Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЕДМИЦАТА

Висш съдебен съветКомисията за борба с корупцията в съдебната система запозна ВСС с движението на 18-те дисциплинарни производства, образувани срещу магистрати през 2004 година. От тях две са срещу съдии, седем са срещу следователи и девет - срещу прокурори. Най-честите нарушения са неспазване на процесуалните срокове: за написване на делата, за приключване на разследванията и за решаване на възложените преписки. Според комисията много често прокурори демонстрират процесуална пасивност и не протестират срещу онези съдебни актове, чрез които наказанията на осъдените се групират в тяхна полза. А сред провиненията на следователите фигурират и такива, като встъпване в нерегламентиран контакт със свидетел, физическо насилие върху свидетел или използване на недопустими квалификации по отношение на процесуалните действия на наблюдаващия прокурор. Тринайсет от дисциплинарните производства вече са приключени, се казва в доклада на комисията. Петима прокурори са наказани със забележка, други двама представители на държавното обвинение и един следовател са наказани с порицание, а един следовател е бил уволнен. В четири от случаите наказанията на ВСС са обжалвани пред Върховния административен съд, а работата по останалите пет случая продължава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във