Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЕДМИЦАТА

Върховен административен съд- Петчленен състав на Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбата на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров и съдията от ВКС Бойка Попова срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 11 май 2005 г., с което съветът задължи ВКС да преведе парите за ремонта на Съдебната палата по сметка на ВСС. Иван Григоров и Бойка Попова сезираха ВАС като членове на ВСС, а не от позицията си на председател на ВКС и съдия от същия съд. Това даде основание на върховните магистрати да отхвърлят жалбата като процесуално недопустима. ВСС е колективен орган на съдебната власт, който формира волята си и взема решения по реда на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Решението, взето с необходимото мнозинство, става решение на колективния орган, независимо от волята на отделните му членове, които не са участвали в гласуването или не са го подкрепили, пишат в мотивите си върховните магистрати. С обжалваното решение на ВСС не се накърняват субективни права и законни интереси на жалбоподателите Иван Григоров и Бойка Попова, поради което жалбата им, в качеството им на членове не ВСС, е процесуално недопустима, обобщават административните съдии.- Върховния административен съд (ВАС) ще разгледа на 12 септември дело срещу решение на министъра на околната среда и водите. Делото е образувано по жалба на Сдружение за еко защита район Кремиковци. Организацията недоволства, че екоминистърът е решил да не се извършва оценка на въздействието на околната среда за изграждане на съоръжение за третиране, балиране, опаковане и площадка за временно съхранение на битови отпадъци на територията на район Кремиковци със срок за експлоатация - три години. - Още три подобни дела ще разгледа на 12 септември Върховният административен съд (ВАС). Жалбите са подадени от жители на селата Чепинци, Локорско и Негован, както и от екосдружение Кремиковци. Хората са сезирали съда за решението на министъра на околната среда и водите да не се извършва оценка на въздействието на околната среда за изграждане на инсталация за смилане, балиране, пакетиране и площадка за временно съхранение на битови отпадъци на територията на района Нови Искър, както и на територията на район Кремиковци. Срокът на експлоатация и на двете площадки е три години. - Две фирми сезираха Върховния административен съд за конкурса за приватизация на Бояна филм. Бавария филм ООД и Драгон Интернешънъл Студиос България Лимитед ООД се жалват от решение на Агенцията за приватизация (АП), с което е определено Ню Имидж България ЕООД за участник, спечелил публично оповестения конкурс за приватизация на 446 426 броя акции - 95 на сто от капитала на Бояна филм ЕАД. Според Бавария филм ООД, процедурата за приватизация на Бояна филм е опорочена, защото има съществено нарушение на правилата, уреждащи работата на конкурсната комисия.В жалбата си Драгон Интернешънъл Студиос България Лимитед ООД пише, че конкурсната комисия е направила предложение, а Агенцията за приватизация е класирала победителя в разрез с предварително оповестените критерии. Делото ще се гледа от тричленен състав на ВАС на 9 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във