Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПРАВО НА ОТГОВОР

До г-жа Бистра Георгиева,
главен редактор на в. БАНКЕРЪ
До г-н Иван Рачев,
отговорен редактор
на Параграф 22
Уважаема госпожо Георгиева,
Уважаеми господин Рачев,
Приложено Ви изпращам правото на отговор на съдия Владимира Янева по повод на текст, публикуван в Параграф 22, бр.23 от 9 юни 2007 г. и озаглавен В СГС се изгавриха със закона.
В Софийския градски съд с интерес следим публикациите в Параграф 22, посветени на проблемите в съдебната система и най-вече на мястото, което отделяте на всички дела от обществен интерес в най-големия и оперативно действащ съд в страната.
Принципите на обективната, коректната и професионално правената журналистика задължават издание, в което е поднесена информация с невярно съдържание и са цитирани конкретни имена, да им се даде право на отговор - на същото място, на което е била публикувана преди това информацията със съмнително качество и достоверност.
Надявам се - в името на доброто ни сътрудничество досега и в бъдеще - да спазвате тези принципи.
И уважение към фактите и тяхното професионално поднасяне пред читателите

Елена Трифонова,
Завеждащ Връзки с обществеността на Софийския градски съд

В бр. 23 (283) от 9 юни 2007 г. в приложението на в.БАНКЕРЪ - Параграф 22, на стр.2 бе публикувана статия В СГС се изгавриха със закона с автор Борислав Радославов.
Фактите, изнесени в статията, са неверни и преиначени по начин да подкрепят както заглавието на статията, така и внушението за некомпетентност в работата на съдиите от Софийския градски съд (СГС).
Единственото отговарящо на истината в статията е, че в СГС е внесен обвинителен акт, по който е образувано наказателно дело срещу подсъдимия Дренски (с обвинение по чл.212, ал.4 от Наказателния кодекс) и подсъдимите Тодоров, Маргаров, Василев и Банков (с обвинение по чл.З11, ал.1 от НК). На делото не е даден ход тъй като съдията, председателстващ състава, е повишен в Софийски апелативен съд (съдия Паунова), след което съдебният състав е оглавен от Янева. Делото е попаднало в ръцете и (както се сочи в статията, не ставайки ясно защо изразът се намира в кавички - цитира ли се някой и кой е той), тъй като работата във всеки съд в страната е съобразена с принципа за несменяемост на съдебния състав, регламентиран в Закона за съдебната власт. А именно - до приключването им с краен акт, делата, на които е даден ход, се разглеждат от един и същ съдебен състав. Съдията, поел даден съдебен състав, отивайки в по-горна съдебна инстанция, поема и всички дела, разпределени на този състав, на които предходният председател не е дал ход.
Посоченият в статията адвокат Илиян Василев, който бил поискал изненадващо на 22 май 2007 г. делото да се прехвърли в Софийски районен съд по компетентност, изобщо не участва по това дело. Още по-малко може да прави искания по дело, по което не е страна. Може само да се гадае на 22 май какво е правил адвокат Василев и кой от защитниците по делото е оприличен с него.
Отделно от това никой от упълномощените защитници по делото не е правил искане за прекратяването му, защото СГС не е компетентният съд. Преценката за компетентността на съда е направена изцяло служебно от съдебния състав, без да е бил сезиран с искане от когото и да било.
На делото изобщо не е бил даден ход в СГС, провели са се няколко съдебни заседания, в които не е била редовна процедурата по призоваване на подсъдимите. В първото съдебно заседание при редовна процедура по призоваването на подсъдимите производството по делото - по почин на съдебния състав, е изпратено на компетентния Софийски районен съд.
Невярно е описано и случилото се в проведеното на 31 май съдебно заседание.
Материалите по делото, касаещи подсъдимия Дренски не са отделяни от другите материали и не са изпращани само те в СРС, а е изпратено цялото дело с всички материали спрямо всички подсъдими.
Статията завършва със заключение, че всички съдии от СГС е необходимо да отидат на опреснителни курсове по наказателно право в Софийския университет Св. Климент Охридски. В Софийския градски съд работят над 120 съдии, от които само 27 съдии в един почти вече двумилионен град, какъвто е град София, разглеждат наказателни дела. Така че... защо пък всички съдии от СГС да не оставят работата си (средно по около 200 висящи дела на състав ) и не отидат да се обучават в Софийския университет, както се внушава от предложения на читателите ви текст?

Facebook logo
Бъдете с нас и във