Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ВСС под натиск за "наказателния" доклад на НАП-Бургас

Боян Магдалинчев, представляващ ВСС.

Висшият съдебен съвет (ВСС) попадна между чука и наковалнята в скандала с доклада на НАП- Бургас, в който данъчните предлагат ревизии на съдии от административния съд в града заради  отменени от тях актове на приходната агенция. Повече от три месеца след като гръмна  скандалът кадровият орган обсъди проблема на редовния си пленум тази седмица и реши да изиска въпросния доклад,.  За това настоя в протестно писмо Асоциацията на българските административни съдии.

В него професионалната организация настоява въпросният доклад да бъде обсъден  и по него да бъде прието становище. Вносител на точката в дневния ред е представляващият ВСС бивш председател на Върховния административен съд Боян Магдалинчев. Преди това с аналогични остри декларации срещу НАП излязоха Съюзът на съдиите в България и Висшият адвокатски съвет. Адвокатурата реагира заради намерението на данъчните наред със съдиите в Бургаския административен съд и техните семейства да бъдат ревизирани и адвокатите по дела, в които са отменяни актове на приходната администрация.

Скандалът гръмна в средата на септември, когато съдии от Бургаския административен съд се обърнаха към министъра на финансите Владислав Горанов и към директорката на НАП Галя Димитрова с искане за разяснения по  въпросния доклад, с който били поръчани  проверки на местния клон на приходната агенция. Магистратите реагираха след подаден от вицепремиера Валери Симеонов до съдебния инспекторат сигнал срещу временния председател на Административен съд - Бургас, Панайот Генков.

Симеонов поиска инспекторатът да провери почтеността на Генков, като установи дали той е оказвал натиск върху съдии да отменят заповеди на шефката на дирекция "Контрол" в НАП - Бургас Пенка Жекова. С тях е допускано предварително изпълнение на мярката "запечатване на обект", след което съдът ги е отменял. Именно Жекова написала въпросния доклад, с който данъчните изразили недоволството си от съдебните актове, твърдейки, че с тях са пренебрегнати явни нарушения на данъчните закони.

Изредени са серия случаи, в които съдът отменил принудителната административна мярка в полза на нарушителите - търговски обекти "рецидивисти" с огромни задължения към фиска, за които се водят изпълнителни дела, за наличие на работници и служители без договори, неизправни или регистрирани на заличени лица касови апарати. В доклада на Жекова се твърди, че всички тези факти са подкрепени с писмени доказателства и обосновани писмени становища, но съдът не се е съобразил с тях.

Бургаските административни съдии обсъдиха сигнала на Валери Симеонов в доклада на Пенка Жекова на свое общо събрание и стигнаха до извода, че Панайот Генков не им е оказвал пряк или косвен натиск при решаването на делата и не е саботирал действията на органите на изпълнителната власт срещу нарушителите. Представени бяха и резултатите от проверка по случая на заместничката му Станимира Друмева, които опровергават частично данните на приходната агенция. Отменените от съда актове на НАП се оказаха 101 срещу едва девет потвърдени. Данъчните пък обжалвали пред Върховния административен съд само 60 от отменителните определения, като горната инстанция потвърдила повечето от тях.

От съда в Бургас уточниха, че по нито едно от делата, посочени в доклада на Пенка Жекова, не е изразено обосновано писмено становище за това, дали са основателни жалбите на търговците срещу предварителното запечатване на обекти. Нямало и дела срещу "рецидивисти" с по 15-20 акта за година, нито данни за налагане на мярката спрямо лица с огромни задължения. Освен това в много малка част от делата съществували твърдения за наличие на публични задължения, но по никое от тях не били представени доказателства за действителния размер на непогасените. Липсвали и данни за нередности при касовите апарати.

В добавка бургаските съдии дадоха лоша оценка за работата на данъчната администрация в града - по повечето от въпросните дела били представени само заповедите за налагане на принудителната административна мярка и протоколите от извършените проверки. Много от тях били написани обаче нечетливо на ръка, като само по някои от тях са приложени доказателства като фискален бон, дневен отчет, опис на парични средства.

Изводът на магистратите е следният: "Твърденията на директора на дирекция "Контрол" в ТД на НАП - гр. Бургас, че съдиите от АдмС - Бургас, са отменяли предварителната мярка при явно нарушение на данъчни закони от задължените лица, са голословни, неподкрепени с доказателства и неотговарящи на обективната истина."

Резултатите от  вътрешната  проверка пък са обобщени на свой ред в доклад, който беше изпратен на главния съдебен инспектор Теодора Точкова, до финансовия министър и до шефката на НАП. От последните двама беше поискано да извършат проверка "има ли опит от страна на държавен служител - отговорно длъжностно лице от ТД на НАП - гр. Бургас, да окаже натиск върху работата на съда".

Съдиите предложиха да бъде проверено защо много от въпросните принудителни мерки не са обжалвани пред горната инстанция и защо по преписките не са представени доказателства за твърдените в сигнала на Валери Симеонов и в доклада на Пенка Жекова "смущаващи факти". За финал бяха осъдени опитите на изпълнителната власт за посегателство срещу независимостта на съдебната.

Както можеше да се очаква, съдебният инспекторат защити бургаските магистрати. Два дни преди пленумът на ВСС да обсъди проблема ревизорите излязоха със становище по сигнала на Валери Симеонов. От него става ясно, че не са открити данни за липса на почтеност у Панайот Генков. Въпросните данъчни дела в бургаския съд били образувани и своевременно и разпределяни на случаен принцип, а магистратите се произнасяли незабавно съгласно законовия срок. Към настоящия момент оставените в сила от ВАС решения на първата инстанция са 57 % срещу 29 % отменени.

Макар че няма правомощия да преценява делата по същество, съдебният инспекторат установил, че посочените в сигнала дела са разгледани обективно и безпристрастно. Не са констатирани действия на съдебните състави, които да обосновават извод за укоримо поведение на Панайот Генков - освен че не е участвал лично в такива производства, той бил през повечето време в платен годишен отпуск.

По всяка вероятност ВСС ще се постарае да тушира страстите, за да не влиза в конфликт с изпълнителната власт. Кадровиците едва ли ще рискуват да излязат с остро становище за практиката на НАП, но пък и няма да изкажат съмнение във вътрешното убеждение на бургаските съдии, за да не бъдат упрекнати, че се намесват в делата по същество. Заговори се обаче, че някои от магистратите са обърнали спешно практиката си по тези производства, за да избегнат данъчни проверки. Което може да означава само едно - че не искат да си имат работа с данъчните. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във