Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Адвокатурата пред нови изборни дебри

Точещият се трета година изборен сериал в адвокатурата предлага нов заплетен сюжет. В два поредни уикенда Софийската адвокатска колегия (САК)избра отново свои делегати за общото събрание на адвокатурата в страната, което пък ще утвърди нейните нови висши ръководни органи - Висш адвокатски съвет (ВАдС), Контролен съвет и Дисциплинарен съд. Мандатите на сегашните им членове изтекоха преди близо три години, но така и не бяха одобрени, защото предишните два избора на делегати от столицата бяха касирани от сегашния ВАдС. Резултатите от последния делегатски избор не оставят съмнение, че той ще има същата съдба.


Големият печеливш в него е асоциацията Адвокати за промяна - професионално сдружение, което овладя ръководството на софийската колегия и критикува остро националното ръководство на адвокатурата. От 126 делегатски места, които се полагат на представители от столицата за общото събрание, асоциацията спечели 89. Другото професионално сдружение - Гаранти на промяната, предложи 32-ма от избраните делегати, включително и единствения, който получи делегатско място още на първия тур - председателя на САК Петър Китанов. Двете организации участваха с обща листа за всички делегатски места и успяха да заемат 121 от тях. Другите петима столични адвокати, които вече са делегати, са председателката на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, избраната миналата година за нейна наследничка, но неуспяла да заеме поста след съдебна битка Ралица Негенцова, и адвокатите Цено Стоянов, Чавдар Пенков и Ради Стефанов. Както винаги, повечето защитници от столицата не гласуваха. От общо 5021 души, членуващи в САК, в първия тур се включиха 763, а в балотажа - 911.


Най-много гласове на втория кръг събраха лидерите на Адвокати за промяна Владимир Дончев, Марио Топчийски и Стоян Митев Желев. В делегатската листа не влязоха доста хора с властови позиции в адвокатурата и в политиката в миналото и сега като Траян Марковски, Ели Христова, Йордан Школагерски, Младен Червеняков, Йордан Соколов, Явор Нотев, Четин Казак, Ремзи Осман, Виктор Михайлов, Емануил Йорданов, Николай Свинаров, Петя Шопова, Илонка Райчинова, Даниел Вълчев и др. Очаква се изборът на делегати от столицата да бъде атакуван с куп жалби. Практиката сочи, че за тях винаги има основания, а решенията на ВАдС не подлежат на съдебен контрол.


Междувременно пъзелът беше дозаплетен с опита на столичната колегия да се включи със свои номинации в избора за висши органи на адвокатурата. Още преди изтичане на срока за обжалване на избора на делегати от София във ВАдС бяха внесени кандидатурите на водещите делегати от София, както и на техни сподвижници от други колегии. Повечето от тях бяха предложени за членове на ВАдС. Целта беше да влязат в битката за висшите органи на редовното общо събрание на адвокатите в страната, насрочено за 23 февруари. Избирателната комисия на съвета обаче отхвърли предложенията като недопустими, мотивирайки се с решението на Върховния касационен съд от миналата година, в което беше направен опит за разкъсване на порочния изборен кръг.


Комисията се аргументира, че съдът е посочил ясно фазата, от която столичната колегия може да участва в избора на нови висши ръководни органи. Това може да стане след избор на софийски делегати, който не е отменен вследствие на жалби срещу нарушения при провеждането му. Според изборната комисия дотогава нови предложения за членове на висшите органи не трябва да се приемат, а новопостъпилите предложения са недопустими и следва да се оставят без разглеждане. Извършените досега от ВАдС действия по подготовката на изборите остават в сила, тъй като са надлежно извършени и не са отменени от ВКС.


Срещу недопускането на кандидатурите също има жалби, по които ВАдС трябва да се произнесе следващата седмица. Ако те бъдат отхвърлени, номинираните от столичната колегия няма да бъдат включени в окончателния списък на кандидатите за членове на висшите ръководни органи. Ако обаче ВАдС касира изцяло избора на делегати от столицата, вотът за тези органи става невъзможен. За пореден път и неизвестно докога.


nbsp;


Отчетът


В очакване на развръзката ръководството на Адвокати за промяна се отчете за свършеното досега в столичната колегия:- Софийският адвокатски съвет (САС) e приел за първи път в историята на колегията правила за работата си. Приети са и годишни програми на 12-те комисии на съвета;- Извършена е ревизия на предишното управление на колегията и са предприети мерки за преодоляване на наследения дефицит. От заварените над 750 000 лв. по разплащателни сметки 600 000 лв. са преобразувани в депозитни, за да се начислява лихва. От откритите при ревизията извънбюджетни средства са отделени пари за подпомагане на 55 майки адвокати, родили през 2012 година;- Спаднал е рязко броят на дисциплинарните производства за закъснял членски внос чрез индивидуална превенция с отделните длъжници;- Възстановени и реконструирани са Паричният салон за плащане на членски вноски и на осигуровки, както и бившата Заседателна зала в Търговския дом;- Колегията има нов сайт, който гарантира прозрачност и обратната връзка с всеки адвокат, но все още не работи с пълния си капацитет;- Признават се допуснати грешки при предишния делегатски избор в края на септември миналата година;- Не са решени проблемите с недостига и разпределението на средствата за правна помощ;- Допълващото професионално обучение се интензифицира, но средствата са недостатъчни;- Не е решен проблемът с Осигурителна каса Адвокат, който възникна с приетата от парламента Обща сметка на данъкоплатците в НАП;- Обещаната Взаимноосигурителна каса все още не се вижда на хоризонта;- Неясна остава съдбата на автомобила Ягуар, който стана нарицателен за стила на предишното ръководство. Поддръжката му е скъпа, но продажбата му днес би била на стойност три пъти по-малка от покупната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във