Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Административният съд попиля столичните паяци

Общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД не може да вдига автомобилите с паяци, нито да им слага скоби, защото е търговско дружество, а тази дейност може да извършва само от структурата на общината. В очите на закона ЦГМ е просто фирма и за да може общината да й "прехвърли" собствените си отговорности, това трябва да стане по определен ред - чрез процедура по обществена поръчка или концесия. След като този ред не е спазен, действията на дружеството са незаконосъобразни и такива ще останат, ако решението на Административния съд София-град (АССГ) от 24 юни 2014 г. влезе в сила. Както е известно, съдът бе сезиран от областния управител Росен Малинов, който оспори измененията в Наредбата за организация на движение в столицата, гласувани от Столичния общински съвет през октомври 2013 година.


С решението си АССГ на практика отменя предоставянето на общински правомощия на търговско дружество "Център за градска мобилност", което според него е абсолютно незаконосъобразно. Въпросът обаче е какво ще стане после. Столичната община нито е първата, надали ще е и последната, която се сблъсква с този проблем. Още преди десетина години в Русе, където се прилагаше същата схема, служителите с паяка направиха груба грешка - вдигнаха колата на местния окръжен прокурор. След което внезапно се оказаха "вън от закона" по същата причина - защото публичноправна дейност бе прехвърлена на търговски субект.


След куриозната случка години наред в Русе нямаше паяк, докато общината все пак създаде общинско звено и то се зае да извършва тази дейност. Това може да се окаже вероятният изход и за София. Но преди да се стигне до него, със сигурност решението на АССГ ще бъде обжалвано докрай. А с оглед на наближаващата лятна ваканция на съда и факта, че във Върховния административен съд вече насрочват дела за догодина каквото и да става, то няма да е скоро.


Наред с отмяната на текстовете от наредбата, с които общинските правомощия се прехвърлят на ЦГМ, областният управител успя да обори и още един цял раздел от нормативния акт - този, който урежда платеното паркиране с преференции за живеещите в Синята зона, но само за тези, които имат постоянен адрес там. Според съда така се нарушава конституцията и основният принцип на равенство между гражданите пред закона. Освен това Столичният общински съвет на практика си е позволил да пререши въпрос, по който веднъж вече Върховият съд се е произнасял и е казал, че допускането на дискриминация според това кой-къде живее противоречи на закона.


"Ако целта на наредбата е да се осигури възможност на живущите в центъра на София да паркират автомобилите си по улиците, попадащи в "Синя зона", няма логика от тази "привилегия" да се ползват само собствениците на превозни средства, на живущи там по постоянен адрес, а да се изключат тези, живущи по настоящ адрес. И едните, и другите имат еднакви граждански права, гарантирани в конституцията. Освен това трябва да се има предвид и че съгласно закона "постоянен адрес" е по-скоро адресът, на който гражданинът получава официални съобщения от органите на държавната власт и където той е вписан в регистрите на населението. Но той може фактически да не живее там, докато "настоящ адрес" е винаги този, на който той действително живее. Правото на локално платено паркиране на живущите в зоните за почасово платено паркиране, предоставено само на лицата с постоянен адрес, противоречи на влязло в сила решение на ВАС, поради което тези разпоредби се явяват нищожни", категоричен е съдът.


Общинарите все още имат време да предприемат някакви действия, за да предотвратят хаоса, който неминуемо ще последва, ако това решение влезе в сила. Въпреки че вече е лято и идат отпуски. В противен случай току-виж наесен живущите в центъра осъмнат пред общината, защото отмяната на преференциите за тях ще означава, че занапред ще плащат като другите, докато не се измени наредбата. Да не говорим колко пари ще изгуби бюджетът на столицата, ако паяците и скобите наистина останат вън от закона.


Има и друга опасност: юристи веднага забъркаха чисто правния каламбур, че ако наистина разпоредбите за платеното паркиране в центъра са нищожни, то парите, които гражданите вече са платили за стикерите, би трябвало да им се върнат. Защото на практика няма основание, на което да бъдат събирани. А ако общината иска да й се плаща за паркирането в този период, това не може да става "ангро" - тя ще трябва да докаже в кой ден колко часа е стояла колата на гражданина пред дома му, за да се изчисли съответната такса. Ясно е, че това няма как да стане, особено със задна дата, и общината ще бъде принудена просто да върне парите. Което пък съвсем ще изравни гражданите пред закона - тези от центъра с другите в "Люлин" и "Младост", които не плащат за паркиране пред блоковете си. Но всичката тази каша ще я изсърба...

Facebook logo
Бъдете с нас и във