Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Застраховките - на дневен ред в съда

Съдилищата в пограничните райони са залети с камари съдебни дела, заведени от застрахователни компании в опит да се "отърват" от сключени договори за задължителната автомобилна "Гражданска отговорност", сключени с чужденци. Публична тайна е, че румънци масово сключват застраховки у нас - защото им излиза далеч по-евтино, отколкото в собствената им държава. Обичайно за целта се използва регистрирана у нас фирма, която посочва румънеца като "обичаен водач". И понеже чуждите имена и адреси фигурират в документите, много трудно може да се приеме, че компаниите не са знаели какъв риск поемат.

В момента обаче има стотици дела, с които застрахователите се опитват да "съборят" точно такива договори и да ги обявят за нищожни. В исковите молби се използват буквално всички възможни законови основания за това.

Само че съдилищата не са на едно мнение дали това е възможно, или не. Част от съдиите обявяват нищожността на договорите, още повече че производствата по правило протичат неприсъствено - ответниците  не се явяват. Други обаче отказват да обявят договорите за нищожни, а трети пък въобще не приемат да разгледат исковете, като твърдят, че са недопустими.

Заради тази "пъстра" съдебна практика в цялата страна се стигна дотам да се иска тълкувателно решение от Върховния касационен съд. И в края на миналата седмица търговската колегия на ВКС образува първото си тълкувателно дело за тази година. Съдиите трябва да отговорят на четири въпроса: допустими ли са тези искове на застрахователите,  възможни ли са основанията за нищожност или унищожаемост на застрахователните договори, които изброяват компаниите: липса на съгласие, липса на представителна власт, декларирани неверни данни, измама и др. И как ще рефлектира тази нищожност (ако се приеме, че тя е налице) върху интересите на "третите лица" - например на пострадалите от катастрофа, на които се дължат обезщетения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във