Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Недосегаемият

Броени дни след като петчленен състав на Върховния административен съд(ВАС) потвърди окончателно заповедта на ДНСК за премахване на навес-барбекю със санитарен възел в имот в Бояна на ул. „Стар Беловодски път 46, друг петчленен състав на ВАС реши - също окончантелно, че няма конфликт на интереси за хонорара от близо 2 млн. лв. по проекта Цанков камък на лидера на ДПС Ахмед Доган.
И така - според първото от тези решения, което грейна на интернет страницата на ВАС в средата на миналата седмица, Доган е закъсал. Понеже решението на строителния контрол влиза в сила, на собственика е даден срок, в който сам да премахне незаконната постройка. При проверка на ДНСК, извършена през август 2009 г. в сараите на ул.Стар Беловодски път 46, бяха констатирани следните грандиозни незаконни строежи - плътна ограда с размери, различни от разрешените, контролно-пропускателен пункт и навес с барбекю.
Както всеки може да се досети, административната процедура, последвана от съдебна, не е разклатила дори пискюла на Догановия фес. Фирмата собственик на имота - Делта Епсилон АД, представлявана от Красимир Дюлгеров, подаде общо четири жалби до Административния съд в София-град срещу всяка от четирите заповеди за събаряне. Година по-късно съдът отхвърли тези жалби, а ВАС сложи точка на спора и Дюлгеров, а не Доган ще понесе тежката санкция да премести навеса с барбекюто, да свали един-два реда тухли от дувара и да префасонира КПП-то. Жалко, едно красиво място, в което се водят хубави разговори, беше се уплашил навремето по повод акцията на ДНСК ДПС активистът Йордан Цонев, популярен като Данчо Ментата.
Второто решение на ВАС от началото на тази седмица е по делото, образувано по сигнал на парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Това съдебно производство се разви точно по обратния начин - миналата година тричленен състав на ВАС прецени, че Доган не е в конфликт на интереси и няма нужда да връща баснословния хонорар на държавата. Като се има предвид и решението на петчленния състав по това дело, излиза, че
ВАС е достигнал неподозирани висоти
в уеднакването на съдебната практика. И то по приложението на закон, приет преди две години и съсипан от критика колко е двусмислен и неефективен.
Сега Народното събрание, в което Доган работи срещу добра заплата, без да стъпва там, е осъдено да плати 450 лв. разноски на адвоката му Румен Еленски. С това съдът явно търси баланс между двата консултантски милиона на Доган, които той няма да върне на държавата, и исканите от Еленски 48 000 лв. хонорар. Но така ли се балансират 2 млн. лева? Ако за Еленски е ясно, че е свършил работа по делото за една стотна от тази сума, остава големият въпрос какво е свършил срещу 2 млн. лв. Доган? Отговор съдът обаче не дава. Според консултантските му договори трябва да е отхвърлил доста работа. Зер не става дума за дарение, а за граждански договор, по който дължиш насрещна работа, за да ти платят.
Парламентарната комисия твърдеше, че с получаването на хонорара Доган се е поставил съзнателно в икономическа и политическа зависимост при взимане на управленски решения за проекта Цанков камък. Той взе парите от Института по строителство и минно дело, който е дъщерно дружество на свързаната с Мултигруп компания Минстрой. Депутатите приведоха аргумента, че е налице конфликт на интереси, защото Минстрой, макар и без държавно участие в нея, е подизпълнител на държавната НЕК в проекта. Иначе казано - домогва се и се харчи държавна пара по време, когато Доган е мандатоносител. Прокуратурата също подкрепи категорично парламентарната комисия.
Но съдът отхвърли тези твърдения като хипотетични. ВАС сочи, че Ахмед Доган е сключил договорите за консултантски услуги преди влизането в сила на Закона за конфликт на интереси, който няма обратно действие. Административните съдии не приемат и тезата на парламентарната комисия, че Доган не е хидролог и е получил тези хонорари в качеството си само на мандатоносител.
Аргументът им е направо абсурден
и обръща логиката с хастара навън: Доган не бил длъжен да има хидроложки познания, ползвал е услугите на експерти при изготвянето на четирите консултантски доклада. Според съда не е от значение и обстоятелството, че цялата далавера се върти около държавни пари. Важно било само, че възложителят на поръчката е търговско дружество, в което няма държавно участие.
В крайна сметка ВАС стига до заключението, че парламентарната комисия не е представила дори едно конкретно доказателство, че Доган е влиял върху енергийната политика на страната и по-конкретно върху строежа на хидровъзел Цанков камък. По делото няма никакви доказателства за обстоятелството, че сключването на договорите и получаването на уговореното възнаграждение е повлияло или е могло да повлияе върху безпристрастно и обективно изпълнение на задълженията по служба на народния представител. Законът не предвижда възможност за възникване на конфликт на интереси, основаващ се на хипотетично влияние. Действащата правна уредба не допуска разширително тълкуване. За да е налице конфликт на интереси, се изисква установяването по безспорен начин на съществуващ частен интерес, който да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията на лицето, заемащо публична длъжност. Още повече че финансирането на частните търговски дружества не е в правомощията на Народното събрание, за да може депутатът да участва пряко във взимането на властови решения, се казва в решението.
Като разширително тълкуване, хипотеза и несъстоятелно доказателство определя съдът представените от парламентарната комисия изказвания на Доган в село Кочан преди парламентарните избори, където той се похвали, че е инструментът, който разпределя държавното финансиране. Според съда липсват доказателства Доган, в качеството му на народен представител, да е участвал в гласуване в НС на решение в полза на юридическото лице Институт по строителство и минно дело АД. За съда е необходимо да бъде установено наличие на частен интерес и съпътстваща го облага. А също частният интерес да е повлиял върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията на народния представител. Обстоятелството, че Доган е получил облага от частно търговско дружество във форма на възнаграждение за извършените поръчки, не е достатъчно, за да се приеме, че е налице конфликт на интереси, а следва да има възможност частният интерес, породен от конкретната търговска дейност, да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията на лицето, заемащо публична длъжност. Такива конкретни доказателства не са представени нито от комисията при извършената от нея проверка, нито в хода на съдебното производство. Поради това не могат да бъдат приложени предвидените в чл.33, ал.3 от Закона за конфликт на интереси действия, а именно - отнемане в полза на държавата на равностойността на получената от Доган материална облага, заключава тричленният състав, чието решение в полза на Доган беше потвърдено тези дни.
Това първо решение по делото (от 18 октомври 2010-а) обаче съдията-докладчик Марина Михайлова подписа с особено мнение:
Не споделям становището на мнозинството от състава
за липса на конфликт на интереси по отношение на народния представител Ахмед Доган. Според нея доказателствата по делото сочат, че Ахмед Доган е сключил четири договора за поръчка, чиято уредба е в чл. 280 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съгласно тази норма чрез договора за поръчка едната страна, наречена доверител, се задължава да извърши за сметка на другата, наречена довереник, възложената й работа. Този вид договор е с продължително действие и е безвъзмезден, освен ако не е уговорено възнаграждение. Един от най-важните елементи на договора за поръчка е личният елемент - довереникът трябва да извърши възложеното му лично. Въведени са само две изключения от това правило - когато довереникът е бил овластен от доверителя да предостави извършването на възложените му действия на друго лице и когато това е било необходимо за запазване на интересите на доверителя.
В конкретният случай при липса на специална компетентност от страна на Ахмед Доган в областта на възложените му задачи и фактът, че той е възложил изпълнението на договорите на трети лица, следва да се направи извод, че възложените му действия са направени с оглед на личността му като народен представител, председател на политическа партия ДПС, която е мандатоносител на правителството към момента на сключването на договорите. И двете страни по договора - търговското дружество, възложило изпълнението на договорите и заплатило договореното в тях възнаграждение, и Ахмед Доган, още към момента на сключването им са знаели за невъзможността довереникът лично да изпълнени възложените му задачи и с оглед на това предметът на договорите прикрива други отношения между страните. В случая става въпрос за прикрити договори, които не се позитивират пред обществеността, но страните желаят тяхното действие - всичко това казва в особеното си мнение съдия Михайлова. Тя припомня, че законът приема тези прикрити договори за действителни, следователно е налице реално получаване на облага по смисъла на Закона за конфликт на интереси, представляваща стойността на полученото по договорите възнаграждение.
Както може да се предполага, решението предизвика противоположни реакции в двата лагера. Не съм толкова изненадан, колкото разочарован от решението. Това е доста жалко, защото излиза, че всеки един политик в България, било то лице, заемащо публична длъжност, било то шеф на партия, оттук нататък може да получава по подобни договори милиони евро хонорари, без да се притеснява ни най-малко от съдебната система, заяви председателят на парламентарната антикорупционна комисия Валентин Николов от Атака. Според него парламентарната комисия си е свършила перфектно работата по случая и становището й съвпада с това на Върховната административна прокуратура и на всички сериозни магистрати.
Явно за едрите риби се оказва, че законът не действа
Всъщност съдът казва: Налице е частен интерес и имотна облага, обаче тя не може да повлияе върху обективното изпълнение на преките публични задължения на Ахмед Доган. С други думи - съдът приема, че преките публични задължения на народния представител се свеждат единствено до натискане на копчетата в пленарната зала. Включително в това решение съдът постановява, че има празнота в закона и тя се свежда до липсата на каквито и да било последици за невярна, непълна или дори фалшива декларация за конфликт на интереси. С оглед на попълването на тази празнота аз бях направил конкретни предложения - те не се възприеха, така че и в настоящия момент, ако човек подаде непълна декларация, за него не следва нищо. Това е нещо, с което аз не мога да се съглася и смятам, че абсолютно правилно заведохме това дело и бяхме длъжни да го заведем. Бяхме длъжни да направим този опит, коментира бившият председател на антикорупционната комисия Димо Гяуров от Синята коалиция. Според него констатациите на съда и на комисията се разминават радикално.
Ние от ГЕРБ никога не сме си позволявали да коментираме решенията на независимия български съд. Конфликтът на интереси по случая с хонорара на Ахмед Доган обаче е очевиден за голяма част от българското общество. Според закона за конфликт на интереси да имаш конфликт на интереси, означава да имаш частен интерес. А очевидно по случая с хонорара от Цанков камък Доган е имал частен интерес, каза пък заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Искра Фидосова. За сметка на това членът на парламентарната комисия, която даде Доган на съд - Камен Костадинов от ДПС, се скъса да хвали съда, който доказал с това решение своята независимост и безпристрастност. Съпартийката му Сабрие Сапунджиева пък осведоми медиите, че казусът се политизира и съдебното решение доказвало, че мястото за решаването му не е в парламента. Сапунджиева предприе и атака по линия на адвокатите в Народното събрание. А не е ли конфликт на интереси фактът, че депутати са и адвокати? Правилникът на парламента не забранява на адвокатите да практикуват, те участват в приемането на законите, а после се явяват в съда като защитници на една от страните. Това не е ли конфликт на интереси?.
Дали за да дадат израз на яда си от поражението, или за да изразят надежда за бъдещ успех, депутати от антикорупционната комисия опитаха да извадят нов коз. Заканиха се да изпратят всички материали по казуса в прокуратурата, която да прецени има ли основания да се търси наказателна отговорност от Доган. Едва ли обаче има наивник, който очаква печалба точно от такова теглене на политическия тираж. Главният прокурор Борис Велчев вече втора година задава твърд тон на подчинените, когато става дума да приемат папки от всякакви институции. А да допусне разследване срещу Доган за корупционното престъпление търговия с влияние би било истинско чудо. Както се знае, чудеса рядко се случват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във