Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Седмицата

Нарушения

Софийската градска прокуратура констатира множество нарушения в Централния софийски затвор и в затворническите общежития в "Казичене" и "Кремиковци". Държавното обвинение извършило внезапни проверки между 9 и 13 март тази година, при които било установено наличие на забранени вещи в килиите, пропуски в документацията на контролно-пропускателните пунктове, липса на мотиви при издаване на заповеди за поощрения на лишени от свобода, противоречива практика за издаване на заповеди за налагане на наказания при наличие на еднакви провинения, нарушения при противопожарната безопасност. Прокурорите са препоръчали на правосъдния министър Христо Иванов да забрани вътрешните временни прегради в килиите, защото те затруднявали видимостта към тях. Препоръчано е засилване на мерките за охрана с оглед да се ограничи пренасянето на забранени предмети в тях - мобилни телефони, хладни оръжия, наркотични вещества. Освен това трябва да се увеличи и числеността на охраната в тези места за лишаване от свобода. В шестмесечен срок министърът на правосъдието следва да уведоми административния ръководител на СГП за изпълнението на отправените препоръки, се казва в официално съобщение на прокуратурата.

Конфискация

Престъпно имущество на обща стойност 13 006 194 лв. е било конфискувано в полза на държавата през 2014 г., стана ясно тази седмица от отчета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) пред правната комисия в Народното събрание. Това е резултатът от 28 влезли в сила съдебни решения, а стойността на конфискуваното е почти колкото през 2013 г., когато е била 13 056 627 лева. В момента комисията работи по два закона. Единият е отмененият вече закон за престъпното имущество, известен още и като "Петканов". Според неговите разпоредби към конфискация се пристъпваше само при наличието на влязла в сила присъда за определени престъпления. Именно по този закон са и 28-те влезли в сила решения за отнемане на имущество в полза на държавата. По закона "Петканов" през 2014 г. е обезпечено имущество на обща стойност 2 856 142 лева. Основания за това са повдигнати обвинения или постановени присъди за организирани престъпни групи, държане и разпространение на наркотични вещества, незаконно оръжие и боеприпаси. Заведени са и граждански дела за конфискация на имущество общо за 10 103 676 лева. Другият закон, по който работи комисията, е за отнемане на незаконно придобито имущество (т.нар. гражданска конфискация). Разликата му със закона "Петканов" е, че за конфискация се изисква повдигнато обвинение за определено престъпление, а не влязла в сила присъда. Другото условие е да се установи разминаване между законни реални доходи в размер на 250 000 лв. за десет години назад. По този закон през 2014 г. са образувани 2292 проверки. Проверяваните са били обвинени за наркопрестъпления, измами, трафик на хора, организирана престъпна група. Деветдесет и една проверки са били прекратени, защото не е установено несъответствие от 250 000 лева. Обезпечено е имущество на обща стойност 14 122 636 лева. В съда са внесени 23 иска за конфискация общо на 25 530 502 лв., които са срещу обвиняеми за пране на пари, престъпления по служба, укриване на данъци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във