Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АДВОКАТИ-БРАКОНИЕРИ ПЛЪЗНАХА ИЗ РОДИНАТА

Емилия Недева, председател на Пловдивската адвокатска колегия, пред Параграф 22Г-жо Недева, откога знаете за съществуването на т. нар. адвокати бракониери и какво всъщност се крие зад това определение?- Получихме първия сигнал през юни тази година. Обади ни се дългогодишен наш колега, който ни съобщи, че в района на пловдивската съдебна палата са се появили хора, които рекламират себе си като опитни юристи. Тук не става дума за свободно практикуващи адвокати, а за измамници, които заблуждават хората. Мнозина от тях дори не правят разлика между юрист и адвокат, а тя е съществена. Зад понятието юрист се крие вид квалификация, придобита чрез обучение в специалност Право на юридическите факултети. Но за да практикува свободно един юрист, той трябва да бъде регистриран като адвокат, да има собствена фирма за правни или консултантски услуги или пък да работи на договор в такава фирма. Останалите юридически професии - юрисконсулт, съдия, следовател и прокурор, не са свободни, защото се практикуват по друг режим. Другата съществена разлика е, че т. нар. опитни юристи не плащат данъци, не подлежат на никакъв контрол, не спазват професионалния етичен кодекс и не носят никаква отговорност пред клиентите си. Докато свободно практикуващите адвокати са вписани в съответната колегия, длъжни са да спазват Закона за адвокатурата и т. н. Какво точно се казва в сигнала на вашия колега?- В него той ни разказа как е посетил няколко офиса на такива опитни юристи, където е попитал дали хората в тях са адвокати. Навсякъде колегата получил еднотипни отговори от рода На вас адвокат ли ви трябва, или нещо по-специално, които го притеснили и озадачили. След като започнахме да се оглеждаме по-внимателно за подобни колеги, забелязахме, че в един пловдивски вестник беше публикуван мобилен импулсен телефон, срещу който пишеше, че се дават правни консултации. С няколко колеги се обадихме и разиграхме етюд, че току-що полицията ни е конфискувала Мерцедес с твърдението, че е краден, а ние не знаем какво да правим. Отсреща някакво момиче много бавно, за да увеличи броя на импулсите, започна да ни разпитва дали колата е наша, дали сме я внесли от чужбина, или сме я купили от автокъща и т. н. След това я попитахме защо тази информация е толкова важна, при положение че сме собственици на колата. Вместо да ни отговори конкретно, тя продължи разговора още седем-осем минути, с общи фрази, без да ни даде каквато и да било полезна информация. Накрая ни помоли да се обадим на другия ден, защото юристът в момента отсъствал. И вие позвънихте отново, така ли?- Не, защото заявихме на девойката, че ако ни оставят за утре, ще изтървем сроковете за подаване на жалба и няма да си получим колата. Тя обаче бе непреклонна: В момента юристът го няма и затова ще се наложи да се обадите утре. Тогава ние попитахме кой дава правните консултации, след като в офиса няма юрист, а тя отвърна, че само приема въпросите, предава ги на юриста и той отговаря на следващия ден. Разговорът приключи със съвета на момичето да не се обръщаме към адвокати, защото те вземали много пари, но не вършели работа. Нещо, което изобщо не отговаряше на истината, защото през лятото хонорарът за подобна консултация бе само 10 лв., а импулсният телефонен разговор излезе доста по-скъп.Смятате ли, че от тези два случая - сигналът на вашия колега и телефонната консултация, може да се направи изводът, че българинът е жертва на нов вид измама?- Случаите никак не са два, защото едва ли има по-голям град в България, из който да не са разлепени съобщения от типа: Вадя бързо свидетелство за съдимост. Неотдавна например ни се обади друг колега, който ни съобщи, че в една кантора работят легитимен адвокат и юрист, за когото на фирмената табела пише, че е адвокат. При проверката се оказа, че преди години юристът е бил вписан в една адвокатска колегия, но след това е минал на държавна работа, махнал се е оттам и повече не се е вписвал никъде. Ние уведомихме човека, че попада под ударите на два текста от Наказателния кодекс - за измама (защото се представя за такъв, какъвто не е и подвежда клиентите си) и за упражняване на професия и дейност без разрешение. Полза поне имаше ли?- Донякъде, защото на фирмената табела вече не пише, че той е адвокат. В същото време обаче той продължава да работи в същата кантора и най-вероятно се занимава с това, с което се е занимавал и по-рано. Ние сме изключително притеснени, защото подобни прояви тотално обезценяват нашата работа и вредят на авторитета на професията, защото хората много трудно могат да установят дали действително поверяват съдбата си в ръцете на легитимен адвокат или на бракониер. Излиза, че за да са спокойни, гражданите вече трябва да проверяват дали онова, което пише на табелите на легитимните адвокатски кантори, отговаря на истината. А това, съгласете се, не говори никак добре за професията. Какви са конкретните рискове за хората, попаднали в ръцете на менте-адвокатите?- Рисковете са прекалено много. Най-напред те не могат да бъдат сигурни, че квалификацията на бракониера е точно такава, каквато той я описва...Не смятате ли, че това притеснение важи и за легитимните адвокати? - Така е, но точно в тази насока новият Закон за адвокатурата предвижда всеки юрист, който иска да работи като адвокат и няма зад гърба си петгодишен юридически стаж, да се явява на специален изпит. Той е теоретико-практически и чрез него се преценяват уменията на току-що завършилия юрист или на колегите, които са практикували само няколко години. Тази процедура отдавна трябваше да стане задължителна, защото става дума за защита на конституционно гарантираните интереси и права на гражданите. Досега режимът беше регистрационен и никой не можеше да проверява професионалните възможности на адвокатите. Втората опасност, която заплашва гражданите, е, че рискуват да похарчат много пари за услуги, които псевдоадвокатите не са в състояние да извършат. Според Закона за адвокатурата, нито един адвокат не може да поема работа, която не отговаря на квалификацията ни. Това ограничение не съществува за бракониерите и те обещават какво ли не, само и само да приберат парите на хората. Ако наш колега постъпи по подобен начин, ние можем да го накажем дисциплинарно и да отнемем правата му, но за адвокатите-менте подобни механизми за контрол не съществуват. Безспорно обаче най-голямата опасност за гражданите идва от възможността за злоупотреба с техните интереси. Какво имате предвид?- Нашата професия се упражнява при спазването на изключително строги правила, които не допускат конфликт между личните интереси на адвоката и интересите на клиента. Явявайки се при един бракониер обаче, човек рискува много, защото този тип колеги често работят с други съмнителни хора или структури, чиято дейност не е регламентирана, а интересите на клиентите им не ги интересуват. Подобни действия са абсолютно недопустими в нашата професия и тяхното установяване води до моменталното заличаване на виновния като действащ адвокат. Ако бракониер обаче продаде интересите на клиента си, ощетеният може да направи само едно: да заведе дело срещу измамника. Тоест - да попадне в нова спирала, от която не е сигурно кога и в какво финансово състояние ще излезе. Ами, ако интересите на някой човек бъдат продадени от редовно вписан адвокат? - Ако действителен адвокат причини вреди на клиента си, той носи дисциплинарна отговорност пред колегията, където е вписан. Освен това, по силата на новия Закон за адвокатурата, от 1 януари 2005 г. редовно вписаните адвокати задължително ще се застраховат за вредите, които може да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията им. Тоест: всеки гражданин вече ще има право да претендира за обезщетение на вредите, които неговият адвокат му е причинил с действията си, противоречащи на етичния кодекс на гилдията.Г-жо Недева, а какво би се случило, ако случаят, попаднал в ръцете на адвокат менте, трябва да бъде решен в съда?- Аз нямам представа какво би се случило, но ще се върна на примера с адвоката и лъжеадвоката, които работят в една кантора. По закон в съдебна зала може да се яви само правоспособният адвокат, а колегата му може да бъде само негов помощник, нещо като момче за всичко. Проблемът идва от това, че гражданските дела в България могат да бъдат гледани и неприсъствено. Тоест - клиентите на адвокатите менте се явяват сами в залата и рецитират онова, на което са ги научили т. нар. опитни юристи. Другият вариант за решаване на подобен тип дела е чрез писмена защита, която също може да бъде подготвена от бракониери, защото те се съставят от името на клиента. Това е нож с две остриета, защото в хода на процеса другата страна може да приложи юридическа хватка - законна, разбира се - на която клиентът на адвоката менте да не е в състояние да реагира. Резултатът е ясен - освен хонорара за псевдоадковата наивникът губи и делото си.Какъв е изходът, според вас?- В момента се разработва проект за нов Гражданскопроцесуален кодекс. Една от идеите в него е да се възстанови правилото отпреди 9 септември 1944 г., когато гражданите не са можели да се явяват по дела в съда, защото това право е било дадено само на завършилите Право. А какво смята да предприеме адвокатската гилдия по въпроса с бракониерите?- Единственото, което ние можем да направим в подобни случаи, е да сезираме прокуратурата, защото правомощията на адвокатските колегии са само по отношение на легитимно практикуващите адвокати. В миналото ръководствата на колегиите имаха право да съставят актове за административни нарушения и да налагат глоби, но бе решено, че ползата от тези правомощия е многократно по-малка от размера на вредите, причинени на гражданите от дейността на недобросъвестните колеги. Според мен, единственото, което би спряло бурната дейност на адвокатите менте, е строгата наказателна отговорност. Търсили ли сте съдействие от съда?- Колегите от съда са запознати с проблема и напълно споделят идеята ни за възстановяване на адвокатските карти. В миналото, когато бяхме по-малко на брой, ние смятахме искането за легитимиране с такава карта за обида. Днес вече смятаме, че то е задължително като част от механизмите за контрол на лицата, които се явяват в съда. Но нали казахте, че неправоспособни адвокати не могат да водят дела?- Говоря за друго. Не са изключение случаите, при които адвокати, заличени от списъка на съответната колегия, са правили опити да се явяват по дела. По професионална ориентация и по име те са известни на съдиите, но никой не знае за отнетите им права. Именно затова е необходимо възстановяването на адвокатската карта...Не се ли боите, че ще разцъфти нов престъпен бизнес - печатане на фалшиви адвокатски карти?- Рисковете биха били минимални, защото нашите карти ще бъдат електронни и в тях ще е кодирана актуална информация за всеки действащ адвокат, която не е достояние на много хора. Имате ли данни, че и в други райони на страната са се появили адвокати-бракониери?- Засега ще се въздържа от коментар. Ще кажа само, че едно от следващите заседания на Висшия адвокатски съвет ще бъде посветено на този проблем и начините, по които можем да му противодействаме. Горе-долу ние сме наясно с мащабите на тази епидемия, но ще е от взаимен интерес, ако гражданите също започнат да ни уведомяват, когато попаднат на опитни юристи, които нямат право да упражняват адвокатската професия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във