Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Административните съдилища са доброто лице на съдебната система

Игнат Георгиев е роден на 1 ноември 1967 г. в Перник. Средното си образование е завършил в Пазарджик, след което постъпва в Института на МВР. През 1986 г. започва работа в пернишката милиция. Няколко години работи в Криминална полиция, след което става помощник-следовател. В края на 1997 г. влиза в структурите на прокуратурата, където израства от младши прокурор до районен прокурор. Четири години е бил районен съдия. През 2006 г. оглавява новосъздадения административен съд. Семеен е.

Г-н Георгиев, получиха ли административните съдилища признание в краткия все още период, откакто съществуват?
- Мисля, че имаме вече признание от обществото, независимо че това не се отразява достатъчно в медиите. За нас е важна оценката на колегите и на страните по делата, а тя е: Добре, че заработихте.
Получавате ли много жалби?
- Първата година имахме 660 дела, втората - 918, а тази година са 593 за първите осем месеца.
С какво основно се занимавате сега, кои дела преобладават?
- Според нормативната регламентация ние сме на нивото на окръжните съдилища. Тоест разглеждаме като първа инстанция: административните дела по жалби срещу индивидуалните, общите и нормативните административни актове; и като касационна: делата по Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд, както и делата по Закона за административните нарушения и наказания. Това са земеделските закони, както и законите, които уреждат административно-наказателната отговорност.
Има ли някакви затруднения при решаването на делата, има ли закъснения?
- Не мисля - над 90 на сто от делата са решени в тримесечен срок. Графиците се спазват, много малко дела се отлагат. Всички решения се пишат в едномесечен срок. В Перник нямаме случай на нередовно призоваване. Когато се отлага дело за нередовно призоваване, почти винаги това е свързано с призоваване от друг район, най-вече - от София. Това е проблем, който забавя и нашите графици. Ние почти всекидневно контролираме нашите призовкари и с призоваването на територията на Перник сме се справили на 100 процента.
Какви са най-сложните казуси, които се е налагало да решавате в този съд?
- Няма сложни казуси, има трудоемки. Делата по Закона за устройство на териториите са свързани с много страни, трудно е да бъдат събрани всички в залата и да се отреагира в едно заседание на всички искания. Почти винаги е свързано и с изготвяне на експертизи. Процедурата е сложна, не казусът. Гордея се с факта, че през 2007 г. бързо и безпроблемно минаха делата за изборите за местна власт. Бяха образувани 15 дела за цялата Пернишка област. В рамките на две седмици те бяха приключени. Върховният административен съд потвърди всички наши обжалвани решения. Жалбоподателите не успяха да реагират, защото нямаше за какво да се хванат. Това е един прост пример, че сме си намерили мястото.
От коя институция са най-недоволни гражданите?
- От общините. Една трета от жалбите са срещу актове на кметовете. Това е нормално, защото пък и кметовете на общините издават най-голям брой актове. Постъпи и голяма партида - над 60 дела по Закона за горите. Става дума за спор на общините с Държавната агенция по горите. В края на миналата година бе обнародван новият устройствен план на Перник. В тази връзка службата по кадастъра също комплектова доста преписки и жалби на недоволни граждани от граници, заснемане, площ. Но това са рутинни дела, които си вървят.
Не е ли малко скучна тази материя?
- Донякъде да. Макар че казусите са доста различни, голям е обемът на законодателната материя, която ги урежда. Необходимо е винаги изострено внимание, много четене.
Често ли се разминават ваши решения с тези на по-горните инстанции?
- Процентът на отменените решения е малък. Делата се решават съобразно закона, представените доказателства и по вътрешно убеждение на съдията. На следваща инстанция това вътрешно убеждение може да е различно и понякога се получава разминаване. Ние от своя страна, когато сме сбъркали и по-горната инстанция ни отмени решение, коригираме практиката си и се стремим да не допускаме втори път същата грешка.
Да не би тарифата на горната инстанция да е различна?
- Моето мнение е, че това с корупцията е по-скоро манипулиране на обществото. Никой не може да ме убеди, че има корупция в съдебната система, докато не бъде хванат с категорични доказателства и осъден един магистрат.
Ами колежката ви във Варна?
- Този случай е сериозен удар по съдебната система. Въпреки че сигналите, които пристигат от медиите по него, са много противоречиви. Ситуацията е малко деликатна и е свързана с личния й живот. Жалко е, че подобна история съсипа кариерата й. Каквото и да реши съдът, дори и да бъде оправдана, белята е вече сторена.
А ако все пак вътрешното убеждение на съдията го подведе?
- То трябва да е съобразено със закона. Работата на съдията е да реши казуса, както счете, че е правилно и законосъобразно. Разглежда се спор между две страни, всяка от която смята, че е права. Както и да се реши, винаги ще има недоволен. Повечето от хората имат уважение и респект към нас, след като ни търсят. Работата ни го показва. Има и злонамерени, които обжалват и въртят безпредметни производства, като че ли само заради спорта. Когато обаче получат адекватно на претенцията решение, пишат жлъчно до какви ли не институции, медии - все някой им е крив и най-вече съдът. Докарахме го дотам, че да нямаме уважение към никого и към нищо. Ами който тръгва с такава нагласа и не зачита изначално решенията на съда, просто да не се обръща към него.
Доволен ли сте от нормативната уредба, с която работите?
- Административнопроцесуалният кодекс (АПК) е съвсем нов закон. Реално се прилага от юни 2006 година. Личните ми впечатления са, че дори ГПК се променя по модела на АПК. Когато е създавал АПК, законодателят се е опитал и донякъде е успял да игнорира недостатъците на стария процес и да направи добър закон. Освен това се оказва, че административният процес в момента е най-бърз. Той е по-ускорен и от наказателния, и от гражданския процес, и от изпълнителното производство. Деветдесет на сто от делата свършват в две заседания. На първото се приемат доказателствата и се назначават експертизи, на второто се вземат решения. Отлагане има рядко, само при наличие на злонамерени страни, които имат интерес да протакат делото и използват всички възможни вратички, които, макар и сведени до минимум, все още съществуват - например болнични и смяна на адвокати в последния момент.
С други думи, работите по европейски маниер?
- Все ми се струва - от това, което чета, че едва ли европейците работят по-бързо. Според тяхната статистика средното точене на делата при тях като че ли е по-дълго, отколкото при нас. Работим редом с европейските съдилища - има и доста положителни неща, които и европейците могат да взаимстват от нас. Аз съм доволен от това, че показахме, че съдебната система има и добро лице.
Административните съдилища ли са доброто лице на съдебната система?
- Такива са отзивите, поне на този етап, както от обществото, така и от проверяващите и наблюдаващите европейски институции. Дори в последния доклад на Европейската комисия за напредъка на страната ни и в частност на съдебната система няма нито една отрицателна дума или препоръка по отношение на административните съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във