Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Вреди за 550 000 лв. от мудно правосъдие

Отчетите на съдебната власт за 2017 г. греят като слънце - пълни са с успехи, с промени, с проведени реформи и отлични резултати. И в същото време парите, които всеки гражданин дава от джоба си, за да плаща за вредите от калпаво или забавено правосъдие, не спират да текат.

"Дълбока е увереността на действащия състав на Висшия съдебен съвет, че са налице необходимите предпоставки за модернизация на съдебната власт и превръщането й в ефективен гарант за върховенството на закона. Към постигане на тези цели ще бъдат насочени всичките му усилия по време на предстоящия мандат". С това бойко обещание Висшият съдебен съвет внася в Народното събрание ежегодния доклад за дейността си през 2017-а.

Докладът на ВСС е пълен с факти, с цифри и диаграми и обхваща цялата дейност на съвета през 2017 година. Визирани са всички взети мерки и решения във връзка с най-жежките проблеми в съдебната власт: неравномерната натовареност на магистратите, атестациите, назначенията и командироването, конкурсите, проблемите с имотите, които вече се управляват от ВСС, че дори и по комуникационната стратегия и работата на пиарите в съдилищата.

Отчетът обаче обхваща преди всичко работата на предишния състав на съвета и това е разбираемо - новите му членове застъпиха на работа едва през октомври 2017 година. Но пък те декларират, че ще продължат да работят за "утвърждаване на независима, безпристрастна, ефективна и прозрачна съдебна система, подчинена на обществения интерес, без това да накърнява нейната независимост..."

Инспекторатът към ВСС (ИВСС), чийто годишен доклад също върви "в комплект" с този на ВСС, пък очертава три основни приоритета за работата на инспектората през 2018-а: овладяване на новите правомощия за проверки на "интегритета" на магистратите, които бяха дадени на ИВСС с промените в конституцията, засилване сътрудничеството с ВСС за по-голяма ефективност на дисциплинарните производства и взаимопомощ при атестирането и повишаване на информираността за дейността на инспектората, включително и за резултатите от дейността му, но "не като статистически данни, а като конкретни действия, довели до повишаване на бързината, качеството и предвидимостта в работата на органите на съдебната власт".

ИВСС обаче отчита не само проверките и образуваните дисциплинарни производства срещу магистрати, а и цената на забавеното правосъдие. От доклада се вижда, че само за една година държавата ще плати 550 900 лв. като обезщетения заради забавени извън "разумния срок" дела.

През 2017  година в инспектората са постъпили 575 заявления, с които граждани и юридически лица са поискали обезщетяване заради мудно правосъдие. Най-голям е делът на забавените граждански и търговски спорове, но и наказателните магистрати не изостават в черната класация: 233 са жалбите за забавени наказателни дела.

Справката на инспектората сочи, че най-голям брой забавени наказателни дела  са свързани с кражби и престъпления против личността: убийства, побоища, изнасилвания и други. Цитират се дела за грабежи, продължили повече от 18 години и кражби с 22- годишна история. Гражданските съдии пък най-много се мъчат с неизпълнените договори, с непозволените увреждания и неоснователните обогатявания - това е най-голямата група затлачени с десетилетия дела. Следват я споровете за собственост - и там има искове на собственици, търкаляни по инстанциите повече от 22 години.

Също само за една година правосъдното министерство е сключило 220 споразумения с пострадали от забавеното правосъдие - по тези споразумения ще бъдат платени цитираните 550 000 лева. Гражданите, които не са приели да бъдат обезщетени с максималната сума от 10 000 лв. и са счели, че са претърпели по-големи вреди, сега на свой ред  съдят държавата.

На колко общо ще излезе масрафът за забавено или калпаво правосъдие, ако към цената на сключените споразумения от МП  се прибавят и обезщетенията от делата в Страсбург  и тези в българските съдилища, обаче никой не знае. Просто защото в съдебната власт не се води такава статистика. Затова и пълната сума на вредите, които гражданите са понесли от действията на органите на съдебната власт и която пак гражданите ще платят, липсва в отчетите както на ИВСС, така и на ВСС. Но това очевидно не прави впечатление на никого...

Facebook logo
Бъдете с нас и във