Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЕДМИЦАТА

Висш съдебен съвет
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров и главният прокурор Борис Велчев внесоха във Висшия съдебен съвет (ВСС) предложение за прекратяване на договора със строителната фирма Екса, която ремонтира етажите на прокуратурата в Съдебната палата. Повод за искането е доклад на Сметната палата, според който фирмата е допусната до участие в конкурс и е избрана за извършването на ремонта в нарушение на действащото законодателство.
В мотивите към предложението двамата големи пишат: Висшият съдебен съвет не е взел решение, с което да е дал съгласие и да е упълномощил комисията Бюджет и финанси и комисията Съдебни сгради и инвестиционна политика към ВСС или главния секретар на съвета за провеждане на процедура и сключване на договор за ремонта.
Членовете на Висшия съдебен съвет отложиха гласуването на предложението, защото в седемдневен срок главният секретар на ВСС Славка Каменова трябвало да изпрати на Софийската градска прокуратура (СГП) цялата документация по обществената поръчка, спечелена от Екса. От около два месеца върви проверка на Софийската градска прокуратура във връзка с договора. ВСС ще реши какво ще прави, след като проверката приключи и СГП изпрати резултатите от нея в съвета.
Най-вероятно ще се стигне до прекратяване на договора по взаимно съгласие, обяви след заседанието на ВСС заместник главният прокурор и шеф на Върховната административна прокуратура Митьо Марков.

Върховен административен съд
Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев започна обиколка из страната, за да търси сгради за бъдещите административни съдилища. Според Административно-процесуалния кодекс (АПК), който влиза в сила на 11 юли, в България трябва да бъдат изградени 28 такива съдилища - във всеки областен център по едно. Съгласно параграф 3, ал.5 от Преходните и заключителните разпоредби на АПК Министерският съвет и областните управители са длъжни да осигурят помещения за дейността на административните съдилища. В четвъртък (29 юни) Константин Пенчев посети Пловдив, Стара Загора и Пазарджик.
На 15 юни Висшият съдебен съвет (ВСС) утвърди щатната численост на регионалните административни съдилища. В Пловдивския административен съд ще работят 18 съдии и трима младши съдии, в Пазарджишкия - девет съдии и двама младши съдии, а в Старозагорския съд ще има осем съдии и двама новобранци.

Министерство на правосъдието
Надявам се, че следващата година ще бъде направена първата копка на първия частен затвор в България, заяви заместник-министърът на правосъдието Димитър Бонгалов след края на конференцията Публично-частните партньорства в системата на затворите и правосъдието и потенциалът за развитие на публично-частни партньорства за построяване на нов затвор, която се проведе в резиденция Бояна. Според него в момента се проучвали няколко места, където може да бъде построен новият затвор, между които гр. Сливница и столичният кв. Суходол. По думите на заместник-министър Бонгалов четири английски фирми и неколцина представители на българския бизнес вече са проявили интерес към проекта, а десет български банки са заявили готовност да го финансират.

Facebook logo
Бъдете с нас и във