Параграф22 Weekly

Глас от прокуратурата:

Законът е сгазен по казуса "Куцкова"

Нели Куцкова

Имало ли е изобщо избор за председател на Софийския апелативен съд през април тази година? Това е първият въпрос, на който трябва да отговорят тримата съдии от Върховния административен съд Александър Еленков, Атанаска Дишева и Тодор Тодоров, които разглеждат жалбата на съдия Нели Куцкова. Безспорно е, че не бе избрана на този пост. Но защо стана така - никой не успя да разбере. Просто защото членовете на Висшия съдебен съвет се скриха зад тайната на гласуването си и така и не дадоха обяснение какво не й харесаха.

Да припомним, че през април 2015 г. съдия Куцкова беше единствената, която се кандидатира за председателския пост в САС. И въпреки че всички членове на ВСС един по един се изказаха повече от ласкаво за професионалните и нравствените качества на кандидатката, в крайна сметка след тайното гласуване се оказа, че в нейна полза са застанали едва деветима от юристите във ВСС.

Мотиви за отказа да бъде избрана Куцкова така и не бяха изложени. Единствен Ясен Тодоров си призна с половин уста, при това след проведеното гласуване, че не е подкрепил съдийката, защото била политизирана. Скандалът обаче вече беше налице: стигна се до размяна на тежки реплики между членовете на ВСС, а Камен Иванов дори заплаши колегите си, че ако продължават да градят кадровата политика на съдебната власт в същия дух, "хората накрая ще тръгнат да ни тричат".

В крайна сметка САС пак остана без председател (след три провалени процедури за избор - поне досега). А Нели Куцкова реши да оспори пред Върховния административен съд решението на ВСС, с което бе "отсвирена" и не бе допусната до шефския пост в САС.

Делото бе разгледано в първия учебен ден - на 15 септември. Започна и приключи в едно съдебно заседание - сега всеки момент се чака решението на съдиите Александър Еленков, Атанаска Дишева и Тодор Тодоров.

Голямата изненада в казуса всъщност дойде от определението на съда делото да се гледа в открито съдебно заседание. В него всъщност съдиите констатираха, че в пълния стенографски протокол от инфарктното заседание на ВСС от 30 април тази година липсва диспозитив, с който да е формулирано решението на ВСС по казуса "Куцкова". Диспозитив, както е известно, е онова изречение, което съставлява по същество самото решение и обичайно изглежда така: "Висшият съдебен съвет реши: не избира административен ръководител".

Такова изречение обаче в протокола няма. Затова и въпросът, който си поставят съдиите е: ако в пълния стенографски протокол от заседанието липсва това изречение, което всъщност представлява самото решение, имало ли е решение изобщо?! Магистратите признават, че Законът за съдебната власт не дава пряк отговор на въпроса приема ли изобщо ВСС решение, когато отказва да назначи кандидата на длъжността, за която е проведен изборът? Но пък посочват и че в своята досегашна практика съветът е изразявал отказа си с писмено изразен диспозитив, с изрично волеизявление. "Така първият съществен въпрос, който следва да бъде обсъден в хода на сегашното съдебно производство, е има ли решение на Висшия съдебен съвет по подаденото от Нели Петрова Куцкова заявление и в каква форма е изразено то?", казват съдиите и посочват, че ще се произнесат по него със самото си решение.

Но с това изненадите по делото на Куцкова като че ли не свършиха. Защото в хода на делото прокуратурата също поиска да встъпи като страна в процеса - в защита на обществения интерес. И след като това се случи, държавното обвинение безпрекословно защити Куцкова. Прокурор Мария Бегъмова е категорична: "Жалбата е основателна. Оспореният акт е с недостатъци, довели до нарушаване на основни, фундаментални принципи в работата на ВСС, който е длъжен с дейността си да установява и отстоява принципите на откритост, последователност, предвидимост, честност и не на последно място – безупречен професионализъм."

Според Бегъмова при вземането на решението на ВСС, с което се отхвърля кандидатурата на Нели Куцкова, е допуснато съществено процесуално нарушение - пълна липса на мотиви, които да обяснят защо и как се е достигнало до този отрицателен вот. "Нещо повече - при наличие на многобройни положителни изказвания за кандидата и изцяло положителните оценки, съдържащи се в писмените материали, част от административната преписка, противоположният по съдържание резултат, постигнат след проведеното тайно гласуване, се оказва напълно необоснован и постановен не само при съществено процесуално нарушение, но изцяло в противоречие с целта на закона", казва Бегъмова.

Сега на ход е съдът. Произнасянето на тричленния състав на ВАС, каквото и да е то, не е окончателно, със сигурност ще бъде обжалвана и пред петчленен състав. Но въпросите вече валят: какво ще стане, ако съдът установи, че ВСС е нарушил закона, като е отхвърлил кандидатурата на Куцкова, без дори да си направи труда да обясни защо? Дали някой ще поеме отговорност за това, или отново членовете на ВСС ще се скрият като шушумиги зад "тайната" на гласуването си? А междувременно ще има ли друга процедура по избор на председател на САС, или не? Ами ако съдът сметне, че всъщност процедурата не е приключила и няма взето решение - какво ще следва? И защо изобщо се стигна дотук? Кого точно чакаше и искаше за шеф на САС мнозинството от ВСС?!

Отговори едва ли ще получим, знаем си го. Просто няма от кого ...

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във