Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ВСС разшири Комисията за атестиране и конкурси

Павлина Тонева Борисова
S 250 f9dc21f4 9ce9 4d49 92dd b706439f47fa

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет промени във вторник (17 юли) правилата за подбор на членове на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) и въведе нови критерии. Според колегията разширяването на състава на комисията е необходим заради очакваното трикратно увеличение на работата й. За последната година са извършени 142 атестации, а 90 са висящи. През следващата година обаче се очаква истински бум на атестациите - сметката сочи, че ще бъдат изготвени около 474. Броят им може да скочи допълнително, тъй като не са предвидени извънредните атестации, за които е трудно да се направи прогноза колко ще бъдат.

Съдийската колегия реши броят на членовете от професионалната квота в комисията да бъде увеличен от 11 на 13 магистрати. Двама от тях ще бъдат избирани от Върховния административен съд (ВАС), а 11 от Пленума на Върховния касационния съд (ВКС). Петима от 11-те трябва да бъдат граждански съдии, четирима да са наказателни и двама търговски. Изискването към тях е да нямат наложени дисциплинарни наказания, висящи дисциплинарни производства, както и да не се намират в конфликт на интереси с дейности на Комисията за атестирането и конкурсите.

Предложението за конфликт на интереси бе на Вероника Имова, според която трябва да се променят критериите за кандидатстване. "Наличието на частен интерес, който се явява в конфликт с упражняване на функцията като член на КАК, може да доведе до злоупотреба с права. С оглед принципите за независимост и безпристрастност на членовете на Комисията за атестиране и конкурси  не трябва да се позволява членове на КАК да участват в конкурси за повишаване", смята Имова.

Срещу предложението й се изказа Атанаска Дишева. Според нея всеки действащ магистрат би бил в конфликт с дейности по атестирането – дали към момента на избора, или към момента на текущия мандат. Членовете на комисията се занимават с атестиране, рангове и т.н., всеки действащ магистрат би отговарял на това изискване, каза Дишева. "Разбирам, че визирате няколко частни случая. Но е неудачно да приемем правила, за да преодолеем тяхното избиране. Имаме практика в комисията и тя допусна до участие член на КАК в конкурс. Той се отвежда от дейностите. Преодоляване на конфликта на интереси и вземане на решения, които поставят членове в конфликт, е разрешен в ЗСВ, АПК и в Закона за борба с корупцията - те декларират това обстоятелство и се самоотвеждат", заяви тя. Дишева възрази и срещу идеята за ограничаването на магистратите с висящи дисциплинарки да участват в КАК. Има практика на ВАС, според която фактът на образувано дисциплинарно производство не може да бъде вземан предвид, докато няма влязло в сила решение, беше позицията й.

Още едно предложение дойде от председателя на ВАС Георги Чолаков. Според него трябва да се въведе допълнително изискване, че магистрат, който ще навърши 65 години по време на мандата на комисията, не може да кандидатства за член на КАК. Предложението му бе подкрепено от мнозинството в колегията. Беше запазена и бройката на членовете на ВСС, които са част от състава на комисията - шестима.

Преди да се захване с комисията, съдийската колегия връчи отличия на съдиите, поощрени по реда на чл.303, ал.2  от Закона за съдебната власт. Съдията в Апелативен съд - София, Анна Иванова Палазова получи "личен почетен знак първа степен - златен". Със "служебна благодарност и грамота" бе наградена Павлина Тонева Борисова, съдия в Районен съд - Горна Оряховица.

Отличията бяха връчени от председателстващия заседанието на съдийската колегия Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд. Той благодари на съдиите за отличната работа, проявения висок морал и техния принос за въздаване на правосъдието.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във