Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЕДНО КЪМ ЕДНО

Кенет Стюарт, ръководител на проект Инициатива за развитие на съдебната система в България към Американската агенция за международно развитие (USAID):
Целта е да се обяви война на негативизма и вие успяхте. Странно е, но през последните седем години нивото на корупцията в българската съдебна система постепенно намалява. Още по-странното е, че обществото не вярва на експертите, които доказват наличието на този процес с факти. Затова българската съдебна система трябва да стане толкова отворена, че всеки обикновен граждани да знае какво го очаква зад вратите на съдебната зала. Защото колкото повече хората знаят за съдебната система, толкова по-малко ще се страхуват от нея и ще се доверят на магистратите. И накрая - корупцията никога не може да бъде премахната или ограничена, ако самите граждани не се включат в борбата срещу нея.

Любка Илиева, заместник-председател на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Търговската колегия във ВКС:
Много е лесно внушението, че за всичко е виновна съдебната система. А това просто не е вярно, защото ако всички изпълняваха задълженията си по закон, работата на следствието, прокуратурата и съда щеше да върви като по мед и масло. В нашата колегия работят 16 съдии, които гледат изключително тежки дела с огромен материален интерес. И поне в половината от тези случаи става дума за объркано и взаимноизключващо се законодателство. Не може да съществуват правни норми, които да бъдат тълкувани по два различни начина. Не може определени правни норми да бъдат променяни при всяка смяна на политическата власт. Не може правната рамка да бъде толкова разтеглива, че всеки да я дърпа в желаната от него посока. Не може, докато дадено дело стигне до ВКС, законите да се променят така, че ние задължително да отменим решенията на предишните две инстанции. Хората трябва да осъзнаят, че съдът дава шансове и то - много сериозни шансове. Стига човек да е достатъчно решителен и непоколебим, за да се възползва от тях.

Нели Куцкова, председател на Съюза на съдиите в България:
След като 15 години бяхме виновни за всичко, добрите думи за съда през последните две седмици ме карат да се чувствам напрегната. Връзката между битовите условия и качеството на нашата работа е пряка. Трагично е положението в Софийския градски съд и в Софийския районен съд, където заседанията се насрочват през пет-шест месеца поради липса на зали. Трагедия е на един магистрат всяка година да му се падат по 300 или 500 дела, които той трябва да реши компетентно и безпристрастно. Непознатото винаги плаши, но е крайно време всички да проумеят, че корупцията не се бори само с рязане на ръце до лактите, а с превенция, възпитание и гражданско самосъзнание.

Владислав Славов, член на Конституционния съд, председател на Съюза на юристите в България и бивш председател на Върховния административен съд (ВАС):
Във ВАС системата за автоматизирано управление на делата работи от 1998 г., а от 2000 г. цялата дейност на съда може да се прочете в ИНТЕРНЕТ. Тогава бяхме пионери в Европа, защото USAID разработи уникален софтуерен продукт, който трябваше да бъде въведен в цялата съдебна система. През 2003 г. Висшият съдебен съвет го одобри и реши да го внедри с пари по програма ФАР. За целта USAID подари на България този продукт, защото условието на ЕС беше той да е наша собственост. За съжаление обаче това начинание пропадна, защото зад гърба на ВСС някои хора (става дума за тогавашното ръководство на Правосъдното министерство - бел. ред.) сключиха договор със Сименс, а техният продукт все още не е проработил. Впрочем още през 2001 г. ни беше обещано, че в най-скоро време ще бъда изградени Единната информационна система за противодействие на престъпността и електронното правителство, след което всички ще заработим на едно гише. Днес никой не знае докъде е стигнало полагането на прословутия оптичен кабел, а България отдавна вече не е пионер в компютризацията на съдебната система и се нареди на опашката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във