Председателката на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова договори с управляващите отпадането на рестрикциите по мерките срещу изпирането на пари