Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Законът за НСО - врата в полето

Шефът на НСО Ангел Антонов получава информация за нуждаещ се от специализиран транспорт управник.

Предизвиканото от премиера Бойко Борисов решение на Министерския съвет, с което членовете му се отказват от "услугите" на Националната служба за охрана (НСО), не само се оказа поредната му популистка изява. Тя плюс това онагледи що за закон регламентира дейността на държавния ВИП-охранител, а той е финансиран щедро със средства на данъкоплатеца. След като наследи бившето УБО и работи десетилетия с неясна правна регламентация, НСО беше уредена законово като някакво подобие на преторианска гвардия - съчетаваща охранителните функции с обслужването на неустановим брой субекти. И това става благодарение на закона, който трябваше да изчисти профила й и да създаде механизми за контрол върху дейността й.

От мотивите на кабинета стана ясно, че целта е да се оптимизира използването на ресурсите на НСО и те да бъдат насочени към други форми на охрана по закона - на определени или застрашени лица, мероприятия и обекти". Добавките на Борисов: "Да покажем на хората, че сме максимално сред тях и колкото ги е страх тях, ни е страх и нас", както и че "много от министрите искат да си ходят с метрото, да си ходят пеша", не ги броим в случая. Те са просто върхът на популизма, който изобщо няма законова регламентация и за съжаление е практически ненаказуем. Особено у нас, където електоратът гласува по правило за онзи, който най-много лъже, стига да го прави "разбираемо". 

Освен че министрите няма да тръгнат на работа с метрото или пеша, понеже ползват луксозни ведомствени коли, в цялата история не става ясно колко от тях са ползвали услугите на НСО, че да се отказват от тях. Нито пък на какво основание - "застрашена среда на сигурност", "конкретна застрашеност" или просто "специализиран транспорт". По закон НСО предоставя годишен доклад за дейността си на президента и на кабинета, но не е длъжна да оповестява поименно охраняваните и транспортираните лица. Общият контрол върху службата е възложен на държавния глава, а непосредственият - на шефа й, който сам решава кои данни да бъдат класифицирани.

Удивително е с каква последователност и колко неубедително Законът за НСО утвърждава транспортните функции на службата покрай охранителните. Още при определянето на основните й функции и дейности е включено "осигуряване в пределите на своята компетентност на организацията и функционирането на специалните комуникации на охраняваните лица". Веднага след това става ясно, че за осъществяване на функциите си НСО реализира дейности в няколко насоки, една от които е осигуряване на "специализиран транспорт". Същата категория е уредена и като отделен вид охрана, която може да се прилага отделно или в комбинация с другите. 

Специализираният транспорт е определен като "дейност по охрана, организирана и осъществявана по специфичен начин, за безопасен, безпрепятствен и навременен превоз на определените с този закон лица". Ползваните автомобили са със "специален режим на движение, представляват специално оборудване за целите на сигурността или в тях допълнително са вградени компоненти и/или елементи за повишаване на сигурността". В добавка при осъществяване на тази дейност може да се прилага и "съпровождане, пилотиране или ескортиране".

Министрите не са сред лицата, които по време на мандата си не могат да се откажат от охрана и се съобразяват с мерките за безопасност, прилагани от НСО - такива са президентът, председателят на Народното събрание и премиерът. Но пък наред с членовете на Конституционния съд, на заместник-председателите на Народното събрание, на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, омбудсманът и кметът на столицата са сред лицата, които имат право на специализиран транспорт в мирно време дори никой да не ги заплашва. Но и в този случай при наличие на усложнена среда за сигурност обхватът на предоставяната охрана може да бъдат разширен, а срокът й - удължен.

Това става с решение на комисия с председател - шефа на НСО и членове председателя на ДАНС и главния секретар на МВР.

Информационният обмен и взаимодействието между службите се уреждат със съвместни инструкции, които, разбира се, са засекретени. В условията на бежанска криза и терористична заплаха е повече от ясно, че комисията може да снабди всяко подлежащо на охрана лице във всеки един момент с различна по обем охрана. И това да остане законосъобразно напълно скрито за обществото.  На практика мерките за оптимизиране на ресурсите на държавната охранителна структура не подлежат на публичен контрол, а разширената в пъти номенклатура на охраняваните лица ги прави напълно илюзорни. Включително и заради включването на мъглявата категория "други лица, свързани с националната сигурност, посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в републиката".

Каре

Съвсем в духа на новия закон и в грубо нарушение на обществения интерес кабинетът е приел постановление, с което определя възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в НСО. Размерът им обаче е определен като "поверителен” по искане на шефа на службата Ангел Антонов. По закон той прави предложението за заплатите и надбавките към тях на служителите.

До приемането на Закона за НСО заплатите на офицерите и сержантите от службата бяха публични, каквито са и на останалите военнослужещи.

Последното изменение на постановлението на Министерския съвет за заплатите на работещите по Закона за отбраната и въоръжените сили и по Закона за МВР беше направено миналата година. С него основното възнаграждение за званието "генерал-лейтенант", какъвто е Антонов, стана 1615 лева. Променен беше обаче сериозно механизмът за допълване на основните заплати - от икономии на разходи за персонал. В тези случаи остатъкът може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка. НСО прави сама съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомява министъра на финансите. Същото правило важи и при намаляване числеността на персонала. В крайна сметка реалните брутни възнаграждения в службата и досега не бяха особено ясни, а занапред ще тънат в пълна мъгла.

КАРЕ

Новите заплати - засекретени

Съвсем в духа на новия закон и в грубо нарушение на обществения интерес кабинетът е приел постановление, с което определя възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в НСО. Размерът им обаче е определен като "поверителен” по искане на шефа на службата Ангел Антонов. По закон той прави предложението за заплатите и надбавките към тях на служителите.

До приемането на Закона за НСО заплатите на офицерите и сержантите от службата бяха публични, каквито са и на останалите военнослужещи.

Последното изменение на постановлението на Министерския съвет за заплатите на работещите по Закона за отбраната и въоръжените сили и по Закона за МВР беше направено миналата година. С него основното възнаграждение за званието "генерал-лейтенант", какъвто е Антонов, стана 1615 лева. Променен беше обаче сериозно механизмът за допълване на основните заплати - от икономии на разходи за персонал. В тези случаи остатъкът може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка. НСО прави сама съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомява министъра на финансите. Същото правило важи и при намаляване числеността на персонала. В крайна сметка реалните брутни възнаграждения в службата и досега не бяха особено ясни, а занапред ще тънат в пълна мъгла.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във