи, смели, сръчни

Проверките по сигнали за корупция, преценката за годността на кандидатите за назначение на ръководни постове в прокуратурата, становищата дали да се образува дисциплинарно производство срещу който и да било обвинител, или предложенията как да бъде наказан ще зависят от трима души: Ясен Тодоров, Незабравка Стоева и Васил Петров. Те са "ключовото ядро" в двете току-що създадени комисии в новата прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет: етичната и дисциплинарната. И двете комисии са петчленни, така че мнозинството от тези трима души ще е решаващо при всяко гласуване.

Това стана ясно след първото заседание на колегията във вторник (26 април), председателствано лично от главния прокурор Сотир Цацаров. На това заседание колегията сформира две свои комисии: по дисциплинарната дейност и по професионалната етика. И се оказа, че и двете са с почти идентичен състав.

Така например в дисциплинарната комисия, която ще отговаря за наказанията на прокурорите заради прегрешения в службата, включително и когато става дума за конфликт на интереси или нарушения, посочени от Инспектората на ВСС, влязоха петима души: Ясен Тодоров, Незабравка Стоева, Васил Петров, Димитър Кожарев и Румен Георгиев.

Пак Ясен Тодоров, Незабравка Стоева и Васил Петров, само че в компанията на Румен Боев и Юлияна Колева, пък участват и във втората комисия - етичната.

Посочването все на едни и същи членове в тези важни комисии очевидно накара Васил Петров да репликира, че все пак трябва да има някаква равномерност и всички членове на колегията да получат възможност да участват. Поне засега обаче това не се получи, но след приемането на правилника за работа на ВСС ще бъде сформирана и трета комисия - за атестациите и конкурсите, чийто състав още е неясен.

Най-ожесточен беше спорът за това кой да бъде говорител на прокурорската колегия. Оказа се, че общуването с медиите не е никак привлекателна задача  за голяма част от членовете на съвета. А двама от членовете на колегията, които бяха "номинирани" за тази чест, си направиха отвод - Незабравка Стоева и Магдалена Лазарова. Така в крайна сметка колегията посочи за свой говорител следователя Румен Георгиев.

По време на първото заседание на колегията стана ясно и разположението на силите вътре в нея. От десетте членове твърдото мнозинство, което гласуваше "оперативно" - бързо, безотказно и без много дискусии, се състоеше от осем души. Предложенията за персоналния състав на комисиите бяха гласувани "ан блок" - така и не се стигна до обсъждане на отделните кандидатури и техните качества. И работата вървеше по мед и масло - на принципа "бързи, смели, сръчни".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във