Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Адвокатурата: Съдът ни подяжда хонорарите

След продължаващи вече няколко месеца тревожни сигнали за липсата на пари за правна помощ адвокатурата посочи наред с правителството още двама големи виновници за недостига на средства - прокуратурата и съда. Тези дни в Пловдив бе проведена и Национална конференция на адвокатите в страната, която отново дискутира темата. Присъстваха председателите и секретарите на всички адвокатски колегии, както и гръцки юристи и Евангелос Цурулис, ръководител на гръцката делегация в Съвета на адвокатурите на Европейския съюз.
Единодушната констатация е, че основните проблеми на системата за правна помощ идват от това, че съдилищата и органите на досъдебното производство безразборно назначават служебни и резервни адвокати по наказателни дела, без да преценяват добросъвестно спазени ли са условията на закона. Председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска даже стигна до извода, че при сегашните обстоятелства целта на правната помощ отдавна е подменена - вместо да осигурява достъп до правосъдие за социалнослаби граждани и защита на обвиняеми за тежки престъпления, тя е превърната в средство за ускоряване на наказателния процес.
На някои съдии им липсва фискална дисциплина, безотговорно се злоупотребява с правомощия. Докато обсъждахме въвеждането на резервния защитник с промените в НПК, на три поредни заседания на правната комисия от името на адвокатурата исках финансова обосновка на проекта. И специално - колко ще струва резервният адвокат на бюджета на НБПП. Чак на четвъртото заседание министър Маргарита Попова отговори, че тази сметка е излишна, защото резервен адвокат ще се назначава по изключение - най-много 3-4 пъти годишно, заяви Доковска. После се оказало друго. Поне според статистиката, която цитира председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Вася Илиева. А именно то разпределя парите за служебни и резервни адвокати. От 37 000 отчета на такива адвокати, проверени от началото на годината, 30 000 са били за служебна и резервна защита по наказателни дела. Получилите правна помощ социалнослаби граждани в същия период обаче са едва... 23. Съдилищата и органите на досъдебното производство злоупотребяват и назначават служебни защитници по наказателни дела за щяло и нещяло, без да има нужда. Проверката дали са налице условията по закон се извършва с два въпроса: Имаш ли пари? - Нямам. Искаш ли адвокат? - Искам., каза Илиева.
А ситуацията след последните промени в НПК, които дадоха право на съда и прокуратурата да предлагат и назначават резервни защитници по своя преценка, беше окачествена направо като безконтролна. Според адвокатите правораздавателните органи назначават резервни защитници, без изобщо да спазват условието да са налице едновременно и двете законови изисквания - извършеното престъпление да е тежко и назначаването на резервен защитник да е от изключително значение за приключването на делото в разумен срок.
Илиева разказа за случай за наказателно дело, което е разгледано и решено в един ден, но съдията назначил резервен адвокат, въпреки че упълномощеният се е явил. Той и защитавал обвиняемия, а резервният му колега просто изгледал и изслушал заседанието. И не пропуснал да си поиска хонорара от НБПП, въпреки че е назначен незаконосъобразно. И с право - подготвил се е, явил се е на делото, а не е участвал в него не по своя вина. Имайки предвид подобни примери, Вася Илиева призова адвокатските съвети да осъществяват предварителен контрол върху исканията за определяне на служебни и резервни адвокати. И да отказват, ако исканията на съдии и прокурори не съвпадат с условията на закона.
Председателят на Варненската адвокатска колегия Димитър Петров обаче се оплака, че след такъв отказ Варненският окръжен съд го заплашил с глоба. Делото било от категорията на т. нар. общественозначими и подсъдимият ангажирал трима адвокати, които се явили, но съдът въпреки това разпоредил да се назначи и резервен. Според Димитър Петров съдът няма право да глобява председателя на местния адвокатски съвет за такъв отказ, тъй като решението за него е на адвокатския съвет, а той е колективен орган.
Тези упреци на адвокатурата към съда и прокуратурата идват след неколкомесечното й недоволство от изпълнителната власт, която осигурява парите за правна помощ. Адвокатите се сърдеха, че кабинетът не плаща изцяло тези услуги, като лишава по този начин гражданите от достъп до правосъдие. Стигна се и до престрелка с Министерството на правосъдието, в която хората на Маргарита Попова извадиха неочакван коз. Именно той е обърнал посоката на адвокатския огън към прокуратурата и съда. Макар че логично е и другото обяснение - с нарасналото раздаване на служебни и резервни защити прокуратурата и съдът подяждат високите хонорари на адвокати, които иначе обвиняемите биха упълномощили лично.
В отговор на отказа на повечето адвокатски колегии в страната да оказват услуги по програмата за правна помощ правосъдното министерство излезе с изявление, че средствата за нея се източват чрез назначаване на служебни защитници в нарушение на Закона за правната помощ. Подсъдими, които са имали пари да заплатят високи нотариални такси, такси по вписване, такси за скици, за удостоверения за наследници, изведнъж се оказват социалнослаби и им се осигурява безплатна защита. Изявлението съдържаше и предупреждение, че неправомерното харчене за служебна защита ще бъде пресечено с конкретни действия в рамките на процеса на административната реформа, които вече се предприемат.
Колко пари ще бъдат отпуснати за правна помощ ще стане ясно едва след приемането на държавния бюджет. През септември тази година по предложение на Маргарита Попова кабинетът отпусна 3 млн. лв. и тя заяви, че НБПП не е представило отчети за осъществена служебна защита, които да не са изплатени. Усвоените от централния бюджет през 2010 г. средства за служебна защита досега са 6.5 млн. лв., което няма как да е достатъчно. Но откакто беше създадено бюрото, средствата все не достигат и в края на всяка година положението се кърпи с допълнителна субсидия. Факт е, че у нас пробойните започват да се запушват само когато няма накъде. И затова стана ясно, че необоснованото харчене на пари за служебни и резерни защитници може да бъде озаптено с дисциплиниране на съда и прокуратурата или със засилен контрол от страна на НБПП. А вероятно и с промени в законодателството, което урежда дейността им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във